VIA giver flygtninge kompetencer til det danske arbejdsmarked 

IGU-praktikant Masoud
Masoud er den første af de fem IGU-praktikanter, som VIA i løbet af foråret ansætter.                               Foto: Andreas Bech Holm
Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution har netop ansat den første af fem flygtninge som led i en større indsats for at hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Den 1. marts begyndte 24-årige Masoud i kantinen på VIAs Campus i Aarhus N. Han er flygtning fra Syrien, og er den første af de fem såkaldte IGU (integrationsgrunduddannelse) praktikanter, VIA har valgt at ansætte som et led i en større flygtningestrategi.

Styrker integrationen

"I VIA påtager vi os et samfundsmæssigt ansvar og tilbyder praktikpladser for en gruppe af flygtninge. Det gør vi fordi, at uddannelse og job er vejen til integration i det danske samfund. På vores uddannelser drager vi stor nytte af, at vores studerende kan komme i praktik på forskellige virksomheder, og initiativet er en måde at vise ansvarlighed på i samfundet”, siger direktør i VIA Sundhed, Aase Lydiksen.

IGU (Integrationsgrunduddannelse) er en 3-årig forsøgsordning aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som blev indgået i marts 2016. Målet er at hjælpe flygtninge, hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med de krav, der er på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen varer 24 måneder og er en blanding af praktik og undervisning.

Målgruppen er flygtninge, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år. Der stilles ingen sprogkrav. Danskkompetencerne er dog afgørende for, hvilke uddannelser den enkelte kan følge i det sideløbene undervisningsforløb.

Undervisningsdelen af forløbet skal give sproglige færdigheder i dansk, mens den også giver kompetencer til at kunne fortsætte i en erhvervsuddannelse. Praktikken skal hjælpe med at give flygtningene viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, og i sidste ende sikre de kvalifikationer, der skal til for at begå sig på det danske arbejdsmarked.

Den vigtigste opgave er integration

I kantinen på Campus N i Aarhus er kantineleder, Anders Liisberg, bevidst om det ansvar, der følger af ansættelsen af Masoud. Fx i forhold til det sprog, der tales i køkkenet.

”Det er nemmere at have en flygtning, der måske ikke er så god til dansk, ansat i et køkken end på et kontor. Vi taler altid med ham på dansk, hvorefter han også forsøger at svare på dansk. Hvis der så er lidt forståelsesproblemer, så siger vi det på engelsk. Det er vores ansvar, at han kan begå sig på vores sprog, og vi skal derfor ikke ud i en situation, hvor vi kun taler engelsk,” fortæller Anders Liisberg.

Kantinelederen fortæller, at selvom Masoud tidligere har arbejdet 10 år i restaurationsbranchen, og derfor hurtigt faldt til i omgivelserne blandt gryder og pander, så er det ikke det, han gerne vil i fremtiden.

”Han vil gerne være elektriker, men vores job er at få ham integreret i det danske samfund – og hvad han så bliver efterfølgende, er mindre væsentligt,” understreger Anders Liisberg.

IGU en del af VIAs samlede flygtningeindsats

VIA lancerede sidste år en større flygtningeindsats, som ud over IGU-ansættelserne blandt andet består af et etårig forberedelseskursus, kaldet FIF-kurser.

Siden september 2016 har VIA tilbudt FIF-kurser til flygtninge og indvandrere, som klæder dem på til at tage en dansk uddannelse. Den primære målgruppe for kurserne er 18-30-årige med gymnasiebaggrund.

 

For yderligere information, kontakt:

Aase Lydiksen, direktør, VIA Sundhed

T: 87 55 29 60

E: aal@via.dk

 

Anders Liisberg, kantineleder, VIA University College, Campus N

T: 87 55 14 43

E: andl@via.dk