Samspil gir' kompetenceløft

Som et krav af Reform 2015 skal lærerne på erhvervsskolerne pædagogisk og fagligt opkvalificeres. Lærerne på EUC Nord har gennemgået VIAs kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning (pædagogisk 10-ETCS modul) og kort virksomhedspraktik er kombineret.

Lærerne Irene, Mogens og Peter fra EUC Nord, har gennemgået VIAs kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning (pædagogisk 10-ETCS modul) og kort virksomhedspraktik er kombineret. Det har givet god læring

Lærerne Irene, Mogens og Peter fra EUC Nord, har gennemgået VIAs kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning (pædagogisk 10-ETCS modul) og kort virksomhedspraktik er kombineret. Det har givet god læring.

Modellen har vakt begejstring hos lærerne, som i lyset af praksis har fået mulighed for at se på og forbedre egen undervisning med nye øjne. Observationer fra praktikken har de i samspil med analyser og teori fra undervisningen hos VIA lært meget af.

Hvorfor anvender min elev ikke lært teori?

Det var et af de spørgsmål, som autofaglærer Mogens Kirkegaard stod tilbage med efter sin virksomhedspraktik, hvor han var med en lærling på arbejde. Undervejs observerede han lærlingens måde at gribe tingene an på – det vakte undren. Han forklarer:

”Vi lavede en bil sammen, hvor vi skulle kontrollere 2 sikringer. Han brugte en prøvelampe. Jeg spurgte hvorfor bruger du ikke multimeter? Hans svar var, at det var hurtigere med en prøvelampe. Vi samlede bilen, kørte en prøvetur, men det blev en kort fornøjelse, da bilen gik i stå 1 km fra værkstedet, og vi måtte trækkes hjem. Jeg foreslog, at han skulle finde et multimeter og prøve at måle spændingen på de to sikringer. Resultatet var, at den ene var på 12 volt og den anden på 7 volt. Vi fandt derefter det defekte relæ, og bilen blev lavet”, genfortæller Mogens Kirkegaard, og fortsætter:

”Denne oplevelse førte til, at jeg gerne ville se på, hvorfor min elev ikke anvendte den lærte teori fra skolen, og hvordan jeg som faglærer kan medvirke til, at det kan blive bedre fremadrettet," forklarer Mogens.

Da Mogens kunne se, at eleven ikke anvendte lært teori fra skolen i sit daglige arbejde, valgte han på undervisningsforløbet hos VIA at analysere sine erfaringer ud fra relevant transfer teori. Herigennem fik han udviklet undervisningsmateriale, som han kunne bruge i sin undervisning.

Udvikler feedbacksystem

Irene Fynbo Junge og Per Reinert, som er undervisere inden for el og levnedsmiddel på EUC Nord lavede opgave og gennemførte praktikforløb sammen. De ville gerne tydeliggøre elevens læring i både praktik og skole gennem tydelige mål og feedback. De observerede derfor lærlinge under praktikken i forhold til evaluering, og hvordan lærling og mester talte om opgaverne.

”Sammenkoblet med teori omkring evaluering og læring fik jeg en bedre forståelse for, hvorfor skole og praktik ser så forskelligt på uddannelsen”, forklarer Irene og Per.

Dertil udviklede de et feedbacksystem/-værktøj, som er fælles for mestre, lærling og skole.

Fakta om Reform 2015 krav:

Som en del af Reform 2015 er det et krav, at lærerne skal have både pædagogisk og faglig opkvalificering. Den pædagogiske opkvalificering er knyttet til et modul, svarende til 10 ETCS på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse for undervisere ansat før 2010. De lærere, der er ansat efter 2010, skal have den fulde Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Den faglige opkvalificering gælder alle lærere på erhvervsskolerne, uanset ansættelsesdato, og den skal gennemføres som kortere virksomhedsforløb. Formålet er, at lærerne ajourfører deres viden om den nyeste faglige udvikling inden for faget og branchen.