RE:MOVE - ny blog om krop, idræt og bevægelse i daginstitution og skole 

Børn og unge daginstitution
Børn og unge i daginstitution leger sammen.
RE:MOVE er en idræts- og bevægelsesblog, der deler
kvalitativ forskning om krop, idræt og bevægelse for børn og unge i
daginstitution og skole. 

Bloggen henvender sig til forskere, studerende, undervisere, pædagoger, lærere, instruktører og konsulenter i kommuner og idrætsorganisationer, der arbejde med bevægelse i børns liv, og er nysgerrige på ny viden inden for det idræts- og bevægelsespædagogiske felt.

Vidensflow fra forsker til praktiker

RE:MOVE er forankret i VIA University College’s forskningsprogram Krop, Idræt og Bevægelse, der primært er orienteret mod dannelsesmæssige, filosofiske og pædagogiske problemstillinger i forhold til bevægelse i børn og unges liv.

Siden professionshøjskolerne har fået både forskningsret og pligt, har et fokuspunkt i programmet været at formidle den forskning, som programmet producerer. I travle hverdage kan det være svært, at nå at orientere sig i ny viden, og RE:MOVE vil derfor at samle programmets forskningsaktiviteter og gøre dem let tilgængelige for interesserede.

Ny viden og relevante links

Bloggen præsenterer i kort form publicerede artikler og bøger, så læseren kan orientere sig om ny viden inden for feltet og finde relevante links til publikationerne. Samtidig præsenterer bloggen menings- og holdningsindlæg om problemstillinger og tendenser inden for det pædagogiske arbejde med krop, idræt og bevægelse i skole og daginstitutioner.

Endelig præsenteres VIA University College’s årlige idræts- og bevægelseskonference, der foregår på VIA Campus Aarhus C den første torsdag i december måned.

Du kan finde yderligere information om RE:MOVE på bloggen https://www.re-move.dk.

Kontakt

Esben Stilund Volshøj
Underviser på VIAs læreruddannelse i Aarhus
T: 29 80 17 13
E: esvo@via.dk