Velkommen til den nye uddannelses- og forskningsminister

Harald Mikkelsen rektor i VIA
Løfter om ny uddannelsespolitik glæder VIAs rektor Harald Mikkelsen. Foto: VIA University College
VIAs rektor, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at den nye regering har lovet at fjerne omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet, at være mere åben over for internationale studerende og at sikre uddannelser også uden for de største byer. Desuden håber Harald Mikkelsen på et godt langvarigt samarbejde med den nye uddannelses- og forskningsminister.

VIA University College byder den nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, varmt velkommen som minister for blandt andet landets professionshøjskoler.

Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at den nye uddannelses- og forskningsminister får til opgave at realisere den nye socialdemokratiske regerings løfter om at fjerne såvel omprioriteringsbidraget på uddannelser som uddannelsesloftet.

”Det er virkelig positivt, at vi nu slipper af med de store sparekrav, vi har været underlagt de sidste fire år. Ikke mindst er det glædeligt, at den nye regering ved at fjerne den årlige to procents besparelse signalerer, at den ser uddannelse på en ny måde – nemlig som en investering og ikke bare en udgift,” fremhæver Harald Mikkelsen.

Uddannelse er Danmarks vigtigste råstof

Ane Halsboe-Jørgensen skriver også på sin personlige hjemmeside, at hun ser uddannelse som en vigtig investering og som Danmarks vigtigste råstof.

Konkret skriver hun:

”Uddannelse er det bedste middel til at sikre lige muligheder. Uddannelse er et frihedsbrev for den enkelte og en god investering for hele samfundet. Uddannelse er simpelthen Danmarks vigtigste råstof. Vi skal have stærke tilbud hele vejen fra folkeskolen til voksen- og efteruddannelser. Vi skal sikre, at alle bliver så dygtige, som de kan. Samtidig er det altafgørende, at vi sikrer gode uddannelsestilbud i hele landet – også uden for de store byer”.

Minister inviteres på besøg i VIA

Harald Mikkelsen er enig i vigtigheden af decentrale uddannelsesmuligheder og understreger, at VIA med uddannelser i hele 11 byer i Region Midtjylland er i front på området.

”VIAs direktion vil inden længe invitere Ane Halsboe-Jørgensen til at besøge uddannelserne på en af VIAs campusser. Vi vil meget gerne bidrage til at give den nye uddannelses- og forskningsminister dyb viden om professionshøjskolerne og arbejde for, at hun som minister tænker bredden i uddannelsessektoren ind politisk,” fastslår Harald Mikkelsen.

Han mener også, det vil være relevant for Ane Halsboe-Jørgensen at gå i dialog med VIA, der har til huse i landets største region, om muligheder for at realisere ambitionerne om uddannelser til hele Danmark

Behov for internationale studerende

VIAs rektor hilser det tillige meget velkomment, at Socialdemokratiet og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om at være åbne over for flere internationale studerende på de videregående uddannelser – efter år med krav om at dimensionere antallet af udenlandske studerende ned.

”Arbejdsmarkedet har behov for internationale medarbejdere, så det er rigtig godt med større åbenhed på dén front, og det er en fælles opgave at arbejde for, at så mange af de internationale studerende som muligt kommer i job i Danmark efter uddannelse her. Vi er helt opmærksomme på, at der ikke bliver udskrevet en blanco check, men at vi som uddannelsesinstitution skal opfylde betingelser, som den nye regering vil udstikke i forhold til optag af internationale studerende. Dé forpligtelser vil vi i VIA selvfølgelig efterleve,” lyder det fra rektor.

Han udtrykker ønske om, at samarbejdet med den nye uddannelses- og forskningsminister bliver godt og langvarigt. I den forbindelse peger Harald Mikkelsen på, at der de seneste 10 år har været 10 forskellige ministre på uddannelsesområdet.