Statsministeren i dialog med VIA-studerende

Formanden for studenterrådet på sygeplejerskeuddannelsen i Randers i dialog med Statsministeren
Formanden for studenterrådet på sygeplejerskeuddannelsen i Randers gav sammen med Lars Løkke Rasmussen interview til de fremmødte medier.
Lars Løkke Rasmussen har været på Campus Randers for at drøfte sundhedsreform og fremtidens danske sundhedsvæsen med blandt andet sygeplejerskestuderende fra VIA.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde den 28. marts vejen forbi VIAs Campus Randers. Baggrunden var, at statsministeren ønskede at drøfte det forlig om en sundhedsreform, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti.

Under arrangementet fortalte Lars Løkke Rasmusen om sundhedsreformen og om hans tanker i forhold til udviklingen i det danske sundhedsvæsen fremadrettet. 

Samtidig havde de godt 100 fremmødte studerende fra især sygeplejerskeuddannelsen og øvrige sundhedsuddannelser i VIA mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren.

Spørgsmål med fokus på høj uddannelseskvalitet

De studerende var især optaget af at høre, hvordan politikerne vil sikre en stadig høj kvalitet på blandt andet sygeplejerskeuddannelsen, når det er et mål i sundhedsreformen, at der skal uddannes 2.000 flere sygeplejersker i Danmark over de næste tre år, og når uddannelsesinstitutionerne samtidig er pålagt at spare to procent årligt på grund af omprioriteringsbidraget. 

En studerende påpegede i den forbindelse som eksempel, at VIA sparer så meget, at der kun er koldt vand i hanerne for at sikre flest mulige penge til uddannelserne og de studerende.

Lars Løkke Rasmussen svarede, at han er enig i, at omprioriteringsbidraget ikke kan og skal fortsætte længe endnu. Og statsministeren kvitterede for, at VIA University College allerede har sendt en ansøgning afsted til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at få tilladelse til at optage 120 ekstra sygeplejerskestuderende for at imødekomme manglen på sygeplejersker på arbejdsmarkedet. 

”Det har været nødvendigt at realisere besparelser – også på uddannelsesområdet. Men planen er at fjerne omprioriteringsbidraget om et par år. Samtidig er der i sundhedsreformen afsat et betydeligt beløb til at uddanne flere sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale,” påpegede Lars Løkke Rasmussen under sit besøg på Campus Randers. Et budskab, der blev modtaget med stor glæde.

Fire milliarder er øremærket til kompetenceudvikling

Endnu en melding fra statsministeren, der fik en positiv modtagelse var, at det politisk prioriteres at få kompetenceudviklet det sundhedspersonale, der arbejder på sygehusene og i kommunerne i dag.

”I sundhedsreformen er der afsat 8,5 milliarder kroner til en såkaldt nærhedsfond. Halvdelen af pengene skal gå til at opbygge sundhedshuse. Den anden halvdel skal gå til at efteruddanne blandt andet sygeplejersker. Vi skal blandt andet have rustet op til en opgaveglidning, så flere sundhedsopgaver fremover bliver flyttet fra at ligge på hospitaler til at blive løst i det nære sundhedsvæsen i kommunerne,” forklarede Lars Løkke Rasmussen.

Han pointerede, at sygeplejerskerne fremover skal have mulighed for at løse nogle af de opgaver, det i dag kun er læger, der varetager. Lars Løkke Rasmussen slog fast, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at flytte opgaver for to milliarder ud fra sygehuse til det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Arbejdspres og sygefravær skal ned

Statsministeren slog fast, at ønsket om at uddanne og ansætte flere sygeplejersker hænger sammen med, at de ansatte i sundhedsvæsnet oplever et stort arbejdspres og en følelse af for lidt tid til patienterne.

Nogle af de konkrete udfordringer er, at mange sygeplejersker går ned med stress og ’nøjes med’ at arbejde på nedsat tid.

”Jeg anerkender, at der er et stort arbejdspres, og vil meget gerne være med til at finde gode løsninger. Jeg er enig i, at vi skal gøre mest muligt for at få sygefraværet ned og få løst udfordringerne med, at der er mange ledige stillinger i sundhedsvæsnet, som det ikke lykkes at få besat. Foreløbig har vi afsat penge, besluttet at uddanne flere sygeplejersker og vil arbejde for at få flere sygeplejersker op på fuld tid. Men jeg er ’bare’ jurist og statsminister, så jeg har ikke specialistviden og har ikke hele svaret. Jeg er derfor meget lydhør over for gode input og forslag fra sundhedsvæsnet,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Psykomotoriske terapeuter kan nedbringe stress

Statsministerens udmelding fik hurtigt en af de fremmødte studerende fra uddannelsen til psykomotorisk terapeut på Campus Randers til at fremhæve, at psykomotoriske terapeuter er gode til at nedbringe stress, sygdomme og sygefravær og meget gerne vil i spil i forhold til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsnet står overfor.

Hertil svarede statsministeren med at bredt smil, at han vil overveje at ansætte en psykomotorisk terapeut til sin valgkamp for at hold stress i ave.

Og statsministeren sluttede besøget på VIAs campus i Randers af med at takke de VIA-studerende for gode spørgsmål, en god dialog og en god stemning.