Uddannelser i Silkeborg satte bæredygtighed på dagsordenen

Temadag om FNs verdensmål
Dagens 26 workshops bestod af forskellige vinkler og temaer inden for bæredygtighed, som lektorer og forskere fra blandt andet VIA stod for at afvikle.
Den 20. september var VIAs campus i Silkeborg vært for en temadag om FN’s 17 verdensmål på tværs af sygeplejerske- lærer- og pædagoguddannelserne i Silkeborg. Dagen bød på oplæg ved forhenværende klimakommissær Connie Hedegaard, journalist Esben Bjerre og komiker Michael Schøt samt workshops afholdt af VIAs undervisere og eksterne fagpersoner. 

På VIA University College er de 17 verdensmål en integreret del af undervisningen på alle uddannelser, og skal forberede de studerende på at tænke og begå sig bæredygtigt på arbejdsmarkedet. Temadagen var derfor et led i den bæredygtige dagsorden, der indebærer undervisning, opgaveløsning, innovation og entreprenørskab i og på tværs af alle VIAs uddannelser. Temadagens forskellige oplæg tog udgangspunkt i, hvordan VIAs studerende bliver klædt på til at kunne tænke bæredygtigt både på daglig basis og som større projekter i virksomheder og politik.

Connie Hedegaard opfordrede de studeredende til at handle på målene frem for bare at vide, at de findes. Og ikke bare et enkelt mål, men alle på en gang, hvis det virkelig skal have en effekt. 

”Vi kan ikke løse et mål ad gangen, vi må tænke dem sammen og udvikle dem på en mere integreret måde,” sagde Connie Hedegaard blandt andet i sit oplæg. Ud over at tænke målene som en samlet indsats, var en af hendes pointer, at store klimaaftaler tager lang tid, men at de til gengæld også har en stor effekt, så snart de er integreret.

En bæredygtig opsang fra Esben Bjerre

Dagens 26 workshops bestod af forskellige vinkler og temaer inden for bæredygtighed, som lektorer og forskere fra blandt andet VIA stod for at afvikle. Der var workshops om sociale robotter, madspild, plastikforurening, klimaproblematikker og mange flere emner, de studerende kunne deltage i både formiddag og eftermiddag.

Journalist Esben Bjerre har startet en podcastserie om de 17 verdensmål, hvor han forsøger at gøre de enkelte mål håndgribelige og oversætte dem til konkrete handlinger, vi alle kan udføre på daglig basis. Han opfordrerede i sit oplæg VIAs studerende til at tænke mere bæredygtigt. 

”Vi skal være bedre til at turde spørge hinanden om, hvad undskyldningen er for ikke at tage sig sammen. Vi ved alle sammen at det er dumt at købe en plastikflaske, men vi gør det, fordi det er nemt og fordi vi er vant til det,” sagde Esben Bjerre som opfordring til at tænke mere over de handlinger vi hver især træffer på daglig basis – inden vi spørger hinanden om, hvilken undskyldning vi har for ikke at tage os sammen. 

Se hvorfor Connie Hedegaard og Esben Bjerre synes, bæredygtighed er vigtigt på VIA: