VIA får midler til nye ph.d.-projekter om folkeskolen

Sanna Lassen skal i sit ph.d.-projekt undersøge, hvad der sker på skolerne, når medarbejdere uden formelt ledelsesansvar bliver ansvarlige for deres kollegers faglige læring. Foto: Arkiv
Hvordan kan lærere styrke tosprogede elevers læsning af fagtekster? Og hvorfor går det ofte galt, når kolleger skal udøve faglig ledelse? Det er spørgsmål, som VIA University College netop har fået midler til at undersøge. 

Der er brug for ny viden, der kan styrke den danske folkeskole og læreruddannelse. Derfor har Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, under Uddannelses- og forskningsministeriet, siden 2011 uddelt 30 mio. kroner årligt til ph.d.-projekter om folkeskolen. 
I årets uddeling fik 12 projekter i alt 28,3 mio. kroner. VIA står bag to af projekterne. Det ene handler om ledelse.
”Idéen til mit ph.d.-projekt fik jeg, fordi jeg i mit arbejde som konsulent på bl.a. skoler kunne se, at man har svært ved at få tid til den faglige ledelse, der er nødvendig i forhold til eksempelvis kompetenceløft og udvikling. På mange skoler giver ledelsen stafetten til ressourcepersoner uden formelle ledelsesbeføjelser. Det, jeg skal undersøge er, hvilke muligheder og udfordringer, det giver for skolerne. Det er vigtig viden, fordi skolerne ansætter flere og flere ressourcepersoner, såsom lærings- og læsevejledere,” fortæller Sanna Lassen, ph.d.-studerende og adjunkt på VIA Efter- og videreuddannelse. 

Skal se på ledelse af kollegers læring

I sit projekt skal hun undersøge, hvad der sker på skolerne, når medarbejdere uden formelt ledelsesansvar bliver ansvarlige for deres kollegers faglige læring.
”Faglig ledelse igennem ressourcepersoner er en udfordring mange steder – ikke bare på skoler, men også i daginstitutioner, sundhedssektoren og i private organisationer,” siger Sanna Lassen.
Den 49-årige adjunkt er oprindeligt uddannet pædagog, er kandidat i pædagogisk sociologi, master i retorik og formidling og har ledererfaring fra daginstitutioner. Som ph.d.-studerende bliver hendes arbejdsplads delt imellem VIA i Aarhus og Syddansk Universitet i Odense.

Projekt skal styrke elevers læsning 

Det andet ph.d.-projekt fra VIA, der har fået midler, handler om 4. klasse-elevers læsning af fagtekster på deres første- og andetsprog. 
”Jeg undersøger, om det har en effekt på elevers læsning, hvis de bliver undervist i at danne følgeslutninger. Målet er at styrke skolernes undervisning af elever i at forstå tekster – også når læsningen foregår på elevernes andetsprog,” fortæller lektor på VIAs læreruddannelse i Aarhus, Henrik Balle Nielsen, der nu er ph.d.-studerende på henholdsvis VIA og Københavns Universitet.
Ifølge Henrik Balle Nielsen er det vigtigt, at ph.d.-projekter som det, han netop har fået forskningsmidler til, forankres på professionshøjskolerne. 
”Projekterne bidrager til at forskningsbasere eksempelvis læreruddannelsen,” siger han. 

Styrker den forskningsbaserede læreruddannelse

Netop en større forskningsbasering af læreruddannelsen ligger til grund for Uddannelses- og forskningsministeriet årlige uddeling af 30 mio. kroner til ph.d.-projekter inden for skoleområdet. 

Lisbeth Lunde Frederiksen, leder af forskningscentret VIA Profession & Uddannelse, er glad for de nye ph.d.'er, som supplerer de 12, der allerede er i gang og finansieret af samme råd.
”Ph.d.-projekterne er spredt på forskellige undervisningsfag og temaer relateret til skole og undervisning samt pædagogisk ledelse. Fælles er, at de undersøger aktuelle udfordringer i folkeskolen. De vil uden tvivl være med til at kvalificere og videreudvikle skolen. Derudover er den viden, ph.d.-projekterne genererer guld værd for kvaliteten af uddannelserne til eksempelvis lærer og pædagog samt efter- og videreuddannelse,” siger Lisbeth Lunde Frederiksen.    

Da dette års 12 ph.d.-projekter blev offentliggjort den 1. november 2017, sagde Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), at ”læreruddannelsen skal basere sig på den nyeste viden. Ph.d.-projekterne  bidrager til at styrke undervisningen på læreruddannelsen til gavn for både elever og lærere i grundskolen.”
Læreruddannelsen på VIA har i forvejen en række ph.d.-studerende i gang.

I disse videoer kan du høre tre af dem fortælle om deres forskning. 
https://youtu.be/_-921m63dxk?list=PLHV9XIN-v-LbRey85kbisufITRYFh_X85
https://youtu.be/acFBBFKyvSk?list=PLHV9XIN-v-LbRey85kbisufITRYFh_X85
https://youtu.be/3HYprH-AwXI?list=PLHV9XIN-v-LbRey85kbisufITRYFh_X85 


Fakta om Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

 

  •  Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har siden 2011 uddelt midler til praksisnære forskningsprojekter, som kan udvikle viden om folkeskolen til gavn for danske folkeskoleelever. 
  • I år er der uddelt 28,3 millioner kroner til 12 forskningsprojekter med opstart i 2018. 
  • Ph.d.-rådet er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres af Aarhus Universitet.
  • Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og disses forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse.
  • De ph.d.-studerende er tilknyttet både en professionshøjskole og et universitet, hvilket skal sikre, at den nye viden kommer såvel universiteter, læreruddannelser og den daglige praksis i folkeskolen til gavn.

Fakta om læreruddannelsen på VIA University College

VIA uddanner mere end hver fjerde lærer i Danmark. VIA har læreruddannelser i Aarhus, Silkeborg, Nørre Nissum og Skive og fra efteråret 2018 også uddannelsesstationer i Randers og Holstebro. I 2017 optog VIA 807 nye lærerstuderende. 
Uddannelsen tager 4 år og er en professionsbacheloruddannelse. 
Læs pressemeddelelsen fra ministeriet her 

Kontakt:
Sanna Lassen, adjunkt, VIA Efter- og videreuddannelse
T: 87 55 19 73
E: sala@via.dk

Henrik Balle Nielsen, lektor, VIA læreruddannelsen i Aarhus
T: 87 55 30 07
E: hn@via.dk