VIA kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution

Kronprins  Frederik overrækker rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, beviset for at VIA er kåret som årets mest entreprenante uddannelsesinstitution.
Fonden for Entreprenørskab har kåret VIA University College som årets entreprenante uddannelsesinstitution 2018 – på grund af VIAs fokus på innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Samme hæder fik VIA i 2014. 

Fonden for Entreprenørskab har den 31. maj 2018 kåret professionshøjskolen VIA University College som årets entreprenante uddannelsesinstitution.

Prisen blev overrakt til VIAs rektor, Harald Mikkelsen, af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Det skete i København i forbindelse med finalen ved Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, som Fonden for Entreprenørskab arrangerer sammen med Dansk Erhverv.

Ved overrækkelsen af prisen som årets entreprenante uddannelsesinstitution blev det blandt andet fremhævet, at ”VIA arbejder meget strategisk med entreprenørskab og har satset på at få det ind I alle uddannelser på institutionen. Desuden har VIA over de seneste år vist, hvordan nye og anderledes uddannelser, som ikke tidligere har haft erfaringer med entreprenørskab som en integreret del af undervisningen og studierne, kan bruge entreprenørskabsundervisning og dermed styrke de studerendes faglighed”.

Rektor er stolt og taknemmelig for anerkendelse

Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA University College igen i år er blevet kåret som Danmarks entreprenante uddannelsesinstitution. Samme titel blev VIA tildelt af Fonden for Entreprenørskab i 2014.

”Vi er i VIA virkelig stolte og taknemmelige over den anerkendelse og det rygklap, vi – igen – har fået for VIAs målrettede indsats i forhold til entreprenørskab. Vi vil stadig fremadrettet have stort fokus på at uddanne dimittender til arbejdsmarkedet, der formår at agere innovativt. Ved at uddanne professionsbachelorer, der kan tænke ud af boksen, lever vi op til VIAs ambition om at understøtte vækst og fortsat høj velfærd i det danske samfund,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han pointerer, at VIA gennem en årrække har været meget optaget af at ruste alle sine 19.000 studerende på både offentligt og privatrettede uddannelser med innovative kompetencer og et entreprenant mindset.

Klædt på til at løse fremtidens udfordringer

Således spiller undervisning i innovation og entreprenørskab samt projektsamarbejde med virksomheder og institutioner om at udvikle nye produkter, nye arbejdsmetoder og andre former for innovation en betydelig rolle på alle VIAs mere end 40 uddannelser i Region Midtjylland og i VIAs studentervæksthuse.

VIA er desuden med i projektet ’Entreprenørskab i uddannelserne’ sammen med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland: Aarhus Universitet, Maskinmesterskolen i Aarhus samt Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania og Erhvervsakademi MidtVest. Projektet sikrer, at talentfulde iværksættere kan arbejde med entreprenørskab på tværs af de involverede uddannelsesinstitutioner.

”Vores mål er, at dimittender fra VIAs uddannelser skal være klædt på til at udtænke løsninger på fremtidens udfordringer. Og fremtidens udfordringer kalder på entreprenante medarbejdere og innovative iværksættere. Ambitionen er at udklække dimittender, som ud over at være dygtige fagligt kan tænke kreativt og få øje på nye veje at gå og på den måde formår at omsætte deres faglighed og personlighed til noget, der giver værdi hos private virksomheder og offentlige organisationer,” pointerer Harald Mikkelsen. 

Entreprenørskab er en del af VIAs strategi

Ønsket om at opbygge en entreprenant kultur for studerende, undervisere og øvrige medarbejde er en del af VIAs strategi, og VIA har ligefrem udarbejdet handleplaner til, hvordan uddannelsesinstitutionen bedst styrker sin entreprenørielle kapacitet. Eksempelvis er mange af VIAs undervisere blevet efteruddannet til at gennemføre undervisningsforløb i entreprenørskab.

Dertil kommer, at VIA tilbyder særlige valgfag og kurser med fokus på entreprenørskab til de studerende – ud over den undervisning i innovation, der i øvrigt foregår på VIAs uddannelser.

En konkret effekt ved den målrettede indsats er, at en væsentlig del af VIAs studerende bliver så interesserede i entreprenørskab, at de etablerer selvstændige virksomheder og udvikler innovative produkter. Alene det seneste år har VIA-studerende etableret ca. 30 CVR-numre – altså nye virksomheder.

