Uddannelsesstationer åbner i Holstebro og Randers

Studiemiljøet på læreruddanneslen
Interessen for de nye uddannelsesstationer har været tilstrækkelig til at kunne oprette studiehold. Frem mod studiestart forventes flere studerende at blive optaget. Foto: Arkiv 
VIA har nu truffet endelig beslutning om at slå dørene op til to uddannelsesstationer på Campus Holstebro og én på Campus Randers for at medvirke til at afhjælpe den lokale mangel på lærere og ingeniører.

Det ligger nu helt fast, at VIAs planer om at byde velkommen til studerende på uddannelsesstationer i både Holstebro og Randers bliver en realitet. De tre nye uddannelsesstationer har nemlig kunnet optage tilstrækkeligt mange studerende til at gå i luften.

På Campus Holstebro åbner to uddannelsesstationer til henholdsvis lærer og ingeniør, mens det i Randers er en uddannelsesstation til lærer, der ser dagens lys om få uger.

”Vi har været meget spændte på, hvordan søgningen ville være til uddannelsesstationerne, for det er jo et helt nyt initiativ. Derfor er det en stor glæde, at vi har kunnet optage tilstrækkeligt mange studerende til at oprette studiehold til alle de tre nye uddannelsesstationer. Frem mod studiestart forventer vi at optage endnu flere studerende på uddannelsesstationerne, end der er optaget lige nu,” påpeger Kirsten Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør i VIA University College.

Hun påpeger, at VIA håber på flere ansøgninger til uddannelsesstationerne, fordi der i flere dele af Danmark er mangel på lærere og ingeniører. Uddannelsesstationerne er netop placeret i lokalområder med efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

50 er p.t. optaget på uddannelsesstationer

Elsebeth Jensen, der er uddannelseschef for VIA Læreruddannelsen, fortæller, at der, som det ser ud lige nu, er optaget 24 studerende på den nye uddannelsesstation i Holstebro til lærer og 18 studerende på uddannelsesstationen i Randers til lærer.

Desuden er der siden slutningen af juli indtil videre kommet 33 førsteprioritetsansøgninger ind som efteroptag til læreruddannelsen i Nørre Nissum, som uddannelsesstationerne til lærer i Holstebro og Randers hører sammen med organisatorisk. Strukturen gør, at ansøgere, der ønsker at gå på uddannelsesstationerne til lærer i Holstebro og Randers, skal søge ind på læreruddannelsen i Nørre Nissum.  

Med efteroptaget forventer Elsebeth Jensen omkring 40 lærerstuderende i Holstebro og godt 20 i Randers. De ekstra ansøgninger bliver behandlet hos VIA de kommende uger, og de kvalificerede ansøgere vil dernæst få tilbudt en af de ledige studiepladser.

Uddannelsesstationen i Holstebro til diplomingeniør i produktionsteknik har p.t. optaget otte studerende og forventer også et efteroptag af flere studerende henover de næste par uger. Der er tale om en helt ny ingeniøruddannelse, som VIA har udviklet på baggrund af en efterspørgsel på flere ingeniører til erhvervslivet i Vestjylland. 

På alle de tre uddannelsesstationer er der stadig ledige studiepladser og dermed plads til et pænt efteroptag. Også VIAs øvrige ingeniøruddannelser i Horsens, Aarhus og Viborg samt VIAs øvrige læreruddannelser i Nørre Nissum, Skive og Silkeborg har ledige studiepladser.

Får undervisning i to byer

Uddannelsesstationerne indebærer, at de studerende skal gennemføre hele første år af studiet på den lokale station.

De lærerstuderende i Holstebro og Randers kommer i løbet af det første studieår blandt andet studere grundlæggende forhold om at undervise og tilrettelægge lærerprocesser for elever. De skal tillige lære om trivsel, inklusion, specialpædagogik og klasseledelse samt tilegne sig kompetencer til at undervise i fagene dansk, matematik eller engelsk.

Det er tillige forventningen, at praktikperioder og det afsluttende bachelorprojekt vil blive gennemført i det geografiske lokalområde, uddannelsesstationen ligger i. Den resterende del af læreruddannelsen kommer dels til at foregå som netbaseret undervisning og dels fysisk i Nørre Nissum – sammen med andre lærerstuderende på stedet – da uddannelsesstationerne i Holstebro og Randers til lærer som nævnt hører organisatorisk til læreruddannelsen i Nørre Nissum.

Uddannelsesstationen i Holstebro til produktionsingeniør har base hos produktionsingeniøruddannelsen på VIAs Campus Horsens, så de ingeniørstuderende i Holstebro vil efter første hele studieår i Holstebro også have undervisningsforløb sammen med ingeniørstuderende i Horsens. 

VIA slog i februar i år også dørene op til en uddannelsesstation i Viborg til ingeniør med speciale i virtual reality – en uddannelsesstation, der ligeledes er forankret på Campus Horsens.

Unge glade for uddannelsesstation

Frederik Kristensen Bjerg og Marie Strunck Tanderup er to af de studerende, der starter på uddannelsesstationen til lærer i Holstebro. De glæder sig begge over den nye mulighed for at tage en stor del af deres studie på en uddannelsesstation. 

”Mange unge ønsker at uddanne sig i storbyer. Det har jeg ingen drøm om. Jeg vil gerne blive i Holstebro, hvor jeg bor og er opvokset og dermed har min familie og venner. Derfor passer det mig perfekt med den nye uddannelsesstation til lærer i Holstebro,” fortæller Frederik Kristensen Bjerg.

Marie Strunck Tanderup bor i Struer midt mellem Nørre Nissum og Holstebro. Hun har valgt den nye uddannelsesstation i Holstebro, fordi hun gerne vil være studerende på Campus Holstebro, hvor der er mange VIA-uddannelser under samme tag.

”Jeg ser frem til bl.a. at skulle studere i samme hus som pædagogstuderende, for som uddannet lærer skal man jo mange steder også have et tæt samarbejde med pædagoger. Det glæder mig virkelig, at VIA med sine uddannelsesstationer har sat nye uddannelsesinitiativer i søen uden for de større byer,” lyder det fra Marie Strunck Tanderup.

 

Se listen over ledige studiepladser i VIA her.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Elsebeth Jensen, uddannelseschef for VIA Læreruddannelsen. Mobiltelefon: 87 55 30 15. E-mail: ej@via.dk

Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør for VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 10 18. E-mail: kibu@via.dk

Frederik Kristensen Bjerg, kommende lærerstuderende på VIAs nye uddannelsesstation i Holstebro. Mobiltelefon: 42 71 62 91. E-mail: frederikkristensenbjerg6@gmail.com

Marie Strunck Tanderup, kommende lærerstuderende på VIAs nye uddannelsesstation i Holstebro. Mobiltelefon: 51 24 64 84. E-mail: mariestrunck@icloud.com