Undervisere fra socialrådgiveruddannelsen modtager bogpris på 25.000 kroner

Undervisere modtager bogpris
Samfundslitteraturs Lærebogspris er Danmarks største faglitterære pris, der hvert år uddeles på messen Bogforum. 
Undervisere fra socialrådgiveruddannelsen på VIA i Holstebro har modtaget forlaget Samfundslitteraturs særpris på 25.000 kr. for deres lærebogsforslag.

Samfundslitteraturs Lærebogspris er Danmarks største faglitterære pris, der hvert år uddeles på messen Bogforum. Og når dette års udgave af Bogforum løber af stablen i weekenden i Bella Centeret i København kan tre lokale undervisere fra socialrådgiveruddannelsen i Holstebro glæde sig over modtage en særpris på 25.000 kroner for deres forslag til en ny lærebog om et centralt emne inden for socialt arbejde: Tavshedspligt og tværprofessionelt arbejde.

Prisen gives til undervisere og forskere for et velformidlet og gennemtænkt forslag til en lærebog til de videregående uddannelser. Forslaget skal være nytænkende, originalt og dække et væsentligt fagligt emne, som bidrager til at udvide lærebogsmarkedet.

Skal skabe overblik over regler

Med bogen Tavshedspligt og tværprofessionelt arbejde ønsker Krishna Husted Vijayarankan, Anne Mette Habekost og Lilian Sølvsten, der alle er tilknyttet VIAs socialrådgiveruddannelse, at skabe et samlet over-blik over forvaltningsreglernes indbyrdes sammenhæng, så både borgere og socialrådgivere fremover undgår forkerte afgørelser i sager. 

Ifølge forfatterne medfører uklarhed og usikkerhed om reglerne i dag desværre en del såkaldte ”hovsa-afgørelser”, der ikke er juridisk korrekte og i sidste ende skaber rets-usikkerhed for borgerne.

”Med forslaget til en ny lærebog på området skriver forfatterne sig direkte ind i en aktuel opmærksom-hed på helhedsorienteret og tværprofessionelt arbejde. Og deres forslag vil samtidig dække et helt centralt lærebogsbehov inden for socialt arbejde,” lyder begrundelsen fra forlaget blandt andet.

Prisen overrækkes fredag den 15. november kl. 16.30 på Bellascenen på Bogforum. Årets konferencier er chefredaktør ved Zetland, Lea Korsgaard, der interviewer årets vindere på Bellascenen, hvorefter Samfundslitteratur er vært ved en reception.

Vinderen af Lærebogsprisen forpligter sig til at levere det endelige manuskript senest 1. september 2020. Samfundslitteratur forpligter sig til at udgive bogen inden for 5 måneder efter manuskriptets endelige aflevering, hvilket vil sige, at bogen vil udkomme senest 1. marts 2021.

Læs mere om prisen på: samfundslitteratur.dk/lærebogsprisen

Yderligere oplysninger fås hos:

Journalist i VIA, Casper Grud Nielsen,
T.  28 68 48 12
E: grud@via.dk