Ridderkors til Louise Gade

Portræt af Louise Gade.
Louise gade er blevet hædret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. for sit bidrag til uddannelsessektoren. Foto: VIA University College
VIAs prorektor og Aarhus’ tidligere borgmester er blevet hædret af Dronningen for sit bidrag til at udvikle uddannelsessektoren.

Louise Gade, der er prorektor ved professionshøjskolen VIA University College, er blevet tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.

I stillingen som prorektor er Louise Gade den øverst ansvarlige for alle VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Holstebro, Viborg, Skive og Nørre Nissum. Louise Gade står desuden i spidsen for de mere end 25 diplom- og akademiuddannelser samt utallige kursusaktiviteter, der gør VIA til en af Nordens største udbydere af kompetenceudvikling.

Tidligere har Louise Gade været borgmester i Aarhus – i øvrigt Aarhus’ yngste borgmester nogensinde.

10 år i uddannelsessektoren

Begrundelsen for at hædre Louise Gade med Ridderkorset er, at hun i 10 år har bidraget markant til at udvikle uddannelsessektoren gennem sit virke hos VIA som nu prorektor og tidligere direktør for VIAs efter- og videreuddannelser og gennem sin forrige stilling som vicedirektør for HR på Aarhus Universitet.

Det fremhæves, at Louise Gade som prorektor har deltaget i en markant reformering af VIAs organisation, uddannelsesarbejde samt ledelsestænkning, og at hun som direktør for VIAs efter- og videreuddannelser har forestået en aftagerorienteret forandringsproces.

Louise Gade skal efter sommerferien i audiens hos Dronningen for at takke for Ridderkorset.

Har baggrund som advokat

Louise Gade er 47 år, født og opvokset på Thyholm og bosat i Aarhus C med sin mand og parrets to børn.

Hun er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1998 og arbejdede fra 1997 til 2001 som først advokatfuldmægtig og dernæst advokat hos advokatfirmaet Lokdam, Kjellund og Knudsen i Aarhus.

Fra 2002 til 2006 var Louise Gade Venstre-borgmester i Aarhus Kommune. De efterfølgende 3½ år var hun rådmand for Børn & Unge i Aarhus Kommune.

Louise Gade valgte i 2009 at forlade kommunalpolitik og blev vicedirektør for HR ved Aarhus Universitet gennem godt seks år.

I 2015 kom hun til VIA University College som direktør for efter- og videreuddannelsesområdet frem til 2019. Fra januar 2019 har Louise Gade i kølvandet på en ændret organisering af VIA været VIAs prorektor med det overordnede ansvar for alle professionsuddannelser og efteruddannelser.

Mange tillidsposter

Louise Gade har i hele sin karriere besiddet en række tillidsposter.

I dag er hun bestyrelsesformand for ICROFS, der er et internationalt forskningscenter inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer, ligesom hun er næstformand i Nordea-fonden og bestyrelsesmedlem i Bikubenfonden.

Tidligere har Louise Gade blandt andet været bestyrelsesmedlem hos TV2, medlem af Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme ved Erhvervsministeriet, medlem af Innovationsministerens udfordringspanel under Finansministeriet, alliancemedlem hos Småbørnsalliancen samt medlem af såvel skole- og kulturudvalget som social- og arbejdsmarkedsudvalget ved Kommunernes Landsforening.

Yderligere oplysninger fås hos:

Louise Gade
Prorektor i VIA University College
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk