Unge hjemløse skal fotografere "hjem"

Billede af ung mand i hættetrøje
Forskere fra VIA beder unge hjemløse om hjælp til at forstå, hvad "hjem" er for dem. Foto: Arkiv
Hvis Danmark skal styrke indsatsen for socialt udsatte, er der brug for mere viden om, hvad der virker. Forskere fra VIA spørger unge hjemløse, hvad de har brug for at kunne finde "hjem".
I et nyt forskningsprojekt med titlen ”Spørg mig – en photovoice undersøgelse af hjemløse unges erfaringer med hjem, hjemlighed og hjemløshed”, beder forskere fra VIA University College unge hjemløse og tidligere hjemløse om hjælp til at finde ud af, hvad hjemløshed er for dem.

Det sker for at skabe mere viden om, hvad der virker, når myndigheder forsøger at hjælpe socialt udsatte. En viden, politikere og praktikere efterspørger i takt med, at fx antallet af unge hjemløse stiger.

Hvad er et hjem?

De hjemløses landsorganisation SAND har hjulpet forskerne fra VIA med at finde unge, der i ord og billeder skal vise, hvordan de oplever dét at være hjemløs og hvad, de mener, gør en bolig til et hjem.

”I Danmark er vi i fuld gang med at udbrede evidensbaserede metoder på hjemløseområdet. Men vi har brug for mere viden fra borgerne. Hvad har de brug for at komme ud af hjemløshed? Med den viden kan vi bedre tilrettelægge de tiltag, der gør en forskel," siger en af forskerne bag undersøgelsen Charlotte Vange Løvstad, adjunkt på VIA og tilknyttet forskningscentret VIA Samfund & Socialt Arbejde.

Brug for utraditionelle løsninger

Idéen til projektet kom, da hun og de andre forskere i projektet overværede et debatmøde i Aarhus, hvor hjemløse unge tog ordet. 

”Der var bl.a. en pige, der stillede sig op og sagde, at hun selvfølgelig gerne ville væk fra gaden, men hun sagde samtidig, at der ikke var nogen, der havde vist hende, hvordan man har en lejlighed. En anden ung hjemløs talte om at føle sig utryg i eget hjem. Og en tredje sagde, at han ikke kan finde ud af at have et helt almindeligt liv. 'Hvordan gør man', spurgte han ud i rummet? Det gjorde indtryk," fortæller Charlotte Vange Løvstad og tilføjer, at flere af de unge mente, der er brug for mere utraditionelle løsninger på området.

Unge skal fotografere hjemløshed

I projektets første fase, som netop er indledt, skal 10-15 hjemløse unge fotografere deres oplevelse af henholdsvis hjem, hjemlighed og hjemløshed. Billederne tager de med et udleveret engangskamera. Den såkaldte 'photovoice metode' bruges bl.a. i Canada, hvor man ser borgerne som eksperter i deres eget liv.

Forskerne håber, at fotografierne vil give dem større viden om, hvordan man kan hjælpe unge hjemløse med at etablere et hjem. Billederne bliver afsæt for interviews med de unge og skal senere blandt andet indgå i en udstilling.

Borgernes stemme supplerer evidens

Forskerne i projektet peger på, at udsatte borgere sjældent har ressourcer til at gøre opmærksomme på, hvad der kan forbedre deres situation. 

Specielt i forhold til unge hjemløse efterspørger forskere og politikere viden fra de unge selv om, hvilke indsatser, der virker. 

”Hvis Danmark vil styrke hjemløseområdet, kræver det, at viden fra både forskning, socialfagligt arbejde og borgerne selv går hånd i hånd,” siger Charlotte Vange Løvstad. 

Ud over en udstilling med de hjemløse unges fotos, vil projektets resultater blive formidlet i artikler, konferenceoplæg og gennem undervisning - bl.a. på Socialrådgiveruddannelsen.For yderligere information, kontakt:

Charlotte Vange Løvstad, adjunkt
VIA Efter- og videreuddannelse
T: + 45 87 55 37 27
E: chvl@via.dk