VIA-forskere udgiver bog om praksisforskning

VIA-forskere udgiver bog om praksisforskning
Per Westersø og hans to kolleger ønsker med ny bog at sætte blus under praksisforskningen på det sociale område.
Socialarbejdere tager i stor udstrækning udgangspunkt i egne erfaringer i stedet for i viden. Der er brug for dokumenteret viden om socialt arbejde, påpeger en ny bog, som anviser veje til en forskningsindsats

”Praksisforskning er betegnelsen for en type vidensopsamling, der placerer sig imellem videnskab og professionel praksis og bygger bro mellem videnskabelig stringens og hensynet til praksisrelevant viden”.

Sådan definerer de tre VIA-forskere, der står bag nyudgivelsen ’Praksisforskning i socialt arbejde’, den særlige forskningsform, der er tættere på hverdagens problemstillinger end den klassiske, universitære samfundsvidenskab.

”I bogen indkredser vi praksisforskningen som fænomen og præsenterer metodegrundlaget for fagfolk, der selv skal udøve praksisforskning”, siger lektor på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Per Westersø, der sammen med kollegerne Kirsten Henriksen og Tilde Østergaard Sørensen har redigeret den nye bog.

”Der er ofte kritik af socialt arbejde, og det er tit svært at tilbagevise eller imødekomme kritikken, fordi der simpelt hen mangler viden på området. Det er dét, vi gerne vil sætte skub i”, siger Per Westersø.

Eksempler på projekter, der lykkes

Det centrale er, at praksisforskningen tager udgangspunkt i problemstillinger i hverdagen via fortællinger, der er defineret af praktikeren selv. Fortællingerne hjælpes ofte på vej af konsulenthuset Klods-Hans, som er en tæt samarbejdspartner for Per Westersø og hans kolleger.

Bogen er fyldt med eksempler på vellykkede projekter, der kan tjene som inspiration.

I ét af disse eksempler arbejdede lærere og socialrådgivere sammen om et trivselsprojekt i en 8. klasse, hvor 14 ud af 16 elever befandt sig på kanten af underretning til de sociale myndigheder.  Projektet blev en succes.

Et flermedialt materiale

Bogen kommer ikke til at stå alene.

Den suppleres af en hjemmeside, som kan rumme eksempler på succesrige projekter, og som i modsætning til bogen let kan opdateres. Der er endvidere udviklet en app, som er særlig designet til at udvikle praksisfortællinger.

Bogen kan desuden spille sammen med et uddannelsesforløb for socialarbejdere, der har ønske om at indlede et praksisforskningsprojekt.

”Efter tre dages introduktion på VIA foregår resten af forløbet på deltagernes arbejdspladser”, lyder det fra Per Westersø, der understreger, at ’socialt arbejde’ skal forstås bredere end blot den virksomhed, som socialrådgivere udøver. Bogen er også relevant for eksempelvis den pædagogiske verden, fastslår han.

Kirsten Henriksen, Tilde Østergaard Sørensen og Per Westersø (Red.):
’Praksisforskning i socialt arbejde’
Hans Reitzels Forlag