Studerende med problemer kan altid få hjælp i VIA

Billede af undervisning, hvor Alberte Dommerby Kristensen rækker hånden op.
På billedet ses Alberte Dommerby Kristensen række hånden op for at fortælle, at hun har det svært med at danne studiegrupper af frygt for at blive valgt fra. Foto: DR udsendelsen "Alberte er en Taber".
Studerende, der døjer med eksempelvis angst, mobning eller sociale udfordringer, kan hente stor hjælp hos studievejlederne.

En sygeplejerskestuderende fra VIA i Holstebro er hovedpersonen i en dokumentarudsendelse, der 19. november blev sendt på DR1 og 20. november på DR3 under overskriften ’Alberte er en taber’. 

I programmet Tværs fortæller Alberte Dommerby Kristensen, at hun gennem meget af sin folkeskoletid i Thy har været udsat for massiv mobning og følt sig alene, forkert og ked af livet, og at hun stadig i dag har det svært. Eksempelvis har hun udviklet sig til at stille tårnhøje krav til sig selv om at være perfekt til alt for at kunne føle sig god nok – og hvis hun fejler, føler hun sig som en taber og bryder sammen. 

Generelt har Alberte Dommerby Kristensen ifølge eget udsagn lav selvtillid og føler sig nervøs og usikker og mangler tro på sig selv.

I tv-udsendelsen er der blandt andet optagelser fra Campus Holstebro, hvor Alberte Dommerby Kristensen ses, mens hun sidder til undervisning med sine medstuderende på sygeplejerskeuddannelsen. Her tager Alberte efter nøje overvejelser mod til sig, rækker fingeren op og fortæller åbent i klassen, at hun mange gange gennem sin opvækst har oplevet at blive valgt fra i gruppearbejde og derfor har det meget svært med, at der nu skal til at dannes studiegrupper på uddannelsen. Hun har ikke turdet spørge nogle af studiekammeraterne om at være i studiegruppe sammen, da hun er direkte angst for igen at skulle opleve følelsen af at være udenfor og upopulær og blive valgt sidst.

Mange har det svært med studiegrupper

På baggrund af den gribende tv-dokumentar har VIAs kommunikationsafdeling kontaktet sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro for at høre, om det generelt giver udfordringer at få dannet studiegrupper. 

Samtidig har vi bedt om at få gode råd til, hvordan studerende bør agere, hvis de eksempelvis har det, som Alberte Dommerby Kristensen giver udtryk for i tv-programmet ’Alberte er en taber’.

”Først og fremmest vil jeg sige, at det er godt og modigt, at Alberte står frem og er åben foran klassen – og tv-seerne. Hun er en super rollemodel. For det andet kan jeg fortælle, at Alberte langt fra er alene med sine problematikker,” siger studievejleder Jonna Vilstrup fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.
Hun har som studievejleder ofte samtaler med unge, der er præget af at have oplevet mobning, og som har det umådeligt svært med at skulle inddeles i studiegrupper. 

”De er bange for, at der ikke er nogen, der vil være i gruppe med dem, og at de som tidligere vil komme til at stå alene tilbage med en følelse af at blive fravalgt. Den slags kan fylde så meget for nogle studerende, at de tænker på at droppe ud af studiet frem for at risikere at opleve endnu et nederlag. Dét har vi på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro taget konsekvensen af, så i dag er det underviserne, der sammensætter de studerende i grupper i starten af uddannelsen og ikke de studerende selv,” fortæller Jonna Vilstrup. 

Hvis der er studiegrupper, der ikke fungerer, hjælper underviserne og studievejlederne også med at få løst dét – eksempelvis gennem ”passende skilsmisser”, hvor nogle studerende skifter gruppe.

Studenterrådgiver og tutor kan involveres

Jonna Vilstrup understreger, at VIA tager de studerendes udfordringer dybt alvorligt og gør meget for at hjælpe studerende, der ”oplever knaster på vejen”. 

”Selv om det er sparetider, prioriterer vi at have ressourcer til at tale med de unge om deres problemer. Hvis der eksempelvis internt i en studiegruppe er nogle, der føler sig udenfor eller direkte mobbet, taler jeg med alle i gruppen både enkeltvist og sammen. Vi vil og skal selvfølgelig ikke tolerere mobning, så der skal findes løsninger,” fastslår Jonna Vilstrup.  

I de svære tilfælde, hvor det er unge med massive problemer, der henvender sig, henviser Jonna Vilstrup til en studenterrådgiver, der kommer på Campus Holstebro en gang om ugen og har en baggrund som socialrådgiver. Andre gange involverer hun de tutorer, der er tilknyttet det hold, hvor den eller de studerende med problemer går. Studievejlederen har desuden et tæt samarbejde med underviserne om at støtte op om studerende med problemer.

”De personlige problemer, unge kommer til mig med, er typisk angst (eksempelvis fra mobning), spiseforstyrrelser, sociale udfordringer og familiemæssigt bøvl,” fortæller Jonna Vilstrup.

Man skal altid tale med nogen om problemer

For at leve op til VIAs strategiske mål om et inkluderende og socialt velfungerende studiemiljø og for at modarbejde frafald er det også et fast tiltag på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, at Jonna Vilstrup har individuelle møder med alle nye studerende på første semester. 

”Gennem samtalerne lærer jeg hver enkelt lidt at kende og får spurgt ind til, hvad de har med i rygsækken fra tidligere, og hvordan de har det på uddannelsen. Dialogen betyder, at vi er opmærksomme og får forebygget mange problemer ved at tage dem i opløbet,” pointerer Jonna Vilstrup. 

Hun mener, at man som studerende altid bør række ud efter hjælp og være åben, hvis man mistrives. Konkret anbefaler hun studerende med problemer at gå til deres underviser, studievejleder eller tutor. 

”Det er altid vigtigt at tale med nogen om problemer, og der er hos VIA altid god hjælp at få. I VIA kvalitetsbedømmes vi jo også på et socialt godt studiemiljø med høj trivsel,” fremhæver Jonna Vilstrup.

Hun har gennem tiden oplevet mange studerende, der har fortalt, at de var overraskede over den hjælp, de har kunnet hente hos VIA. Og mange studerende, der har været på nippet til at droppe ud af deres uddannelse, er blevet fastholdt på grund af god støtte til at få løst problemer. 

Se tv-programmet ’Alberte er en taber’ her.