SOSU-assistenter har mulighed for gratis efteruddannelse

sosu-assistenter
Adgangskravet til Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er, at deltagerne skal have en erhvervsuddannelse og mindst to års erfaring. 
Deltagere på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis kan igen i 2020 få kursusgebyret refunderet. Mange SOSU-assistenter har allerede fået glæde af ordningen, men VIA University College anbefaler flere kommuner at udnytte muligheden for gratis at få kompetenceudviklet medarbejdere med mere viden om blandt andet demens, psykiatri og kvalitetsudvikling.

SOSU-assistenter og andre faguddannede inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland har i 2020 mulighed for gratis at få mere viden om eksempelvis borgere med demens, patienter med flere sygdomme på én gang, psykiatri, kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb, udvikling af innovative kompetencer og meget mere.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis giver nemlig mulighed for at få refunderet 10.000 kroner og dermed at tage moduler på efteruddannelsen gratis. Den eneste udgift for arbejdspladsen er, at den skal undvære medarbejdere, mens de er på efteruddannelse.

Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at dygtiggøre deltagerne til selvstændigt at varetage funktioner inden for pleje og omsorg, behandling, ernæring, personlig pleje, pædagogik og velvære.

Det er professionshøjskolen VIA University College og SOSU Østjylland, der sammen udbyder Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis i Region Midtjylland. VIA har det formelle ansvar for indhold, drift og kvalitet på modulerne, mens selve undervisningen foregår på SOSU Østjyllands afdeling i Aarhus.

Samarbejdsaftale mellem VIA og SOSU Østjylland

”Vi har indgået en samarbejdsaftale med SOSU Østjylland og har sammen gjort meget ud af at udvikle en meget fleksibel mulighed for kompetenceudvikling af SOSU-assistenter. Ordningen betyder – ud over den lukrative økonomi – at der er sikkerhed for, at alle moduler gennemføres og dermed ikke risiko for aflysning. Endnu et plus er, at en del af undervisningen kan tages som e-learning over internettet, når det tidsmæssigt passer den enkelte deltager. Dermed kan job, privatliv og efteruddannelse nemt forenes,” understreger Claus Kjærboe Lundholm, der er uddannelsesleder for de sundhedsfaglige efteruddannelser, VIA University College udbyder.

Uddannelseskonsulent Maja Kellberg fra SOSU Østjylland fortæller, at der er tilmeldte til Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis fra det meste af landet, og at de kommer fra såvel kommuner som sygehuse og psykiatrien.

Både Maja Kellberg og Claus Kjærboe Lundholm håber dog, at flere kommuner i Region Midtjylland vil benytte den særlige mulighed for gratis kompetenceudvikling, som beror på en ordning med uddannelsesstøtte fra Omstillingsfonden.

Ordningen løber til og med 2021, og der bliver udbudt nye moduler to gange årligt. Hvert modul afsluttes med en prøve, så deltagerne får papir på deres kunnen.

Vigtigt at kompetenceudvikle sundhedsansatte

”Sundhedsvæsnet står med stadig flere komplekse opgaver, og der er hårdt brug for løbende at få medarbejderne kompetenceudviklet, så de er i front med den sidste nye viden på deres fagfelt. Derfor er det yderst relevant, at kommunerne, hospitalerne og psykiatrien i Midtjylland tilmelder SOSU-assistenter til gratis moduler på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis,” pointerer Claus Kjærboe Lundholm.

Han tilføjer, at kommunerne også kan booke skræddersyede forløb for egne hold af medarbejdere, hvis de foretrækker det frem for moduler med deltagere fra forskellige arbejdspladser.

Claus Kjærboe Lundholm og Maja Kellberg understreger, at indholdet på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis gør deltagerne mere kompetente til at løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden for social- og sundhedssektoren.

”På efteruddannelsen får deltagerne styrket deres faglige kompetencer, ligesom de får udviklet deres værktøjskasse i forhold til at være mere professionelle og selvstændige i kontakten med borgere og pårørende. Desuden giver efteruddannelsen deltagerne en bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen og viden til at skabe fornyelse inden for deres arbejdsområde. De bliver tillige rustet med konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen,” fremhæver Maja Kellberg.

Adgangskravet til Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er, at deltagerne skal have en erhvervsuddannelse og mindst to års erhvervserfaring. Foruden SOSU-assistenter har også blandt andet pædagogiske assistenter mulighed for at blive tilmeldt.

Deltager har fået stort udbytte

Pernille Plougstad, der arbejder i Aarhus Kommune, er en af de SOSU-assistenter, der har gennemført moduler på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Hun er fuld af ros og oplever, at efteruddannelsen har givet hende et stort og vigtigt udbytte, som hun kan bruge i dagligdagen.

”Efteruddannelsen har virkelig været lærerig og udviklet mig meget både fagligt og personligt. Eksempelvis er jeg blevet mere bevidst om den måde, jeg kommunikerer på med borgere i hverdagen – på én gang professionelt, kvalitetsorienteret, serviceminded og empatisk. Jeg har også fået styrket min faglige viden og er blevet mere bevidst om mig selv. Desuden har jeg haft stor glæde af at få teori på praksis og se tingene i et helikopterperspektiv og forstå, hvorfor de er, som de er. Med min nye viden er jeg også begyndt at reflektere mere over min egen praksis,” forklarer Pernille Plougstad.

Hun ser det som positivt, at deltagerne på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis selv kan sammensætte deres forløb ved at plukke i moduler og selv bestemme, om de vil studere på fuldtid, deltid eller netbaseret.

Yderligere oplysninger fås hos:

Claus Kjærboe Lundholm, uddannelsesleder for de sundhedsfaglige efteruddannelser hos VIA University College og ansvarlig for indhold, drift og kvalitet på modulerne på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis.
Mobiltelefon: 87 55 29 97.
E-mail: clkl@via.dk

Maja Kellberg, uddannelseskonsulent hos SOSU Østjylland.
Mobiltelefon: 51 54 19 20.
E-mail: mak@sosuoj.dk