Stor interesse for Uddannelsesdebatten 2019

Deltagere til Uddannelsesdebatten.
Der var stort fremmøde til Uddannelsesdebatten 2019 i Nørre Nissum. Foto: Bjarne W. Andresen. 
For sjette år i træk slog Skolebyen i Nørre Nissum i samarbejde med VIA University College, Region Midtjylland og Lemvig Kommune dørene op til Uddannelsesdebatten. Årets tema var ’Dannelse i en tech-tid’, og det trak tusindvis af politikere, forskere og fagfolk fra hele landet til to dages folkemøde i det vestlige Jylland.

Den 5.-6. september dannede Skolebyen i Nørre Nissum endnu en gang ramme for Uddannelsesdebatten, som afvikles i samarbejde med VIA University College, Lemvig Kommune og Region Midtjylland. Tusindvis af gæster mødte op den solrige morgenstund, hvor formand for Familie og Kultur i Lemvig Kommune, Henrik Thygesen bød velkommen til torsdagens program:

”Vi skal huske de fundamentale egenskaber, når vi bruger de digitale værktøjer. Hensynsfuldhed og saglig kommunikation,” sagde Henrik Thygesen blandt andet i sin åbningstale. Han indledte dermed dagen med at sætte fokus på årets tema: ’dannelse i en tech-tid’.

Teknologien mangler dialog

Torsdagens program, der fokuserede på digital dannelse i dagtilbud og grundskole, blev indledt med et oplæg ved forsker ved Aarhus Universitet, Ole Sejer Iversen, der talte om ”Computational Empowerment”.

”Teknologi er ikke noget, der er rundt om os – det er imellem os. Og når teknologi er imellem os, er vi nødt til at tage stilling til det,” lød budskabet blandt andet fra Ole Sejer Iversen.

En af hans pointer var, at børn skal have forståelse for teknologien for at kunne forholde sig kritisk til den.

Deltagerne i den fyldte foredragssal blev inddraget i hans humoristiske og faglige oplæg om, hvordan vi alle forholder os for lidt til teknologien, og herfra var stemningen sat blandt publikum såvel som oplægsholdere: Der ér virkelig brug for at debattere, hvordan vi håndterer dannelse i en tech-tid.

Fra oplæg til åbningsdebat - som foregik mellem Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, Formand for BUPL, Elisa Rimpler, Formand for Kommunernes Landsforening, Thomas Medom og Formand for Danske Skoleelever, Thea Enevoldsen. Panelet debatterede både teknologi som kilde til ulighed i samfundet og gav konkrete eksempler på teknologiens fordele og ulemper i et klasserum.

Thea Enevoldsen kunne blandt andet fortælle de mange fremmødte, at der generelt er mangel på dialog mellem børn og voksne om, hvordan man begår sig på nettet. Ligeledes åbnede den bare 15-årige skoleelev mange af tilhørernes øjne manglen på dialog i klasseværelserne om, hvad det gør ved trivslen i en klasse at være på Snapchat og andre sociale medier.

Og der var bred enighed i panelet om, at det kræver ansvar og indsigt i børns liv for at kunne forstå teknologien, de omgiver sig med: ”Vi har et ansvar for, at det er et værdifuldt liv, børnene lever. Den sociale gruppe, man er en del af i skolen, har vi et ansvar for. Det er aldrig kun forældrenes ansvar,” sagde Anders Bondo Christensen og bakkede op om, at teknologien i folkeskolen skal være med til at danne ramme om den faglige og sociale dannelse.   

Børnenes læring i centrum

Hvordan klæder vi både lærere, forældre og elever på til at begå sig i en digital fremtid, og er det overhovedet muligt, når teknologien udvikler sig så stærkt? Det var nogle af de spørgsmål, eftermiddagens workshops forsøgte at give et bud på at løse. Studerende på VIAs pædagoguddannelse i Ikast, Daniel Stagsted var til workshop om ”X-lab: Skab responsive miljøer, der fremmer børns læring”. Her fik han indblik i, hvordan teknologi kan bruges som læringsredskab, og fik konkrete ideer til at implementere teknologiske læringsværktøjer i børnehøjde:

”Jeg har glædet mig rigtig meget til makerspace og til at få nogle andre perspektiver på, hvad man kan bruge det til,” lød det fra Daniel Stagsted, der var positivt overrasket over dagens mange faglige inputs.

Fredag fra Grundtvig til Google

Fredagens program bestod af oplæg ved forfattere Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks, åbningsdebat med VIAs prorektor, Louise Gade som paneldeltager og workshops om blandt andet teknologiske hjælpemidler i undervisningen på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

Eftermiddagen stod på samtalesaloner om, hvad der blandt andet er blevet af Grundtvigs forpligtende fællesskab og spørgsmål til paneldeltagere om, hvorvidt vi har brug for et teknologisk etisk råd. Tidligere undervisningsminister Christine Antorini og Folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, Jens Christian Thulesen Dahl deltog blandt andre i panelet.

Som afslutning på de to dages folkemøde løftede formand for Skolebyen i Nørre Nissum, Maria Kangas Christensen sløret for temaet for Uddannelsesdebatten 2020: ’Leg for livet, leg for pokker!’.

Mød nogle af VIAs repræsentanter på Uddannelsesdebatten her: