Undervisning med virtual reality vinder undervisningspris

Billede af de fem undervisere, der vandt VIAs undervisningspris 2019.
Vinderen af VIAs undervisningspris 2019 er undervisningsforløbet ’Overgang fra studieliv til arbejdsliv’. Forløbet er udviklet og gennemført af følgende fem undervisere fra venstre mod højre: adjunkt Michael Viuff og adjunkt Troels Mortensen fra VIA Software Technology Engineering i Horsens, lektor, ph.d. Vibeke Røn Noer, lektor Carsten Munch Nielsen og lektor, ph.d. Cathrine Sand Nielsen fra sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Foto: VIA University College
Et undervisningsforløb, der bruger virtual reality som ny læringsform og ruster sygeplejestuderende til at magte den hårde overgang til arbejdsmarkedet, har vundet VIAs undervisningspris 2019.

Et undervisningsforløb, der klæder sygeplejerskestuderende målrettet på til at træde ud som ansatte i det pressede sundhedsvæsen – blandt andet ved at bruge virtual reality til træning – er netop blevet kåret som vinder af VIAs undervisningspris 2019.

Vinderforløbet med titlen ’Fra studieliv til arbejdsliv’ er gennemført på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og udviklet i et tæt samarbejde mellem sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og softwareingeniøruddannelsen i Horsens.

VIAs undervisningspris er en ny pris, som VIA har indstiftet i år, men som skal uddeles én gang årligt fremadrettet. Prisen er på 50.000 kroner til faglig udvikling. Og målet er at anderkende undervisning i VIA, der stikker særligt positivt ud, og som kan tjene til inspiration og videndeling med andre underviserkolleger i VIA.

I alt har 31 undervisningsforløb, som er indstillet af undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere, deltaget i konkurrencen om at vinde VIAs undervisningspris 2019. Vinderen er udpeget af VIAs direktion.

Aktuel samfundsudfordring og innovativ tænkning

Det var prorektor Louise Gade, der den 21. juni i sin rolle som den øverst ansvarlige for alle VIAs professionsuddannelser og efteruddannelser, stod over at afsløre vinderen og overrække diplomer til de fem undervisere bag undervisningsforløbet ’Fra studieliv til arbejdsliv’.

Hun fremhævede som særlige styrker ved forløbet, at det taler direkte ind i en samfundsaktuel udfordring – nemlig et presset sundhedsvæsen, som det er svært både fagligt og menneskeligt at træde ind i for nyuddannede sygeplejersker.

Louise Gade roste på direktionens vegne også undervisningsforløbet ’Overgang fra Studieliv til arbejdsliv’ for at have en høj innovativ kvalitet – blandt andet ved at inddrage virtual reality, som appellerer til nutidens unge og er en ny læringsform.

”Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus har samarbejdet tæt, tværfagligt og eksemplarisk med kolleger fra VIAs softwareingeniøruddannelse i Horsens om at udvikle et virtuelt hospital helt fra bunden – til brug for undervisningen med virtual reality. Dét er virkelig fremsynet og godt tænkt og har været med til at fremme de studerendes engagement og studieintensitet,” fastslog Louise Gade i sin tale.

Før der blev skålet i champagne, fremhævede Louise Gade det tillige som en styrke, at der i undervisningsforløbet ’Fra Studieliv til arbejdsliv’ har været inddraget sygeplejersker fra ’virkelighedens verden’ på sygehuse og i psykiatrien til at reflektere med de studerende og øse af erfaringer.

Én sygeplejerske til 11 indlagte patienter

Lektor, ph.d. og sygeplejerske Vibeke Røn Noer, der er underviser og forsker på VIAs sygeplejerskeuddannelse i Aarhus, har både været med til at udvikle og undervise på forløbet ’Overgang fra studieliv til arbejdsliv’.

Hun fortæller, at der var tale om et modul over seks uger – målrettet sygeplejestuderende, der går på 7. semester og dermed står på tærsklen til arbejdsmarkedet.

”Sundhedsvæsnet er presset på økonomi, tid og personale, og mange nyuddannede sygeplejersker oplever det som en rigtig svær overgang at gå fra uddannelsen til arbejdsmarkedet, viser forskning. Derfor udviklede vi et valgfag, der fokuserer på at klæde de studerende på til at tackle de dilemmafyldte prioriteringer, der hører med til jobbet som sygeplejerske i dagens Danmark – blandt andet når én sygeplejerske skal passe 11 indlagte, alvorligt syge patienter,” fortæller Vibeke Røn Noer.

Det bedste og mest motiverende fag for studerende

Line Sauermilch og Pernille Kristiansen er to af de sygeplejestuderende, der har deltaget på det modul, der lige har vundet VIAs undervisningspris 2019.

De har nu begge fået job på Aarhus Universitetshospital Skejby på henholdsvist akutafdelingen og øjenafdelingen. Og begge dimittender betegner valgfaget med titlen ’Overgang fra studieliv til arbejdsliv’ som det bedste valgfag, de har haft på deres uddannelse overhovedet.

”Jeg mener, at undervisningsforløbet har rustet mig og de øvrige deltagere til at tage uddannelseskappen af og tage skridtet ud i den virkelige verden som sygeplejerske,” fremhæver Line Sauermilch.

Især roser hun brugen af virtual reality som en ’meget virkelighedstro, lærerig og motiverende måde at lære på’.

Vigtigt at bygge bro til virkelighedens verden

Pernille Kristiansen fremhæver, at hun og mange medstuderende tilmeldte sig med det samme, da de så en introtekst om et undervisningsforløb med mulighed for at blive til at tackle den udfordrende overgang fra studerende til sygeplejerske.

”Der er virkelig et stort behov for at få bygget bro, og heldigvis blev vi ikke skuffede. Undervisningen var meget engagerende, og der var meget dialog mellem os studerende, underviserne og sygeplejersker fra praksis,” Pernille Kristiansen.

Hun og Line Sauermilch betegner samlet set sygeplejerskeuddannelsen som ’super spændende og lærerig’ og med både et højt teoretisk niveau og meget praksis.

Virtual reality giver ekstra muligheder

Lektor, ph.d. og sygeplejerske Cathrine Sand Nielsen, der stod i spidsen for at udvikle og undervise på undervisningsforløbet ’Fra studieliv til arbejdsliv’ sammen med Vibeke Røn Noer, ser store fordele ved at anvende virtual reality i undervisningen.

”Det lykkedes os at bruge virtuel reality som et nyskabende element i undervisningen gennem et tværprofessionelt samarbejde med VIAs softwareingeniøruddannelse i Horsens om at opbygge et virtuelt hospital. Softwareingeniøruddannelsen udviklede indhold til et scenarie, hvor de studerende bag VR-briller oplevede helt fysisk på egen krop, hvordan det er på én gang at skulle have overblik over og prioritere mellem patienter og mange samtidige opgaver – mens patienter på flere hospitalsstuer også ringer på klokken for at få hjælp,” forklarer Cathrine Sand Nielsen.

Målet med at anvende virtual reality i undervisningen var at give de sygeplejestuderende mulighed for at se, hvordan de hver især reagerer i en presset jobsituation og at lære, hvordan de bedst håndterer at prioritere, overskue, bede om hjælp og uddelegere på en vagt,” forklarer Cathrine Sand Nielsen.

Potentiale for både sygepleje- og ingeniørstuderende

Adjunkt Troels Mortensen, der kommer fra VIAs softwareingeniøruddannelse i Horsens og udviklede et virtuelt hospital sammen med en kollega, forklarer, at et stærkt virkemiddel i VR-seancen var, at der var indbygget variationer og forskellige udviklingsforløb for patienterne. Dét gjorde, at de studerende i løbet af deres vagt fik nye og uventede faglige udfordringer.

Forløbene blev optaget på video og efterfølgende gjort til genstand for refleksion, hvor de studerendes valg og deres konsekvenser blev drøftet.

”Samarbejdet med sygeplejerskeuddannelsen har været lærerigt for begge parter. Og fremadrettet er der potentiale i at involvere ingeniørstuderende i lignende VR-udviklingsprojekter,” påpeger Troels Mortensen.

Se to minutters video, hvor undervisere og studerende fortæller om undervisningsforløbet ’Overgang fra studieliv til arbejdsliv’.

Se VIAs prorektor, Louise Gade, holde tale om VIAs undervisningspris og kåre vinderen:

Del 1

Del 2 med vinderkåring. 

Yderligere oplysninger fås hos:

Vibeke Røn Noer
Lektor, ph.d. og sygeplejerske ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, VIA University College
T: 87 55 20 16
E: vino@via.dk

Cathrine Sand Nielsen
Lektor, ph.d. og sygeplejerske ved sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, VIA University College
T: 87 55 20 67
E: cnie@via.dk

Troels Mortensen
Adjunkt ved softwareingeniøruddannelsen i Horsens, VIA University College
T: 87 55 40 48
E: trmo@via.dk

Louise Gade
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Uddannelser i Holstebro og Horsens på anden- og tredjepladsen

Undervisningsforløb til henholdsvist fysioterapeut- og bygningskonstruktørstuderende er udpeget som nummer to og tre i konkurrencen om VIAs undervisningspris 2019. Begge forløb samarbejder tæt med ’virkelighedens verden’.

Af journalist Kiri Kesby, kike@via.dk

Mens sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus løb af med sejren som vinder, var det undervisningsforløb hos VIA i henholdsvist Holstebro og Horsens, der kom på anden- og tredjepladsen i konkurrencen om VIAs undervisningspris 2019.

Således er undervisningsforløbet ’Et tredje læringsrum’, der er udviklet og gennemført af de to lektorer Nickolaj Hove Nielsen og Rune Eie på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, udpeget til andenpladsen.

I forløbet øvede fysioterapeutstuderende på 2. semester sig ikke ’bare’ på medstuderende og undervisere, men arbejdede med ældre medborgere med reelle udfordringer og sygdomme som eksempelvis KOL.

Målet for underviserne hos VIA i Holstebro var at skabe en autentisk setting, hvor det var ’rigtige’ patienter, de fysioterapeutstuderende prøvede kræfter med og havde ansvar for, og hvor de studerende koblede teori og praksis tidligt på uddannelsen.

Rustet til at tænke ud af boksen

Til tredjepladsen i konkurrencen om VIAs undervisningspris 2019 har VIAs direktion valgt projektet ’Innovationsforløb’, som er gennemført i fællesskab på den dansk- og engelsksprogede bygningskonstruktøruddannelse samt kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i Horsens.

Målet med innovationsforløbet var at ruste de studerende med teori, redskaber og praktiske erfaringer til at agere innovativt og entreprenant, når de som færdiguddannede kommer ud på arbejdsmarkedet.

Ud over at styrke de faglige kompetencer var det i innovationsforløbet også højt prioriteret at give de studerende dyb viden om deres personlige egenskaber samt at booste de studerendes kompetencer til samarbejde, konflikthåndtering og kommunikation. Dannelsesperspektivet fyldte således meget.

I projektet løste de 90 deltagende studerende udfordringer, som virksomheder i byggebranchen aktuelt står med. Eksempelvis bad et entreprenørfirma de studerende fra VIA i Horsens om at arbejde med cirkulær byggeri, som handler om genbrug af byggematerialer og dermed et reduceret CO2-forbrug.

De fem samarbejdende undervisere bag innovationsforløbet er: Lektor Vibeke Kragh, lektor, ph.d. Andrea Mortensen, adjunkt Rune Andersen, arkitekt, ph.d. Torsten Sack-Nielsen og lektor Johs Simonsen.

Billede af fysioterapeutstuderende med ældre borger. Billede fra innovationscamp med studerende.

Billeder af henholdsvis anden- og tredjepladsen til VIAs Undervisningspris 2019 'Et tredje læringsrum' og 'Innovationsforløb'.

Yderligere oplysninger om undervisningsforløbet ’Et tredje læringsrum’ fås hos:

Nickolaj Hove Nielsen
Lektor ved fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, VIA University College
T: 87 55 23 63
E: nihn@via.dk

Rune Eie
Lektor ved fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, VIA University College
T: 87 55 23 75
E: reie@via.dk

Læs artikel om undervisningsforløbet ’Et tredje læringsrum’ hos VIA i Holstebro.

Se kort video, hvor undervisere og studerende fortæller om undervisningsforløbet ’Et tredje læringsrum’.

Yderligere oplysninger om undervisningsprojektet ’Innovationsforløb’ fås hos:

Vibeke Kragh
Lektor ved bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens, VIA University College
T: 87 55 41 64
E: vik@via.dk

Torsten Sack-Nielsen
Arkitekt og ph.d. ved bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens, VIA University College
T: 87 55 41 90
E: tosn@via.dk

Læs artikel om undervisningsforløbet 'Innovationsforløb' hos VIA i Horsens.

Se kort video, hvor undervisere og studerende fortæller om undervisningsprojektet ’Innovationsforløb’.