VIA er med i Den Midtjyske Teknologipagt

Region Midtjylland har i samarbejde med de midtjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre organisationer lavet en teknologipagt for den midtjyske region.
Rektor for VIA medvirker i ny video. Videoen fortæller om indholdet i Den Midtjyske Teknologipagt, hvor VIA er én af samarbejdspartnerne.

Region Midtjylland har i samarbejde med de midtjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre organisationer lavet en teknologipagt for den midtjyske region.

VIA er en aktiv part i den nye, midtjyske teknologipagt-aftale. VIAs rolle er at medvirke til at afhjælpe erhvervslivets mangel på medarbejdere med blandt andet digitale og naturvidenskabelige kompetencer. Det vil VIA gøre ved at sikre, at VIAs studerende bliver rustet med de kvalifikationer, der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. Der er udarbejdet en video om indholdet i Den Midtjyske Teknologipagt, hvor blandt andet VIAs, rektor, Harald Mikkelsen, indgår. Han fortæller om uddannelsessektorens vigtige rolle i samarbejdet om teknologipagten.

Regional aftale understøtter den nationale teknologipagt

Den Midtjyske Teknologipagt indeholder 14 konkrete indsatser, der skal implementeres inden 2020.
Aftalen kommer i kølvandet på regeringens nationale teknologipagt og udspringer af Region Midtjyllands vækstpartnerskabsaftale med regeringen for at understøtte den nationale teknologipagt.
Region Midtjylland er den første af landets regioner, der har indgået en regional teknologipagt-aftale.

Regionsrådet har øremærket 55 millioner kroner

For at sikre slagkraft for Den Midtjyske Teknologipagt har regionsrådet i Region Midtjylland øremærket 55 millioner kroner til at understøtte de aktiviteter, som Den Midtjyske Teknologipagt indeholder. Eksempelvis bliver der nedsat et midtjysk råd med navnet Rådet for Fremtidens Kompetencer.

Se video om indholdet i Den Midtjyske Teknologipagt:
Version på otte minutter (tekstning kan vælges)
Version på 42 sekunder

Læs om Den Midtjyske Teknologipagt her.