VIA har fået grønt lys til også at uddanne sygeplejersker i Herning

sygeplejerskeuddannelsen
Sygeplejersker på hospitalet med patient. 
Uddannelsesministeriet har godkendt en ny uddannelsesstation for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College. Den går i luften i Herning fra september 2020 og skal imødekomme det lokale behov for flere sygeplejersker. 

Fra næste år bliver der uddannet sygeplejersker i Herning.

Det står fast, efter VIA University College netop har fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at åbne en uddannelsesstation for sygeplejerskeuddannelsen med 40 studiepladser på sin campus i Herning. Uddannelsesstationen slår dørene op fra september 2020.

Både hos VIA og Herning Kommune er der stor glæde over, at ministeriet har godkendt VIAs ansøgning om en ny uddannelsesstation.

VIAs bestyrelsesformand, Peter Sørensen, og Hernings borgmester Lars Krarup slår fast, at den nye uddannelsesstation i Herning er et vigtigt initiativ for at få flere unge i lokalområdet til at uddanne sig til sygeplejerske – og dermed for at imødekomme behovet for flere sygeplejersker på både sygehusene og i kommunerne.

”For VIA er det vigtigt at være bredt repræsenteret med uddannelser i hele Region Midtjylland for at tilfredsstille arbejdsmarkedets behov og understøtte et Danmark i balance. Derfor er vi meget glade for godkendelsen til at uddanne sygeplejersker i Herning,” pointerer Peter Sørensen.

Minister prioriterer velfærdsuddannelser

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen understreger tillige, at de 40 nye sygeplejerskepladser i Herning er et vigtigt skridt i retning af en bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne.

”Sygeplejersker er en vigtig del af vores velfærd, og vi har i regeringen en klar ambition om, at vi skal uddanne flere sygeplejersker. Her er det helt oplagt, at der nu kommer nye muligheder til Midtjylland, for med det nye supersygehus i Gødstrup kommer der et behov for flere uddannede sygeplejersker,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun betoner, at det er regeringens ambition, at der skal være god dækning af velfærdsuddannelserne i hele landet.

Ledigheden er helt i bund

Uddannelsesdekan Jonna Frølich fra sygeplejerskeuddannelsen ved VIA University College understreger, at såvel erfaringer som analyser dokumenterer, at der er brug for flere sygeplejersker i blandt andet Herning og omegn – både på kort og langt sigt. Faktum er nemlig, at der i dag kun er 0,38 procent fuldtidsledige sygeplejersker. Konsekvensen er, at der både på sygehusene og i kommunerne i Region Midtjylland er masser af eksempler på, at det ikke kan lade sig gøre at få ledige sygeplejestillinger besat.

Fremadrettet bliver behovet for at rekruttere mere sundhedspersonale endnu større som følge af, at der blandt andet bliver væsentligt flere ældre i samfundet, og flere sygdomme kan behandles.

”Med det nye regionshospital i Gødstrup mellem Herning og Holstebro bliver behovet for flere sygeplejersker i særligt den sydvestlige del af Region Midtjylland endnu større, og derfor giver den nye uddannelsesstation rigtig god mening. Den vil med et optag på 40 studerende årligt skabe et tilstrækkeligt stort rekrutteringsgrundlag,” fremhæver Jonna Frølich.

Hun påpeger, at mange efter endt uddannelse bliver boende og får arbejde tæt på det sted, hvor de er uddannet. Det gælder for 85 procent af lokale dimittender og for 51 procent af tilflyttere, viser en analyse fra Damvad. Derfor er uddannelsesstationen i Herning væsentlig for at rekruttere sygeplejersker lokalt.

Organisatorisk forankring i Holstebro

VIA uddanner i forvejen sygeplejersker i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Holstebro og fik tidligere i år tilladelse til at øge antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen med i alt 120 for netop at bidrage til at få uddannet flere sygeplejersker. 40 af disse pladser får til huse på den nye uddannelsesstation på Campus Herning, hvor VIA i forvejen uddanner til ingeniør, designer og bachelor i skat.

Den nye uddannelsesstation i Herning bliver organisatorisk forankret hos VIAs sygeplejerskeuddannelse i Holstebro. Det betyder, at ca. en femtedel af uddannelsen vil foregå sammen med VIAs sygeplejerskestuderende i Holstebro, og at det vil være VIAs laboratoriefaciliteter i Holstebro, de kommende sygeplejerskestuderende i Herning skal anvende undervejs på studiet.

