VIA får en million til at fastholde internationale studerende i Danmark

Studerende.
Uddannelses- og Forskningsministeriet har modtaget i alt 16 ansøgninger fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsakademier og kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Fem af ansøgningerne er blevet imødekommet. 
Uddannelses- og forskningsministeriet har udvalgt VIA som én af fem uddannelsesinstitutioner, som får penge til at teste tiltag, der kan fastholde flere udenlandske studerende på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse her. 

VIA har fået ja til en ansøgning om én million kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at gennemføre målrettede indsatser, der kan få flere internationale studerende til at blive i Danmark som kvalificeret arbejdskraft efter endt uddannelse her.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har modtaget i alt 16 ansøgninger fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsakademier og kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Fem af ansøgningerne er blevet imødekommet.

De fem godkendte projekter er placeret hos VIA, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. De udvalgte uddannelsesinstitutioner vil blandt andet afprøve karriereforløb, praktik, studiejobs, danskundervisning og mentorer som indsatser, der kan skabe tilknytning til det danske arbejdsmarked for internationale studerende.

Internationale studerende er en gevinst

Uddannelses- og Forskningsministeriet fremhæver i en pressemeddelelse om de tildelte midler, at der er god grund til at understøtte uddannelsesinstitutionernes ambitioner med at fastholde internationale studerende.

”Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for det danske samfund, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter endt studie. De internationale studerende udgør nemlig vigtig og kvalificeret arbejdskraft og er i gennemsnit en god forretning for Danmark,” påpeger ministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde i maj et opslag om projektmidler, som kunne søges af videregående uddannelsesinstitutioner til at udvikle, afprøve og evaluere tiltag med fokus på fastholdelse af internationale studerende i Danmark. Puljen var på fem millioner kroner, og der er krav om 25 procents medfinansiering fra den/de deltagende institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne skal undervejs og ved projektafslutning dele deres erfaringer med de andre danske videregående uddannelsesinstitutioner, så andre institutioner kan gøre brug af de indsatser, som har en positiv effekt på fastholdelsen af de internationale studerende.

VIA-projekt med tidlig karriereindsats

Det projekt, VIA er bevilget en million kroner til at gennemgøre i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2021 har titlen ’Vejen til beskæftigelse via tidlig karriereindsats for internationale studerende’.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har begrundet tildelingen af penge til VIAs projekt med, at ansøgningen var velbegrundet og velformuleret, at VIA arbejder videre med afprøvede koncepter og trækker på erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner, at projektet er bæredygtigt og skalerbart, at der er fokus på videndeling og opbakning fra eksterne parter og ikke mindst, at der er fokus på tidlig indsats og på en særlig beskæftigelsesindsats qua studiejobs og praktik.

Et af kriterierne for at modtage projektmidler har været, at projektansøgningerne skulle demonstrere et samarbejde med relevante og engagerede eksterne partnere.

Penge til to professionshøjskoler

  • Det er nedenstående fem projekter, der modtager i alt fem millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at teste indsatser, der kan fastholde internationale studerende på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse:
  • Professionshøjskolen VIA University College, afdelingen Kommunikation, studieliv og internationalisering: ”Vejen til beskæftigelse via tidlig karriereindsats for internationale studerende”.
  • Københavns Universitet, KU Science: ”Career Management Course for International Full Degree Students at UCPH Science”.
  • Professionshøjskolen Absalon, Centre for Engineering and Science: ”Biotek jobparat”
  • Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø og afd. for Uddannelse og Studerende: ”Fra International studerende til værdiskabelse i danske virksomheder”.
  • Syddansk Universitet, TEK Innovation: “Career Management Skills for internationale studerende”.

Yderligere information fås hos: 

Louise Skjoldager Sørensen, konsulent ved Career Service Centre i afdelingen Studieliv hos VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 40 15 
E-mail: LOSS@via.dk