VIA bidrager til skolemateriale fra Red Barnet

Billede af Jeppe Kiel Christensen
Det er ph.d.-stipendiat Jeppe Kiel Christensen fra læreruddannelsen og forskningscentret VIA Samfund & Socialt arbejde på Campus Aarhus C, der har repræsenteret VIA i samarbejdet med Red Barnet. Foto: Arkiv
Ph.d.-stipendiat Jeppe Kiel Christensen har været med til at udarbejde spritnyt materiale til alle landets skoler om, hvordan de kan styrke børnene gennem positive fællesskaber på skolen. 

Red Barnet præsenterer her i marts nyt materiale med titlen Alle Sammen til samtlige skoler i Danmark. VIA har været med til at udarbejde materialet og har givet forskningssparring. 

Materialet har fokus på social resiliens – forstået som, hvordan man kan styrke børn gennem gode fællesskaber på skoler, hvor både elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og lokalsamfundet er involveret.

Der er udarbejdet både tekst og videoer, som kan downloades fra Red Barnets hjemmeside og bruges gratis af alle landets skoler. Materialet giver inspiration til, hvordan skoler helt konkret kan arbejde med brede fællesskaber, der styrker eleverne som mennesker – også når de oplever modgang eller har udfordringer.

Foruden Red Barnets hjemmeside bliver skolematerialet præsenteret på Danmarks Læringsfestival i marts og på Skolemessen i Aarhus i april.

Projektet har fået økonomisk støtte fra Børne- og Socialministeriet, LB Fonden til Almenvelgørende Formål og Østifterne.  

Det er ph.d.-stipendiat Jeppe Kiel Christensen fra læreruddannelsen og forskningscentret VIA Samfund & Socialt arbejde på Campus Aarhus C, der har repræsenteret VIA i samarbejdet med Red Barnet.

Følgeforskning på fem skoler

”I projektet er der gennemført en følgeforskning på fem skoler. Det er med afsæt i disse fem skoler, at Red Barnets materiale giver konkrete anvisninger til at skabe positive fællesskaber på skoler – til gavn for børnene,” fortæller Jeppe Kiel Christensen, der har forsket i resiliens, social resiliens og community psykologi.

Helt overordnet er Alle Sammen et materiale, der sætter fokus på skolernes arbejde med at skabe en kultur og miljøer, der fremmer muligheder for at udfolde et fælles liv på skolen – gennem øjeblikke, der opleves sammen – for herigennem at trives og lære bedst muligt. Tanken er, at materialet kan bruges både forebyggende og i situationer, hvor skolen oplever udfordringer med trivsel og fællesskabet. 

”Alle Sammen handler grundlæggende om at skabe trygge, positive og velfungerende fællesskaber, som alle børn kan bidrage til og få glæde af. Når fællesskabet styrkes, så der er plads til forskellighed og individuel frihed, styrker det også den enkelte. Dette fokus kan med fordel væves sammen med skolens faglige indsatser, da de tilsammen udgør grundstenen i børns læring og udvikling af sociale kompetencer,” pointerer Jeppe Kiel Christensen.

Se Alle Sammen-materialet på Red Barnets hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Ph.d.-stipendiat i VIA University College, Jeppe Kiel Christensen.
Mobiltelefon: 87 55 10 14.
E-mail: jeho@via.dk