VIA har modtaget 1.339 ansøgninger til Campus Viborg

Billede af studerende der læser.
Der er sket et lille fald i kvote 2-ansøgere til Campus Viborg. Der er dog stadig stor interesse for at læse i Viborg. Foto: Arkiv
Antallet af ansøgninger er faldet en smule i forhold til sidste år, men der er stadig stor interesse for at læse på VIA i Viborg. 

Da ansøgningsfristen for at søge ind i kvote 2 til de videregående uddannelser udløb kl. 12.00 d. 15. marts, havde VIA University College modtaget i alt 13.915 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Et mindre fald på 4,5 procent i forhold til sidste år.

I Viborg har VIA modtaget i alt 1.339 ansøgninger til sine fire uddannelser i Viborg, hvilket er et lille fald på 6 procent. 

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at der for 10. år i træk er så stor en søgning til blandt andet uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske, ingeniør og socialrådgiver i VIA.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og i at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft. Så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at den store søgning til VIA vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet. 

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til ’at tænke ud af boksen’,” påpeger Harald Mikkelsen.

Flere ansøgere til sommer

Tilsammen har VIAs fire uddannelser til pædagog, bachelor of Animation, administrationsbachelor og sygeplejerske modtaget 1.339 ansøgninger i kvote 2. Af dem har de 629 søgt Campus Viborg som deres første prioritet. 

Alle uddannelser, undtagen animationsuddannelsen, besætter halvdelen af deres studiepladser med studerende, der søger gennem kvote 1. Her er ansøgningsfristen d. 5. juli kl. 12.00. Derfor kender VIA først det endelige antal ansøgninger til sommer. 

VIA matcher regeringens målsætninger

VIAs rektor fremhæver, at professionsbacheloruddannelserne i høj grad matcher de målsætninger for fremtidens videregående uddannelser, som regeringen offentliggjorde i sidste i uge. 

Målsætningerne er blandt andet, at de studerendes udbytte af undervisningen skal være højt. At de studerende skal bruge fuld tid på deres uddannelse, og at de under uddannelsen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis skal rustes til fremtidens arbejdsmarked.

”Målsætningerne fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er identiske med vores egne. Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet. Samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov. For os er det også afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job,” understreger Harald Mikkelsen. 

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på NemStudie, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

 

Sådan er søgningen i Viborg

Samlet for VIAs uddannelser:

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018: 13.915 ansøgninger
 • 2017: 14.567 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018:  5.937 ansøgninger
 • 2017: 6.231 ansøgninger

VIA Pædagoguddannelsen: 

Ansøgninger i kvote 2 i alt 

 • 2018:  483 ansøgninger
 • 2017: 511 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018:  175 ansøgninger
 • 2017: 185 ansøgninger

VIA Sygeplejerskeuddannelsen: 

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018:  480 ansøgninger
 • 2017: 517 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018:  114 ansøgninger
 • 2017: 124 ansøgninger

VIA Administrationsbacheloruddannelsen: 

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018: 22 ansøgninger
 • 2017: 23 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 12 ansøgninger
 • 2017: 11 ansøgninger

VIA Bachelor of Animation 

Ansøgninger i kvote 2 i alt:

 • 2018: 354 ansøgninger
 • 2017: 377 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:

 • 2018: 328 ansøgninger
 • 2017: 354 ansøgninger

 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk 

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk 

Hanne Duus
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 10
E: hd@via.dk 

Se tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk.