Stor søgning til ingeniør- og bygningskonstruktøruddannelserne i Aarhus

Billede af studiemiljøet på campus Aarhus C
I alt har VIA fået 14.567 ansøgninger til samtlige 45 uddannelser i regionen, heraf 6.231 som førsteprioritet. Det er 1 % flere førsteprioriteter i forhold til sidste år.    Foto: Arkiv
Ved deadline for ansøgninger igennem kvote 2 har VIA University College fået flere ansøgninger til ingeniør- og bygningskonstruktøruddannelserne i Aarhus end sidste år. Flere unge vil også være lærere. Til gengæld har færre søgt ind på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og pædagoguddannelsen.
Ved deadline for kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser onsdag kl. 12 havde landets største professionshøjskole VIA University College modtaget 6.227 ansøgninger til de 20 uddannelser i Aarhus, heraf havde 2.962 søgt en Aarhus-uddannelse som første prioritet. Det er 1,5 % færre end i 2016, hvor 3.006 havde VIA i Aarhus som førstevalg.

Prorektor Peter Friese siger, at det svage fald i antal ansøgninger til nogle af VIAs uddannelser i Aarhus skal ses i lyset af, at søgningen er steget de seneste 8 år i træk.

”Vi vil i VIA selvfølgelig gerne have flest mulige kvalificerede ansøgere til vores uddannelser. Men det afgørende er, at der stadig er rigtig mange unge, der søger ind – endda flere, end vi har mulighed for at optage. Vi forventer derfor, at der igen i år vil blive fyldt op på de fleste af vores uddannelser i Aarhus,” siger Peter Friese.

I alt har VIA fået 14.567 ansøgninger til samtlige 45 uddannelser i regionen, heraf 6.231 som førsteprioritet. Det er 1 % flere førsteprioriteter i forhold til sidste år.

Uddannelsesloftet skræmmer de unge

Den nye lov om et uddannelsesloft for dobbeltuddannelser har ifølge studievejledningerne både på VIA og hos Studievalg Østjylland gjort nogle unge nervøse for at søge ind på en uddannelse. Mange har misforstået loftet og tror, de ikke kan begynde på en uddannelse og senere vælge om.

”Det er ærgerligt, hvis unge har misforstået loftet, som jo først træder i kraft, hvis man har taget en hel uddannelse på samme eller højere niveau. Desværre har vi en fornemmelse af, at de unge er mere nervøse i år på grund af den nye lov,” siger Studieadministrativ Chef i VIA, Helle Doktor.

Eksempelvis er der typisk ansøgere med en bachelor i idræt eller medicin, som søger ind på fysioterapeutuddannelsen. Uddannelsen – som optager 50 procent af de studerende igennem kvote 2 – har i år modtaget 8,5 % færre ansøgninger i Aarhus. Dog er antal førsteprioritetsansøgninger steget med 0,6 % til 342 ansøgere. Det er stadigt mange i forhold til at fylde de 146 pladser, uddannelsen er dimensioneret til.

”Uddannelsesloftet kan have skræmt nogle ansøgere til fysioterapeutuddannelsen, fordi de vil skulle søge dispensation, hvis de fx har en bachelor i idræt,” siger Birgitte Foged, der er uddannelsesleder af fysioterapeutuddannelsen i Aarhus.

Stor søgning til ingeniør- og bygningskonstruktøruddannelserne i Aarhus

Den gode nyhed i Aarhus i år er, at flere har søgt ind på de tekniske uddannelser. Således har bygningskonstruktøruddannelsen modtaget 90 førsteprioritetsansøgninger, 21,6 % flere end sidste år. Ingeniøruddannelsen Global Business Engineering har fået 10,5 % flere ansøgninger. Det glæder uddannelsesleder Dorte Merete Jakobsen:

”Jeg er selvfølgelig glad for det flotte antal ansøgninger, og jeg tror bl.a. det skyldes, at bygningskonstruktøruddannelsen nu er flyttet ind på Campus Aarhus C. Her er et sprudlende studiemiljø, og de studerende bliver en del af et campus, hvor der er gode muligheder for at arbejde tværfagligt. Samtidig får de en praksisrettet uddannelse, der er både målrettet og operationel”.

Procentvis er bacheloruddannelsen i offentlig administration højdespringeren i Aarhus med en 57,7 % stigning i antal førsteprioritetsansøgere – 41 i alt.

Filmuddannelsen hitter igen

VIAs populære filmuddannelse Multiplatform Storytelling and Production, som bor i Filmby Aarhus, hitter igen i år. I alt har 206 unge valgt uddannelsen som første prioritet – hvilket er 15,7 % flere end i 2016. Uddannelsen har kun plads til 30.

”Det fortsat høje ansøgertal fortæller med al tydelighed at vi har ramt rigtigt med vores forholdsvis nye uddannelse. De første dimittender blev færdige i januar, og mange er allerede blevet headhuntet til spændende job. Vi uddanner handlekraftige multiplatform-storytellers og –producenter og rammer lige ind i tidsånden,” siger Louis Thonsgaard, uddannelses- og forskningschef i VIA Film and Transmedia.

