Tæt på 1.000 vil studere på VIAs Campus Silkeborg 

Billede af studerende til forelæsning.
Antallet af kvote 2-ansøgere til Silkeborg og Ikast er faldet. Der er dog stadig langt flere ansøgere end studiepladser. Foto: Arkiv
VIAs lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelser i Silkeborg og Ikast har i år modtaget lidt færre kvote 2-ansøgninger end sidste år. Men der er fortsat langt flere ansøgere, end der er studiepladser til. 

Der var i dag kl. 12.00 ansøgningsfrist for at søge ind på landets videregående uddannelser gennem kvote 2.

Læreruddannelsen i Silkeborg har i år modtaget 24 færre kvote 2-ansøgninger sammenlignet med sidste år. Det svarer til et fald på 8,2 procent. De kommende studerende, der har angivet Silkeborg som deres foretrukne uddannelsessted, tæller som førsteprioritetsansøgninger. I den kategori  er der kun seks færre ansøgere i forhold til sidste år.

Heller ikke studiepladserne på sygeplejerskeuddannelsen vil stå tomme på trods af et fald i antallet af ansøgninger. Uddannelsen råder over 90 studiepladser, hvoraf halvdelen udfyldes af kvote 2-ansøgere. De 494 kvote 2 ansøgninger, som sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg har modtaget, er altså et udtryk for, at pladserne er eftertragtede. I 2017 modtog uddannelsen 590 kvote 2-ansøgninger i alt. 

Stadig god søgning til pædagoguddannelsen i Ikast

Det samme gør sig gældende i Ikast, hvor der i alt er et fald på 26,5 procent i antallet af ansøgninger til pædagoguddannelsen i forhold til sidste år – men stadigvæk mere end dobbelt så mange førsteprioritetsansøgninger, som uddannelsen har plads til. I alt er der i Ikast plads til 118 studerende, hvoraf de 56 er reserveret til kvote-2-ansøgere. 124 har angivet Ikast som deres førsteprioritet.  

Pædagoguddannelsen hører organisatorisk sammen med Campus Silkeborg. Og trods et fald i antallet af kvote 2-ansøgninger, er der altså ikke tale om, at VIAs uddannelser i Silkeborg og Ikast er blevet overset. 

De dalende tal for ansøgninger er i tråd med, hvad man har kunnet forvente, forklarer rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College:

”Vi vil i VIA selvfølgelig gerne have flest mulige kvalificerede ansøgere til vores uddannelser. Men faldet i antallet af ansøgere skal ses i lyset af, at tallene er steget de sidste ni år i træk. Derfor kan stigningen ikke bare fortsætte, og faldet var forventet – særligt fordi vi er i en tid med forbedring i konjunkturerne og mindre ungdomsårgange.  Det afgørende er, at der stadig er rigtig mange unge, der søger ind på VIAs uddannelser – endda flere, end der er mulighed for at optage,” siger Harald Mikkelsen.

VIA forventer igen i år at få fyldt de fleste af professionshøjskolens over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland helt op.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at den fortsat store søgning til VIA vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet. 

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til ’at tænke ud af boksen’,” påpeger Harald Mikkelsen.

Kender årets samlede ansøgningstal i juli

VIAs rektor pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende gennem kvote 1. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Men kvote 2-søgningen er erfaringsmæssigt en rettesnor for tendensen i kvote 1-søgningen.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på VIAs optagelsesportal, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

De unge, der afslutter studentereksamen til sommer, kan først søge ind på uddannelser gennem kvote 1 i juli.

VIA forventer i 2018 at optage i alt ca. 6.000 nye studerende.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Kiri Kesby
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk 

Se tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk

 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

 

Fakta om VIA University College

  • VIA har samlet set godt 18.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.