Sygeplejerskestuderende triumferer til DM i Entreprenørskab

Michael og Julia
Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg fik under et praktikophold på Dialyseambulatoriet i Holstebro idéen til StopBlood.                           Foto: Arkiv
To studerende fra sygeplejerskeuddannelsen på VIA i Holstebro vandt førsteprisen og 25.000 kroner i kategorien Lifetech for idéen til firmaet StopBlood da DM i Entreprenørskab blev afholdt den 1. juni.

Det er Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg, der står bag idéen til StopBlood, som skal gøre det lettere at stoppe blødningen efter en dialysebehandling. StopBlood – som er en form for innovativ fistelstopper - er unik fordi den er enhåndsbetjent, og den kan betjenes at patienten selv.

Idéen til StopBlood opstod i forbindelse med at Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg var i praktik på Dialyseambulatoriet i Holstebro. Her fandt de ud af, at sygeplejerskerne i forlængelse af en dialysebehandling brugte uforholdsmæssig lang tid på at stoppe patientens blødning:

”I forbindelse med en dialyse får patienten lagt to nåle ind. Og når de nåle bliver fjernet fra indstiks-stederne i forlængelse af dialysen, er det vigtigt at stoppe blødningen hurtigt, så patienten ikke forbløder. Det gør sygeplejerskerne enten ved hjælpe af en fistelstopper eller manuelt, og det skal de bruge 5 – 30 minutter på,” siger Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg.

Tryg og tidsbesparende

StopBlood vil både spare sygeplejerskernes tid og samtidig at gøre det nemmere for dialysepatienterne. StopBlood kan nemlig betjenes af patienten selv om med kun en hånd. Det åbner nye muligheder i forhold til at gennemføre dialysebehandlingen i patientens eget hjem:

”Under praktikken opdagede vi at dialysepatienter både er engagerede og viser initiativ i deres egen behandling. Og mange af patienterne vil meget gerne kunne gennemføre dialysebehandlingen i deres eget hjem, for at spare tiden på at transportere sig frem og tilbage til hospitalet,” forklarer Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg og fortsætter:

”Fordi StopBlood er så nem at betjene, kan det være med til at åbne muligheden for hjemmebehandling for flere dialysepatienter. Men det er vigtigt at understrege, at patienterne selvfølgelig skal være helt, helt trygge ved at bruge StopBlood, før de kommer til at bruge den alene i eget hjem.”

Stor gejst på vores vegne

I forbindelse med udviklingen af StopBlood kom Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg i kontakt med studentervæksthuset på VIAs Campus Holstebro. Her fik de både hjælp med at skabe kontakter, rådgivning og opbakning:

”Det er sjovt pludselig at blive en del af en iværksætterkultur. Og vi har oplevet, at der er en stor gejst på vores vegne både fra studentervæksthuset på Campus Holstebro, Holstebro Kommune og ikke mindst fra Dialyseambulatoriet, der har hjulpet os på alle måder”, glæder Julia Melvej Andersen og Michael Ahle Stadsbjerg sig og slutter:

”Man skal turde at være iværksætter – turde at kaste sig ud i det. Men det har hjulpet os meget, at vi har oplevet en fantastisk opbakning mange steder fra. Så nu glæder vi os egentlig bare at arbejde videre og forsøge at få patent på vores idé.”

Fagligheden er vigtig i innovationsarbejdet

Sebastian Landgren, koordinator på Studentervæksthuset på VIA i Holstebro, er meget glad på de tre sygeplejerskestuderendes vegne. Ikke mindst fordi de studerende har formået at inddrage en faglig forståelse fra deres uddannelse i arbejdet med StopBlood:

”Først og fremmest har vi ansvar for at skabe et miljø omkring de studerende, som giver dem rammerne og motivationen til at arbejde innovativt. Og jeg er i særdeleshed begejstret for, at de studerende tager afsæt i deres faglige viden i innovationsarbejdet for at løse en praksisnær problematik og et konkret problem.”

Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

Hvad er en fistel? 

En fistel laves ved en mindre operation. En pulsåre på den ene arm kobles til en åre (vene), der fører blodet tilbage til hjertet. Efter operationen løber noget af blodet fra pulsåren over i den vene, der fører blodet til hjertet, i stedet for at løbe ned i hånden. Venen bliver i løbet af 1-2 måneder tykkere og tykkere, og kan derefter bruges til dialyse. Ved hver dialysebehandling placeres to kanyler i venen. Den ene kanyle bruges til at hente blodet ud, og sende det gennem dialysefilteret, der renser blodet. Den anden kanyle bruges til at returnere det rensede blod. Det er når disse kanyler tages ud af patienten, at fistelstopperen skal bruges til at stoppe blødningen. 
Kilde: Sundhed.dk

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Michael Ahle Stadsbjerg, sygeplejerskestuderende på VIA Holstebro
T: +45 29 26 46 30
E: 230587@via.dk

Julia Melvej Andersen, sygeplejerskestuderende på VIA Holstebro
T: +45 21 49 22 03
E: 231554@via.dk