VIA-studerende kan nu nærstudere leg og læring i VIAs Playlab

Heidi Stensman Pugh åbner VIAs Playlab
Når børn leger, bruger de hele kroppen og flere sanser af gangen, og nu bliver legen omdrejningspunkt for undervisning af de kommende lærere og pædagoger, så de får erfaring med legende læring. 
VIA åbner Playlab på Campus Aarhus C, hvor studerende, undervisere og forskere kan undersøge, hvordan leg påvirker indlæringen.

Når børn leger, bruger de hele kroppen og flere sanser af gangen. De bliver opslugt af legen og kan glemme både måltider og toiletbesøg.

- Det intense fokus, som børn har under legen, gør at de også har lettere ved at tilegne sig viden, og derfor vil vi gerne blive klogere, hvad der sker når man kombinerer leg og læring, fortæller Heidi Stensman Pugh, der er projektleder på Playful Learning i VIA, og som selv kommer fra Pædagoguddannelsen i Ikast.

Playful Learning går ud på at undersøge og udvikle en legende tilgang til uddannelse som et didaktisk greb, der skal styrke kommende lærere og pædagogers erfaring med legende læring i praksis.

Playlab giver mulighed for refleksion

VIAs Playlab er en del af projektet Playful Learning, som bliver til i samarbejde med de øvrige seks professionshøjskoler med støtte fra LEGOfonden.

Playlab er målrettet pædagog- og læreruddannelsen på VIA University College, hvor det skal give studerende og undervisere mere viden om legen og legens muligheder, når det gælder læring.

Lena Venborg er landechef i LEGOfonden, som har støttet professionshøjskolernes Playlabs, og hun har været med til at udvikle idéen om Playful Learning. Hun glæder over, at de studerende og underviserne nu får mulighed for at eksperimentere med, hvordan læring kan foregå gennem leg.

- Med åbningen her får de studerende mulighed for at undersøge og reflektere over egen praksis og udvikle den. Det er vigtigt for, at man ikke går i stå, forklarer hun.

Forskning skal undersøge læring og leg

Projektet Playful Learning indeholder en plan for forskning, så professionshøjskolernes playlabs også bliver omdrejningspunkt for forskning i læring gennem leg.

- Med VIAs Playlab får vi et sted, hvor der bliver mulighed for at undersøge, hvad der sker under legen, og hvordan legen kan understøtte læringen bedst muligt, siger Heidi Stensman Pugh. 

 

Kontakt

Heidi Stensman Pugh
Projektleder for Playful Learning i VIA
T: +45 20 63 26 23
M: hepu@via.dk