Renset for alle anklager

Portræt af Andreas Rasch-Christensen
Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef i VIA, er blandt de skoleforskere, der er frifundet for alle anklager om videnskabelig uredelighed. Foto: Arkiv
Praksisudvalget ved Aarhus Universitet har afsluttet sin undersøgelse af anklager mod skoleforskere fra Aarhus Universitet og VIA University College. Konklusionen er, at der ikke har været udvist tvivlsom forskningspraksis.

Aarhus Universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis (i daglig tale Praksisudvalget) har den 2. maj afsluttet en undersøgelse, der skulle afdække, om forskere, der har været indklaget for videnskabelig uredelighed, har udvist tvivlsom forskningspraksis. 

På baggrund af undersøgelsen skriver Praksisnævnets formand, professor Palle Bo Madsen fra Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, at Praksisudvalget ikke finder belæg for, at der er udvist tvivlsom forskningspraksis. 

Formanden understreger, at udvalgets indstilling er afgivet i enighed, og at der som led i undersøgelsen har været gennemført partshøring af både anklageren og de anklagede.

Afslutning efter godt et års sagsbehandling

Med Praksisudvalgets frifindelse er der nu sat endeligt punktum i den sag, hvor lektor, ph.d. Keld Skovmand fra University College Lillebælt i marts 2018 indsendte en stribe anklager mod forskere fra Aarhus Universitet og VIA University College – blandt andet forskningschef i VIA Andreas Rasch-Christensen – for at have gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed i flere tekster inden for skoleforskning.

Efter et års behandling af sagen konkluderede Nævnet for Videnskabelig Uredelighed den 14. marts 2019, at der ikke på nogen af anklagepunkterne var tale om videnskabelig uredelighed. Nævnet frikendte således alle de anklagede i alle anklagepunkter. 

Efterfølgende har Praksisudvalget på Aarhus Universitet haft til opgave at afdække, om der – selv om der ikke var tale om videnskabelig uredelighed – alligevel kunne være udvist tvivlsom forskningspraksis. Men her er udfaldet som nævnt også en total rensning af de forskere, Keld Skovmand indklagede i fjor.

Opgaven har ligget hos Aarhus Universitet, fordi de forskningsprojekter, der har mundet ud i de anklagede publikationer, er ledet af Aarhus Universitet. 

Glæde i VIAs direktion

”I direktionen har vi hele tiden bakket op om og haft fuld tillid til Andreas Rasch-Christensen og de øvrige anklagede forskere. Udfaldet i form af pure frifindelse af både Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og Aarhus Universitets Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis var forventet, og det er umådeligt glædeligt, at sagen nu er afsluttet. Det har været en virkelig grim sag,” fremhæver rektor og overordnet ansvarlig for forskningen i VIA, Harald Mikkelsen. 

Anklagerne fra Keld Skovmand har gået på konstruktion, fabrikering, plagiering, selvplagiering samt forkerte, uklare og manglende kildehenvisninger.

De rejste anklager er primært rettet mod artiklen med titlen ’Kompetencemål i den nye læreruddannelse’, artiklen ’Målstyring: nye Fælles Mål’, rapporten ’Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik. Et overvejende kvalitativt mixed methods studie’ samt en række bilag.