Studerende i rollen som undervisere på gymnasier

VIA-studerende underviser på gymnasier i seks forskellige byer i Region Midtjylland
Projektet ’VIA på vejen’ giver gymnasieelever i Region Midtjylland hjælp og inspiration til at træffe deres fremtidige studievalg og høre om uddannelserne på en professionshøjskole. 
Eleverne i 2.g på Herning Gymnasium skiftede den 28. september deres faste lærere ud med VIA-studerende. Konkret indtog studerende, der er under uddannelse til blandt andet lærer, socialrådgiver, ingeniør, bioanalytiker og designer, rollen bag katederet.

De studerendes undervisning er et led i projektet ’VIA på vejen’. Der er tale om en målrettet indsats for at give gymnasieeleverne indblik i livet som studerende på en professionshøjskole og klæde eleverne på til at træffe et reflekteret valg af videregående uddannelse, når de er færdige på gymnasiet. 

I løbet af efteråret kommer VIA-studerende ud på gymnasieskoler i seks forskellige byer i Region Midtjylland og underviser gymnasie- og hf-elever. 

Efter Herning Gymnasium den 28. september er det 6. november Herningsholm Erhvervsskole i Herning og Ikast. 28. november underviser VIA-studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU Campus), 29. november går turen til Vestjysk Gymnasium Tarm, og 12. december får Langkær Gymnasium ved Aarhus VIA-studerende på besøg.

Fra 2018 bliver der trappet op til årligt 12 besøg på gymnasieskoler med studerende i rollen som undervisere. Undervisningen veksler mellem faglig klasseundervisning, oplæg om uddannelser og uddannelsesvalg samt uddannelsescafé med dialog.

Bygger bro for at øge kendskabet til professionshøjskoler

”Vi ved fra undersøgelser i forbindelse med tidligere besøg på gymnasier, at 77 procent af gymnasieeleverne ikke kender til, at der på professionshøjskolernes er mange forskellige uddannelser, og at undervisningen veksler mellem teori, praksis og praktik ’ude i virkeligheden’. Det er derfor, ’VIA på vejen’ er sat i søen for at bygge bro til gymnasieskoler,” fortæller VIAs brobygningskoordinator Jeppe Bergh Torp. 

Da VIA-studerende den 28. september indtog klasselokalerne hos 2.g på Herning Gymnasium, holdt de blandt andet oplæg om deres egen vej til uddannelse og om livet som studerende på godt og ondt. De studerende gav også gymnasieeleverne konkret indblik i de forskellige uddannelser, de læser på hos VIA. 

Eksempelvis talte en sygeplejerskestuderende under temaet ’Red liv til daglig’, mens en studerende fra VIAs uddannelse til forsyningsingeniør fortalte, hvorfor det for hende giver mening at være med til at forhindre oversvømmelser og forurening af vores grundvand. 

Kræftpatienter, børn i krise og verden som arbejdsplads

Blandt de øvrige VIA-studerende, der overtog undervisningen for en dag på Herning Gymnasium, var en ingeniørstuderende, der berettede om mulighederne for at få hele verden som arbejdsplads. Studerende fra socialrådgiveruddannelsen fortalte, hvordan man på studiet bliver rustet til eksempelvist at tale med børn i krise og at hjælpe socialt udsatte, der er uden for fællesskabet. 

En lærerstuderende holdt oplæg om, hvordan man på læreruddannelsen lærer skoleelever at lære bedst, mens en studerende fra bioanalytikeruddannelsen satte ord på jobbet blandt eksempelvis kræftpatienter. En pædagogstuderende talte under overskriften ’Tøsedrenge og drengepiger’, hvorimod studerende inden for ergoterapi samt ernæring og sundhed havde fokus på temaerne sundt helbred, sund kost og fejlernæring i verden.

De kreative uddannelser hos VIA blev repræsenteret af studerende fra VIAs uddannelser inden for design og film.
  

Hjælper med at finde vej i uddannelsesjunglen

”Vi ved fra tidligere arrangementer, at det er til stor inspiration for gymnasieeleverne at komme i dialog med studerende fra videregående uddannelser og kunne få svar på spørgsmål. ’VIA på vejen’ hjælper de unge med at finde vej i junglen af forskellige uddannelsesmuligheder. Vores erfaring er, at når VIA-studerende har været ude og fortælle om deres studier, så bliver mange gymnasieelever interesserede i at tage deres kommende uddannelse på en professionshøjskole,” siger Jeppe Bergh Torp.

Han peger på, at VIA University College, der er den største af Danmarks i alt syv professionshøjskoler, har 42 forskellige uddannelser at vælge imellem. 

VIAs uddannelser er placeret i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Holstebro, Skive og Nørre Nissum. 

Gymnasielærere får også ny viden under VIA-besøg

Uddannelseschef Claus Gregersen fra Herning Gymnasium ser særdeles positivt på samarbejdet med VIA.

”Dét, at studerende kommer ud og taler med gymnasieeleverne om uddannelsesvalg, er med til at give vores elever viden om den brede palet af uddannelsesmuligheder, der venter efter gymnasiet, og at afklare eleverne i deres studievalg. Samtidig giver det også gymnasielærerne og studievejlederne, som selv typisk er uddannet på et universitet, godt indblik i uddannelserne på en professionshøjskole, at der kommer VIA-studerende ud til os,” påpeger Claus Gregersen.

Han tilføjer, at flere af lærerne på Herning Gymnasium selv var til stede og overværede de VIA-studerendes undervisning den 28. september. 
Yderligere information om ’VIA på Vejen’ fås ved henvendelse til:

Jeppe Bergh Torp, Brobygningskoordinator ved VIA University College
T: 87 55 14 66
E: torp@via.dk