”Det bliver sådan, at de, der bliver optaget på den nye uddannelsesstation i Herning, skal tilbringe omkring ni måneder på 4. og 5. semester samt få dele af 7. semester ud af den i alt 3,5 år lange sygeplejerskeuddannelse på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Reglerne for en uddannelsesstation er sådan, at en del af undervisningen skal foregå dér, hvor uddannelsesstationen er organisatorisk forankret,” forklarer Jonna Frølich.

Hun tilføjer, at underviserne på uddannelsesstationen i Herning primært vil være ansatte fra sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Flere af dem bor i forvejen i Herning-området

Aftale om praktikpladser er på plads

Konkret bliver strukturen for de sygeplejestuderende i Herning sådan, at 1., 2. og 3. semester afvikles som undervisning på uddannelsesstationen i Herning. Desuden er halvdelen af 4. semester samt hele 6. semester praktik, som også kan foregå i Herning – for manges vedkommende på det kommende regionshospital i Gødstrup. Dertil kommer, at det 7. og afsluttende semester består af et valgfag og udarbejdelse af bachelorprojekt, som de studerende også kan lade foregå i Herning.

Det vil altså sige, at det udelukkende er halvdelen af 4. semester og hele 5. semester svarende tre kvart år ud af 3,5 år, der med sikkerhed skal gennemføres på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland har på forhånd aftalt med VIA, at de stiller det nødvendige antal ekstra praktikpladser og praktikvejledere til rådighed.

Nu markedsføring af uddannelsesstation

Jonna Frølich understreger, at VIA i forvejen har erfaring med at drive uddannelsesstationer for henholdsvist læreruddannelsen og uddannelsen til produktionsingeniør. Ordningen er dermed afprøvet og indarbejdet hos VIA.

”Jeg er sikker på, at det kommer til at fungere godt, at de sygeplejestuderende i Herning også under uddannelsen bliver blandet med medstuderende på Campus Holstebro. Det vil være lærerigt for begge parter, og vi vil gøre en stor indsats for at skabe et godt og involverende studiemiljø både fagligt og socialt i såvel Herning som Holstebro for de studerende på den nye uddannelsesstation,” fremhæver Jonna Frølich.

Både hun og Herning-borgmester Lars Krarup pointerer, at der fra nu vil blive arbejdet målrettet med at øge antallet af sygeplejestuderende generelt i Midt- og Vestjylland – blandt andet ved at gøre opmærksom på den nye uddannelsesmulighed i Herning over for gymnasie- og hf-elever.

Målet er, at den nye uddannelsesstation i Herning ikke kommer til at ’kannibalisere’ på søgningen til og antallet af studerende på VIAs nærmeste sygeplejerskeuddannelser i Holstebro og Silkeborg, men at der tværtimod brutto bliver flere unge, der vælger at uddanne sig til sygeplejerske.

”I dag er det sådan, at en del af de studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Silkeborg kommer fra Herning-området, så vores vurdering er, at uddannelsesstationen i Herning primært kommer til at rekruttere studerende fra lokalområdet,” fortæller Jonna Frølich.

Hun pointerer, at der i forvejen er flere ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Holstebro, end de har lov til at optage. Således modtog VIAs sygeplejerskeuddannelse i 2019 i alt 3.972 ansøgninger (heraf 1.226 1. prioritetsansøgninger) til totalt 898 studiepladser.

Borgmester Lars Karup jubler

Adgangskravene til og uddannelseskvaliteten på den kommende uddannelsesstation i Herning vil være på samme niveau som på VIAs eksisterende sygeplejerskeuddannelser.

Borgmester Lars Krarup ser godkendelsen af den kommende uddannelsesstation i Herning for sygeplejerskeuddannelsen som ”super positiv” for Herning Kommune.

”Det er virkelig en god nyhed for alle os, der er interesserede i uddannelsesmiljøet i Herning. Jeg er rigtig glad for, at vi kan føje sygeplejerskeuddannelsen til den brede palette af uddannelser, vi i forvejen har i vores kommune. Det er noget, vi har arbejdet med længe, så i dag er en rigtig god dag,” siger Lars Krarup.

Han påpeger, at både Herning Kommune og det kommende regionshospital i Gødstrup ser frem til et godt og tæt samarbejde med den nye uddannelsesstation.

Yderligere oplysninger fås hos:

Jonna Frølich, uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen ved VIA University College.
T: 87 55 29 90.
E:jonf@via.dk

Peter Sørensen, bestyrelsesformand for VIA University College og borgmester i Horsens Kommune.
T: 23 66 66 21.

Lars Krarup, Borgmester i Herning Kommune.
T: 96 28 23 22.
E: borgmester@herning.dk 

Se pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om godkendelse af ny uddannelsesstation i Herning for VIAs sygeplejerskeuddannelse.