Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus er populær – nu bliver den 60 år

socialrådgiveruddannelsen fylder 60 år
Her ses nogle af de første studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Det er nu 60 år siden og jubilæet fejres på bedste vis i Ceresbyen tirsdag den 19. september
For 60 år siden startede de første studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus i en barak på Marselis Boulevard. Jubilæet fejres i Ceresbyen tirsdag den 19. september, hvor man bl.a. kan "låne" et udsat menneske.

Jobbet som socialrådgiver har ændret sig meget, siden det første hold på 24 studerende startede på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus for 60 år siden. Dengang holdt uddannelsen til på Marselis Boulevard i barakbygninger, der tidligere havde huset den tyske værnemagt. Dengang varede uddannelsen 15 måneder og dimittender arbejdede primært på hospitaler og i Mødrehjælpen. 

Skønt meget er sket siden, er kernen i faget det samme - og uddannelsen populær blandt studerende og arbejdsgivere.

"Det socialfaglige arbejde handler om at tage hånd om de udsatte, at hjælpe mennesker, der har slået sig på livet. Det er en stærk uddannelse, der i dag som for 60 år siden handler om at klæde studerende på til at arbejde med mennesker," siger Hanne Sandahl, der er uddannelseschef for socialrådgiveruddannelsen i VIA University College.

Festtaler og indblik i udsattes liv

Tirsdag den 19. september fejres 60 års jubilæet i Ceresbyen i Aarhus med festtaler, revy, musik og mad. Temaet er bæredygtigt socialt arbejde og deltagere kan bl.a. besøge et såkaldt menneskebibliotek, der i dagens anledning "udlåner" udsatte frivillige. Det er mennesker, der ofte møder fordomme, stigmatisering og diskrimination.

Én af dem, der kender uddannelsen og ansætter dens dimittender, er socialchef i Aarhus Kommune Lotte Henriksen. Hun mener, nyuddannede socialrådgivere fra Aarhus er godt klædt på til det arbejde, de skal ud at varetage - fx i kommunerne.

"Jeg er glad for, at vi har en stærk socialrådgiveruddannelse i Aarhus. Faget handler i dag i høj grad om kommunikation og samarbejde mellem socialrådgivere, borgere og andre fagområder. Tværfaglighed er vigtig i dag. Og kravet til studerende om at kunne kommunikere er steget i takt med tanken om, at velfærd er noget vi skaber sammen med borgeren," siger Lotte Henriksen.

Som socialchef samarbejder hun og hendes kolleger med VIA for at sikre, at uddannelsen hele tiden er i trit med faget.

De studerende er glade for uddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus er blandt de mest populære af VIAs uddannelser. I år søgte 1.200 ind på uddannelsen, mens 350 fik en plads. 

"Vores studerende er glade for uddannelsen. Det er en uddannelse, der har formået at holde fast i kernefagligheden og samtidigt har udviklet sig - bl.a. ved at blive mere international, forskningsbaseret og nu også med en netbaseret version," siger Hanne Sandahl.

Alle er velkomne til at deltage i jubilæumsfejringen den 19. september. Det foregår på VIA Campus C, Ceresbyen 24, bygning B og C.

Program for dagen er:

13.00 – 13.05 Velkomst ved Bente Vibeke Lauridsen, uddannelsesleder for Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

13.05 – 13.20 Jubilæumstale ved Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College

13.20 - 14.00 Hovedtaler Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte samt stifter og bestyrelsesformand for Projekt Udenfor

14.15- 16.45 Besøg frivillige sociale organisationer, herunder Menneskebiblioteket (læs mere om biblioteket her: http://menneskebiblioteket.dk/ )

17.00- 18.00: Jubilæumsgallaforestilling mod fattigdom og fremmedhad, Århus Revysterne

18.00- 19.00: Mad og musik i kantinen. Uddannelsen er vært.

Mulighed for at få lidt at spise og drikke og tilbringe 
nogle hyggelige timer sammen med nuværende og tidligere medstuderende og kolleger.

For yderligere information, kontakt:

Hanne Sandahl, uddannelseschef
T: 87 55 33 02
E: hsan@via.dk 

Bente Vibeke Lauridsen, uddannelsesleder
T:87 55 33 67
E: bvl@via.dk

Lotte Henriksen, socialchef, Aarhus Kommune
T:51 57 59 58
E: lohe@aarhus.dk

Læs mere om jubilæet her: http://www.via.dk/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/socialraadgiver/jubilum