I forbindelse med etableringen af virksomheder og udvikling af innovative produkter trækker de VIA-studerende typisk på den vejledning og de øvrige faciliteter, der er til rådighed i VIAs otte studentervæksthuse. Studentervæksthusene er placeret sammen med VIAs uddannelser på campusser i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. VIA har desuden uddannelser i Skive, Nørre Nissum, Ikast og Grenaa.

Begrundelsen for hæder 

Ved overrækkelsen af prisen til fra Fonden for Entreprenørskab til VIA som årets entreprenante uddannelsesinstitution 2018 blev følgende begrundelser for hæderen fremhævet:

VIA arbejder meget strategisk med entreprenørskab og har satset på at få det ind I alle uddannelser på institutionen. Der er formuleret strategi på området, og de er hos VIA meget eksplicitte omkring deres ambitionsniveau.

VIA har over de seneste par år vist, hvordan nye og anderledes uddannelser, som ikke tidligere har haft erfaringer med entreprenørskab som en integreret del af undervisningen og studierne, kan bruge entreprenørskabsundervisning. Her har vi set, hvordan de studerendes faglighed bliver anvendt til at ændre faglig praksis og på højt niveau.

VIA har gennem at sikre flere uddannelsers deltagelse i Start Up Programme også flere undervisere med. Disse undervisere deler aktivt erfaringer med andre institutioner og har været aktive i de nye tiltag i Start Up Programme, eksempelvist master classes.

VIA demonstrerer, at øvelse gør mester og opfordrer de studerende til at blive ved med at prøve.

VIA har gennem årene altid sendt ansøgninger til udviklingsprojekter og har generelt også modtaget mange midler. De excellerer i eksemplariske afrapporteringer, der tåler publicering.

Vi ved fra Fondens øvrige arbejde med kortlægning og analyser, at institutionen arbejder på at fremme entreprenørskab og har et inkubationsmiljø samt samarbejde med øvrige aktører i nærområdet.

VIA er nok uddannelsessektorens mest professionelle institution, hvad angår ekstra curriculære forløb.

VIA udemærker sig ved at deltage i flere EU-projekter, der har fokus på entreprenørskab, og har således en kvalificeret gruppe af medarbejdere og herved et videngrundlag og en organisatorisk bæredygtig infrastruktur til deltage i Start Up Programme.

VIA viser alt i alt, at en entreprenant uddannelsesinstitution ikke skabes på én dag men over et langt og sejt træk med fokus på studerende, undervisere, omverden og kvalitet i de forskellige forløb.

VIA-studerende med i finalen

Tre teams af studerende fra VIA var med i finalen ved DM i Entreprenørskab, hvor i alt 20 hold dystede.

Ved finalen til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab den 31. maj 2018 deltog tre teams af studerende fra VIA, som har etableret start-ups og udviklet nye, innovative produkter. Et af produkterne ’Diabro’ er et brætspil, der skal fremme vidensdeling og sparring mellem forældre og ansatte i daginstitutioner, og som er udviklet af tre pædagogstuderende fra VIA. Et andet digitalt produkt hedder ’Bebully’ og har som mål at dæmme op for digital mobning. ’Bebully’ er udviklet af blandt andet en lærerstuderende fra VIA.

De VIA-studerende dystede – sammen med 17 andre teams fra professionshøjskoler og erhvervsakademier landet over – om kategoripriser og om at vinde titlen som danmarksmester i entreprenørskab samt 50.000 kroner og en adgangsbillet til EM i Entreprenørskab i Letland 25.-27. juni.

Alle de 20 teams (i alt 70 iværksætterspirer) kvalificerede sig under regionale mesterskaber i entreprenørskab i april til at gå videre til finalen. I finalen pitchede de 20 teams deres kreative idéer for et dommerpanel.

Yderlige oplysninger fås hos

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen. Mobiltelefon: 87 55 10 01. E-mail: hm@via.dk

Erik Løvgren Brejner, chefkonsulent for den strategiske satsning ’Entreprenørskab i VIAs uddannelser’ og for arbejdet med entreprenørskab i VIAs studentervæksthuse. Mobiltelefon: 87 55 44 11: E-mail: elb@via.dk

Se pressemeddelelse om Danmarksmesterskabet 2018 i Entreprenørskab fra Fonden for Entreprenørskab