VIA har ansat tre nye forskningsledere og to docenter

Med rekrutteringen af fem forskere til Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis i Aarhus opruster VIA University College nu forskningen i professionsuddannelserne. 

forskningsledere

Her er medarbejderne fra det nye Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis ved VIA University College.

VIA University College etablerede 1. januar 2019 et nyt forskningscenter på Campus Aarhus C med titlen Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis. Det skete som led i en større omorganisering af VIAs forskning og uddannelser. 

Forskningscentret har nu udvidet medarbejderskaren med tre nye forskningsledere og to docenter. De er alle tiltrådt 1. december 2019, og to af forskerne er rekrutteret eksternt.

"De fem forskere, vi netop har ansat, skal være med til at belyse og kvalificere professionshøjskolernes opgaver og aktiviteter. Det er vigtigt for at udvikle os som sektor," siger Sanne Haase, der er forskningschef i VIAs Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis. 

Anders Buch kommer fra Aalborg Universitet

Anders Buch er ansat som forskningsleder MSO i forskningscentrets Program for Professionspolicy.

Han er 57 år, filosof, ph.d. og kommer fra en stilling som professor MSO på Aalborg Universitet.

"Jeg glæder mig til at bidrage til det nye tværfaglige forskningscenter i VIA, der skal understøtte forskning og udvikling af de fagprofessionelles uddannelser," siger Anders Buch, der i mange år har forsket i professioner og professionelle praksisser, blandt andet på Aalborg Universitet, på Danmarks Tekniske Universitet og i Ingeniørforeningen.

Johanne Grøndahl Glavind er rekrutteret fra Epinion

Johanne Grøndahl Glavind har Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis ansat som forskningsleder i Program for uddannelseskvalitet.

Hun er 38 år, cand.scient.pol., ph.d. og kommer fra en stilling som leder af Epinions afdeling for uddannelse og forskning, hvor hun blandt andet har gennemført analyser og evalueringer af uddannelsesområdet.

Johanne Grøndahl Glavind er glad for atter at være kommet tæt på forskningen. Hun er særligt interesseret i, hvad sociale relationer betyder for studerendes fastholdelse samt i uddannelsesunderstøttende indsatser.

Tre interne kandidater

De tre internt rekrutterede forskere er Vibeke Røn Noer, Thomas Iskov og Brian Benjamin Hansen.

Vibeke Røn Noer er tiltrådt som forskningsleder af Program for praksisstudier. Hun er sygeplejerske, cand.cur., ph.d. og kommer fra VIAs sygeplejeuddannelse, hvor hun har forsket i professionsfaglig identitet samt i overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

"Jeg glæder mig til – sammen med nye og gamle kolleger – at udfordre den tilbagevendende og altid aktuelle diskussion om forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelserne," siger 48-årige Vibeke Røn Noer.

Thomas Iskov er ansat som docent i Program for uddannelseskvalitet. Han er uddannet lærer, har en ph.d. fra Aarhus Universitet og kommer fra VIAs læreruddannelse, hvor han blandt andet har forsket i professionsdidaktik og uddannelsespolicy.

"Jeg ser frem til at fortsætte forskningen i vores uddannelsers udvikling og kvalitet,” fremhæver Thomas Iskov, der er 44 år.

Den tredje internt rekrutterede forsker er Brian Benjamin Hansen, der er ansat som docent i Program for praksisstudier. Han er 39 år, filosof, ph.d. og kommer fra VIAs efter- og videreuddannelser.

Ny tilgang til forskning i sektoren

Forskningschef Sanne Haase understreger, at det har været hensigten, at de fem nye forskere i VIAs Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis skal bidrage med en bred baggrund.

"Professionshøjskolerne uddanner jo til en bred vifte af professioner, og der er stor forskel på, hvad praksis er for en størrelse for en sygeplejerske og en ingeniør. Det er vigtigt at vide noget om, hvis vi skal blive dygtigere til det, vi gør," betoner Sanne Haase.

Hun understreger, at professionshøjskolernes forskning adskiller sig fra universiteternes, fordi den beskæftiger sig med praksis, som for de fleste studerende starter meget hurtigt i deres uddannelse til eksempelvist lærer, pædagog eller ingeniør.

"Det er relativt nyt, at vi forsker i, hvad dette særkende betyder for vores uddannelser og forskning. Men det er vigtigt," mener Sanne Haase.

For yderligere information, kontakt:

Sanne Haase, forskningschef for Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis ved VIA University College.
T: 87 55 17 26,
E: saha@via.dk

Relaterede artikler