VIA får grønt lys til at uddanne flere lærere til trængte skoler

læreruddannelsen
VIA opretter to uddannelsesstationer i Holstebro og Randers.       Foto: Arkiv
Uddannelses- og forskningsministeriet har i dag godkendt, at VIA University College opretter to nye uddannelsesstationer for læreruddannelser i Holstebro og Randers. Målet er at gøre det lettere for skoler i hele Danmark at skaffe uddannede lærere. 

Skoleledere i kommuner uden for de store uddannelsesbyer har svært ved at rekruttere uddannede lærere. Dels flytter læreruddannede sjældent fra den by, hvor de tog deres uddannelse. Dels stiger andelen af ikke-uddannede lærere i folkeskolen.

For at afbøde manglen på lærere opretter VIA University College nu to nye uddannelsesstationer i Holstebro og Randers, hvor VIA i forvejen har campusser, men ingen læreruddannelse. På stationerne kan studerende tage op til halvdelen af uddannelsen, plus praktik og møder i studiegrupper, mens resten skal foregå på VIAs faste udbudssteder – i Aarhus og Nørre Nissum. 

Uddannelses- og forskningsministeriet har i dag godkendt de nye uddannelsesstationer som led i en forsøgsordning med ”distribueret uddannelsesaktivitet”, hvor professionshøjskoler og erhvervsakademier får tilladelse til at udbyde uddannelser uden for eksisterende udbudssteder. Tiltaget er i tråd med regeringens strategi om at styrke de regionale uddannelsesudbud, så de i højere grad tager højde for arbejdsmarkedets behov.  

I vurderingen af VIAs ansøgning fremhæver ministeriet således, at VIA har dokumenteret et behov for dimittender i lokalområdet.

I en pressemeddelelse udtaler Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind:  

”Forsøget her fjerner nogle af de barrierer, der ellers har begrænset professionshøjskolerne og erhvervsakademiernes muligheder. Forsøget kan bidrage til lokal udvikling og vækst og forhåbentlig give flere lyst til at tage en uddannelse.” 

VIA roser dagens afgørelse.

”Det giver god mening, fordi mange af de kommuner, der ligger i områderne omkring de nye stationer – fx Randers, Nord- og Syddjurs kommuner - har et dokumenteret behov for uddannede lærere. Det kan vi nu være med til at afhjælpe,” siger Erik Hygum, direktør i VIA Pædagogik & Samfund. 

Han henviser til en analyse, COWI har lavet for VIA, som viser, at mange skoler i regionen har op til 17 procent ikke-uddannede lærere ansat. Samme tendens viste en nylig undersøgelse, AE-rådet gennemførte i hele landet. Samtidigt stiger antallet af lærere, der forlader folkeskolen. Sidste år var tallet 5.000, heraf 1.142 alene i Region Midtjylland.  

”Målet med at uddanne lærere lokalt igennem en mere fleksibel udbudsstruktur er, at man vil kunne tilbyde børn den samme faglige kvalitet i folkeskolen, som kommuner tæt på de større uddannelsesbyer har,” siger Erik Hygum. 

VIA forventer, at mellem 90-130 nye studerende vil søge ind på de nye uddannelsesstationer, som dog først åbner i 2018. Der er ikke tale om, at VIA har fået flere studiepladser. Men man udnytter i dag kun ca. 860 af de 993 pladser, man har til lærerstuderende i alt. Fysisk placeres stationerne på VIAs eksisterende campusser i Holstebro og Randers.  

Godkendelsen af uddannelsesstationerne kommer samtidigt med, at ministeriet har godkendt en uddannelsesstation for VIAs IT-ingeniøruddannelse i Viborg. Forsøgsordningen handler dermed både om at uddanne flere medarbejdere lokalt til offentlige og private arbejdspladser. 

Fakta:

’Forsøg med distribueret uddannelsesaktivitet’ (uddannelsesstationer) er en ordning, der giver professionshøjskoler og erhvervsakademier mulighed for at undervise studerende lokalt uden for de primære udbudssteder.  

Uddannelsesstationerne betyder, at studerende tager op til halvdelen af uddannelsen lokalt, hvor de også kan gennemføre deres praktikforløb. Således er det ikke nødvendigt at flytte til en større uddannelsesby for at tage en uddannelse, fx som lærer. Håbet er, at de bliver i området efter endt uddannelse.  

Formålet med ordningen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag, er således at imødekomme arbejdsgiveres behov for uddannet arbejdskraft i yderområder. For at blive godkendt har VIA derfor skulle dokumentere en lokal efterspørgsel på uddannede lærere.  

Uddannelsesstationer er en forsøgsordning, der løber til 2020, hvorefter det bliver evalueret og ministeriet tager stilling til en eventuelt fortsættelse. 

VIAs læreruddannelse er dimensioneret til 993 pladser. Sidste år optog VIA 867 lærerstuderende i Aarhus, Skive, Nr. Nissum, og Silkeborg. Forventningen er, at de nye uddannelsesstationer fra 2018 vil øge optaget med 90-130 studerende. 

De lærerstuderende vil kunne tage basisfag, som dansk og matematik, lokalt på stationerne samt gennemføre deres praktik. Specialisering og valgfag (cirka 50 procent af den teoretiske del af læreruddannelsen) skal de tage i de byer, stationerne hører ind under – fx Aarhus og Nr. Nissum. 

Yderligere information: 

Erik Hygum, direktør i VIA Pædagogik & Samfund 
VIA University College 
T: 87 55 35 25  
E: eh@via.dk 

Camilla Marcinkowski, presserådgiver 
VIA University College 
T: 23 39 05 40  
E: cama@via.dk 


Læs ministeriets pressemeddelelse om forsøgsordningen:  
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/bedre-muligheder-for-uddannelse-flere-steder-i-landet 


Læs analyse af studerende og dimittenders mobilitet fra Danske Professionshøjskoler (2016) 
http://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-content/uploads/2016/07/Analysenotat.-Dimittenders-regionale-mobilitet.pdf 

Læs om VIAs læreruddannelser:  
http://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer