Resilience Academy åbner i Vejle

Trappen ved Resilience Academy i Vejle
Resilience Academy er efter- og videreuddannelser rettet mod verdens udfordringer.
I kølvandet på åbningen af Resilience House i Vejle fredag den 25. august slår et andet projekt dørene op i det nye hus.  Resilience Academy skal udbyde uddannelser, workshops og konferencer inden for det hurtigt voksende resilienceområde. Bag akademiet står VIA University College, der med støtte fra Grundejernes Investeringsfond har udviklet en række uddannelser inden for resilience.

Men hvad dækker resilience-begrebet over, og hvorfor er det relevant at uddanne i det? Lotte Thøgersen, uddannelses- og forskningschef for VIA Engineering, og bestyrelsesformand i Resilience Lab Denmark, forklarer:

”Normalt tænker man ikke over det, men en by er i virkeligheden en meget sårbar konstruktion. Herhjemme har vi i de senere år set flere eksempler på, hvordan skybrud og langvarig regn kan sætte hele kvarterer i en by under vand, og når havene stiger på grund af klimaforandringerne, er de lavereliggende dele af en by som Vejle udsat for oversvømmelser. At forebygge den slags er den ene del af resilience”.

”En anden del af resilience er at fokusere på byernes forbrug af energi og ressourcer. Byer er dyre at opføre og vedligeholde og de har et meget stort forbrug af el, vand og varme, fordi mange mennesker bor på et forholdsvis lille område. Men det gør samtidigt også, at byer er et meget effektivt sted at sætte ind. En lille besparelse per person i vand og el vil nemlig have stor effekt i en by. Så resilience handler også om at udvikle teknologier, der nedbringer forbruget af ressourcer”, siger Lotte Thøgersen, og fortsætter:

”Det er især vigtigt, fordi der bor flere og flere mennesker i verdens byer. Beregninger viser, at op til 80 procent af verdens befolkning bor i en by i 2050. Omstillingen af byerne er måske den største udfordring, vi står over for, men samtidigt også en stor chance for at forene teknologier, forskning og uddannelse fra en lang række områder i en stor, tværfaglig udvikling”.

Kompleksiteten skal nedbrydes til muligheder og merværdi

Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse, glæder sig til at give Resilience Academys kursister værktøjerne til at navigere i komplekse byudviklingsprojekter med fokus på byplanlægning, bygningsrenovering, miljø og klimatilpasning:

”Gennem Resilience Academys kurser og aktiviteter får kursisterne en række konkrete tværfaglige kompetencer, som kvalificerer dem til at agere inden for en helhedstænkning med baggrund i balancen mellem jordens ressourcer, miljø og klima, forklarer Louise Gade og slutter:

”Det er afgørende, at kursisterne bliver klædt på med nogle praksis-anvendelige værktøjer, så de kan navigere gennem de udfordringer byudviklingen står overfor i fremtiden. De skal forstå at nedbryde kompleksiteten i udviklingen og vende udfordringer og vanskelige rammevilkår til muligheder og merværdi”.

Læs mere om Resilience Academy og få et overblik over kurser, konference og netværksmøder nedenfor. Her finder du også tema om resilience og tilmelding til åbningen af Resilience House.

Kontaktpersoner:

Lotte Thøgersen
Uddannelses- og forskningschef i VIA Engineering
M: 87 55 41 91
E: lot@via.dk

Louise Gade
Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse
M: 87 55 19 99
E: loug@via.dk