Strategisk kompetenceløft styrker det faglige samarbejde

Alle undervisere på erhvervsskolerne skal have en pædagogisk uddannelse. På Erhvervsskolerne i Aars har man valgt at lade skolens lærere uddanne sig sammen. Det er både ledelse og deltagere meget tilfredse med.

Det er ikke længere nok at være en dygtig smed, kok eller tømrer, hvis du vil være lærer på en erhvervsskole. Nu skal du også have en pædagogisk uddannelse.

Dette strategiske kompetenceløft blev en realitet, da en ny lov om erhvervsskoler trådte i kraft for få år siden. Og det er godt, mener Per Stig Andersen, uddannelsesleder på Erhvervsskolerne i Aars.

”At vores lærere får en pædagogisk uddannelse sikrer uddannelseskvaliteten, en styrket pædagogisk refleksion og at vi får et fælles fagsprog om pædagogik”, siger Per Stig Andersen.

Erhvervsskolerne i Aars har valgt at uddanne en tredjedel af faglærerne om året, og i løbet af tre år vil alle således have gennemført den obligatoriske videreuddannelse.

”Vi har indgået en aftale med VIA University College om, at undervisningen foregår her på skolen, og i samarbejde med VIA har vi valgt et modul fra den pædagogiske diplomuddannelse, som tilrettelægges ud fra vores virkelighed og pædagogiske mål. I den samlede pakke indgår en kick-off-dag, nogle evalueringsmøder og til alle sidst et opfølgningsseminar”, fortæller uddannelseschefen.

Gevinsten er den fælles platform

”Nå, ja, så kan jeg få det repeteret”, var første tanke hos Annie Ravnkilde Larsen, da hun hørte, at hun skulle på pædagogisk videreuddannelse.

Den 47-årige faglærer i merkantile fag blev nemlig uddannet som (folkeskole-)lærer for syv år siden efter en karriere som blomsterdekoratør og afdelingsleder i en privat virksomhed. Hun har med andre ord de pædagogiske teorier i frisk erindring.

Alligevel har hun været glad for uddannelsesforløbet.

”Den store gevinst er, at vi nu har en fælles tilgang og en fælles platform at diskutere på. Vores møder er nu anderledes konstruktive. Tidligere havde vi i mit team meget forskellige opfattelser af begrebet klasseledelse, og det var ikke godt.”, fastslår Annie Ravnkilde Larsen, som underviser i blandt andet dansk og som samtidig er læsevejleder og koordinator på Grundforløb 1.

Guldbelagt eksamensopgave

Hendes kollega, Eigil Holm, har også fået et godt udbytte af det pædagogiske diplommodul. Han underviser blandt andet i it, tysk og ’Young Enterprise’.

”Jeg er uddannet som cand.mag. i kommunikation og har undervist i en række forskellige sammenhænge, inden jeg kom her til skolen for 1½ år siden. Jeg kendte en del til flere af områderne på uddannelsen, men vi fik et alsidigt udvalg af tekster, og alt i alt var det et godt forløb”, siger den 50-årige faglærer.

Eigil Holm er helt enig med Annie Ravnkilde Larsen i, at det var meget givende at blive uddannet sammen med kollegerne, og han er begejstret over det afsluttende eksamensprojekt, som de to kolleger lavede sammen.