Sundhedsuddannelserne går tilbage

I år er søgningen til nogle af VIAs sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus faldet. Fx har 10,2 % færre valgt den største sundhedsuddannelse, sygeplejerskeuddannelsen, som første prioritet. Det drejer sig om 440 ansøgere, mod 490 sidste år. Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus har dog i alt modtaget 1041 ansøgninger, hvilket blot er 11 færre, eller 0,9 %, end i 2016.

30,4 % færre har valgt bioanalytikeruddannelsen som første prioritet. I alt har 242 søgt ind, heraf 87 som førsteprioritet. Bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er faldet med 26,7% til 99 førsteprioritetsansøgninger, mod 135 sidste år.

Det lavere ansøgningsantal kommer dog ikke bag på Karen Frederiksen, der er uddannelseschef for flere af VIAs sundhedsuddannelser. 
”Faldet er forventeligt set i lyset af, at søgningen har været høj de seneste mange år. Det vigtigste er, at der stadigt er mange kvalificerede unge, der ønsker at uddanne sig inden for de sundhedsfaglige områder. Og vi må stadigt afvise mange ansøgere,” siger Karen Frederiksen.

Færre har søgt ind som pædagog og socialrådgiver

Pædagoguddannelsen i Aarhus, som er en af VIAs største uddannelser, har også fået færre kvote 2-ansøgninger i år. I alt har 561 valgt uddannelsen som førsteprioritet, præcist samme tal som sidste år. Dog har uddannelsen i Aarhus fået 8 % færre ansøgere, i alt 999. Faldet sker dog fra et højt niveau.

”Søgningen til pædagoguddannelsen har ligget rigtig højt de sidste 5-6 år. Så et mindre fald betyder ikke, at vi ikke får uddannet pædagoger nok til det pædagogiske arbejdsmarked. Og jeg hæfter mig ved, at antallet af ansøgere, der har valgt pædagoguddannelsen i Aarhus som første prioritet er det samme som sidste år,” siger Peter Møller Pedersen, uddannelseschef for VIAs pædagoguddannelser.

Han understreger, at unge typisk fravælger pædagoguddannelsen, når de økonomiske konjunkturer er gode. Samtidigt har pædagoguddannelsen de seneste måneder fået kritik i medierne, hvor studerende har udtrykt utilfredshed med feedback og antallet af undervisningstimer.

”Men vores seneste studiemiljøundersøgelse viser, at de studerende i dag bruger flere timer om ugen på uddannelsen, og at der er en stigende tilfredshed med feedback,” siger han og tilføjer, at aftagerne af de færdiguddannede pædagoger er glade for uddannelsen.

Læreruddannelsen er stadigt populær

Læreruddannelsen i Aarhus er stadig populær. I år har uddannelsen modtaget 328 førsteprioritetsansøgninger, 3,5 % flere end sidste år. Status for socialrådgiveruddannelsen i Aarhus er status quo med 297 førsteprioritetsansøgninger – samme tal som i 2016.

Cirka halvdelen af VIAs studiepladser tildeles via kvote 2 (nogle uddannelser optager kun igennem kvote 2). Deadline for ansøgninger igennem kvote 1 er 5. juli. Derfor har VIA først til sommer overblik over årets samlede antal ansøgninger. Men kvote 2-søgningen er erfaringsmæssigt en rettesnor for tendensen.

To store campusser i Aarhus

VIA har de seneste år samlet sine i alt 20 uddannelser i Aarhus på større campusser. I dag har de fleste af VIAs 8.900 studerende i Aarhus deres gang på det nye Campus C i Ceresbyen og Campus N i Skejby, mens den populære filmuddannelse Multiplatform Storytelling & Production holder til i Filmbyen.

Fakta om kvote 1 og 2

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

 

Fakta om VIA University College

VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder 45 professionsbacheloruddannelser, blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.

VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.

VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.

 

For yderligere information og interviews, kontakt:

Peter Friese, prorektor
T: 87 55 10 12. E-mail: pf@via.dk

Helle Doktor, studieadministrativ chef
T: 87 55 10 20  E: heds@via.dk

Birgitte Foged, uddannelsesleder for VIAs fysioterapeutuddannelse i Aarhus
T: 87 55 23 02 E: bif@via.dk

Karen Frederiksen, uddannelseschef for VIAs sundhedsfaglige uddannelser
T: 87 55 29 69  E: kafr@via.dk

Jonna Frølich, uddannelseschef på VIAs sygeplejerskeuddannelse
T: 87 55 29 90 E: jonf@via.dk

Elsebeth Jensen, uddannelseschef på VIAs læreruddannelse
T: 87 55 30 15 E: ej@via.dk

Peter Møller Pedersen, uddannelseschef for VIAs pædagoguddannelse
T: 87 55 37 40 E: pmp@via.dk

Louis Thonsgaard, Uddannelses- og forskningschef, VIA Film & Transmedia
T: 87 55 05 50 E: ltho@via.dk

 

Find alle ansøgningstal samt flere kontaktpersoner her.