Udeskolepris til VIA-lektor

Billede fra prisoverrækkelsen
Formanden for UdeskoleNet, Karen Seierøe Barfod, overrakte den 29. april Udeskoleprisen 2019 til lektor, ph.d. og forskningsleder Niels Ejbye-Ernst fra pædagoguddannelsen i Aarhus. 
Årelagt arbejde med at udvikle udeskole og udendørspædagogik for skoleelever og børn i daginstitutioner har ført til, at foreningen UdeskoleNet har tildelt lektor, ph.d. og forskningsleder i VIA, Niels Ejbye-Ernst, Udeskoleprisen 2019.

Niels Ejbye-Ernst, der er lektor, ph.d. og forskningsleder ved pædagoguddannelsen hos VIA University College i Aarhus, er blevet hædret med Udeskoleprisen 2019 for ”overordentligt stort og vedholdende arbejde for at udvikle udeskole”.

Det er foreningen UdeskoleNet, der hvert år overrækker en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Udeskole betyder, at undervisningen regelmæssigt foregår som pædagogiske aktiviteter uden for skolens mure, men stadig med fokus på de gængse skolefag.

Konkret er UdeskoleNet et tværfagligt netværk for lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere, som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. 

Fokus på elevers og mindre børns læring i naturen

Om baggrunden for at tildele Udeskoleprisen 2019 til Niels Ejbye-Ernst udtaler bestyrelsen for UdeskoleNet: ”Prismodtageren har igennem en stor del af sit liv utrætteligt arbejdet på at fremme både skoleelevers og mindre børns læring og udvikling i naturen. Gennem dette arbejde på tværs af sektorer har han formået at skaffe midler og opmærksomhed ud over det sædvanlige til området, og mange har nydt godt af disse udviklingsarbejder på skoler, i kommuner og daginstitutioner”.

Udeskoleprisen 2019 blev overrakt til Niels Ejbye-Ernst den 29. april på Nordals Naturskole i Sønderborg Kommune – samtidig med at UdeskoleNet afviklede workshops for 46 lærere, pædagoger og naturformidlere fra hele landet.

Dagen omfattede blandt andet en workshop, hvor deltagerne fangede fisk og fik input til, hvordan de i faget matematik kan bruge fiskeri som en udeskoleaktivitet, hvor eleverne kan tælle, opdele, måle og veje de fisk, som de fanger. Og i danskfaget kan eleverne slå fangsten op i et opslagsværk og skrive rapport om dagen. 

En drivkraft i udvikling af udeskole og naturbørnehaver

Karen Seierøe Barfod, der er ekspert i out door pædagogik, formand for UdeskoleNet samt lektor, ph.d. og cand. scient. i biologi og idræt ved VIAs læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum, understreger, at det er meget velfortjent, at Niels Ejbye-Ernst er blevet tildelt Udeskoleprisen 2019.

”Niels Ejbye-Ernst har været drivkraft i en lang række udviklingsprojekter inden for udeskole – blandt andet i projektet ’Udvikling af Udeskole’. Niels er interesseret både i at undersøge og fremme kvaliteten af udeskole, naturformidling og naturbørnehaver – senest som projektleder i ’Kom Med Ud’, der undersøger naturbørnehaver i Danmark. Gennem sit mangeårige arbejde har Niels sat et godt aftryk på læreres og pædagogers praksis og haft betydning for mange børns muligheder i naturen,” fremhæver Karen Seierøe Barfod.

Læs artikel fra JydskeVestkysten om de workshops, UdeskoleNet den 29. april afviklede på Nordals Naturskole.

 

For yderligere information:

Formand for UdeskoleNet, Karen Seierøe Barfod
Mobil: 51 76 99 11
E-mail: ksba@via.dk 

Modtager af Udeskoleprisen 2019, lektor, ph.d. og forskningsleder Niels Ejbye-Ernst.
Mobil: 21 20 32 36 / 87 55 35 90
E-mail: nee@via.dk