VIA kåret som mest entreprenant for tredje gang

Billede af blandt andet Erik Løvgren Brejner og rektor Harald Mikkelsen med prisen.
For tredje gang på fem år er VIA kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution. I midten ses Erik Løvgren Brejner (tv.), leder af erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthus i VIA, og rektor Harald Mikkelsen (th.).
Fonden for Entreprenørskab har i både 2014, 2018 og nu også i 2019 tildelt VIA University College prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution. Begrundelsen er, at innovation og entreprenørskab er en fast del af alle VIAs mere end 40 forskellige uddannelser.

Professionshøjskolen VIA University College er nu for tredje gang blevet kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution.

Hæderen er en anerkendelse af, at VIA har fokus på at gøre innovation og entreprenørskab til en del af de studerendes dna på alle VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser, ligesom entreprenørskab er et nøgleord i VIAs studentervæksthus og overordnede strategi.

Det er Fonden for Entreprenørskab, der har tildelt VIA prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution 2019. Samme hæder fik VIA i 2014 og 2018.

VIA uddanner til blandt andet lærer, pædagog, ingeniør, bygningskonstruktør, designer, sygeplejerske og socialrådgiver og har uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland – nemlig Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum.

Ny organisering giver entreprenørskab markant rolle

Når VIA igen i år er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution, er begrundelsen ifølge Fonden for Entreprenørskab, at VIA i sin nye organisering, der trådte i kraft fra januar 2019, har sat endnu mere spot på innovation og entreprenørskab.

Eksempelvist har VIA etableret Forskningscenter for innovation og entreprenørskab som et nyt forskningscenter.

Fonden for Entreprenørskab fremhæver tillige i sin begrundelse, at VIA bruger ressourcer på at udvikle nye uddannelser, fag og valgfag med fokus på entreprenørskab, har vundet priser for forskning i entreprenørskab og fastholder at efteruddanne undervisere i innovation og entreprenørskab.

Tilsvarende påpeger Fonden for Entreprenørskab, at VIAs studentervæksthus understøtter de studerendes muligheder for at starte egen virksomhed og udvikle innovative produkter. Det sker som en del af VIAs talentsatsning.

I motivationen for igen-igen at tildele VIA titlen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution lyder det desuden: ”VIA har med en 360 graders gennemgang af deres entreprenørskabsportefølje fastholdt et stærkt strategisk fokus på innovation og entreprenørskab. Det betyder, at VIA med sin seneste organisationsændring og strategi har fastholdt og skærpet væsentligheden af entreprenørskab som en integreret del af VIAs eksistens – dette i en tid, hvor de øvrige politiske vinde ikke altid fokuserer på entreprenørskab... Med VIAs holistiske fokus på entreprenørskab efterlades ingen i tvivl om, at VIA ønsker at være en central spiller i et innovations- og entreprenørielt økosystem, der sikrer alle VIAs studerende mulighed for at kunne realisere deres potentiale og bidrage til Danmarks fremtid”.

Rektor ser pris som en ære og et skulderklap til hele VIA

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, glæder sig over endnu engang at have fået overrakt prisen som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution. Det skete ved en event hos Fonden for Entreprenørskab den 29. maj 2019.

”Vi har i VIA kæmpe ambitioner i forhold til at klæde vores studerende på med et mindset, hvor innovation og entreprenørskab er integreret. Derfor er det en stor ære, at vores indsatser på området bliver set og anerkendt. Hæderen fra Fonden for Entreprenørskab er et skulderklap til hele VIAs organisation, hvor alle ansatte bidrager til målet om at gøre innovation og entreprenørskab til de studerendes dna. Jeg er meget taknemmelig,” pointerer Harald Mikkelsen.

Et konkret eksempel på, hvordan VIA arbejder med entreprenørskab på uddannelserne, er, at de 250 studerende på 4. semester på VIAs ingeniøruddannelser i Horsens frem til på fredag gennemfører et fælles treugers forløb, hvor de opdelt i 30 grupper og på tværs af studiespecialiseringer arbejder med at udvikle innovative kompetencer.

Innovationsopgaven er stillet af Salling Group, som har bedt om bud på, hvordan Bilka-varehusene på en innovativ måde kan bruge deres mange kvadratmeter til at tiltrække flere kunder.

En af grupperne med ingeniørstuderende fra VIA anbefaler at gøre Bilka ’waste free’. De foreslår at skabe en afdeling med salg af mad uden emballage. På den måde bliver Bilka en grønnere virksomhed, der giver kunderne nye muligheder for at gøre en forskel for miljøet, når de køber ind.

Klima og sundhedsvæsen har brug for et entreprenørielt mindset

Erik Løvgren Brejner, der er leder af erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthus i VIA, understreger, at et entreprenørielt mindset er ligeså vigtigt, hvis man arbejder inden for sundhedsvæsnet eller på en skole, som hvis man er ingeniør og eksempelvist skal konstruere broer eller opfinde klimaløsninger.

Derfor er det magtpåliggende for VIA, at entreprenørskab er en fast og obligatorisk del af både de offentligt- og privatrettede uddannelser.

”Innovation og entreprenørskab handler om meget mere end at starte nye virksomheder. Entreprenørskab er også at forbedre arbejdsgange, styrke samarbejdsformer, udvikle service, tilpasse produkter og meget mere. Derfor giver det i høj grad giver mening at gøre entreprenørskab til en del af kulturen på samtlige uddannelser,” fastslår Erik Løvgren Brejner og fortsætter:

”Vi går i VIA målrettet efter, at vores studerende skal være rustede til at tænke ud af boksen, se nye muligheder og være topkompetente til at udvikle deres professioner, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Fremtidens udfordringer både hos private virksomheder og offentlige organisationer kalder på entreprenante medarbejdere og innovative iværksættere, som ud over at være dygtige fagligt kan tænke kreativt og få øje på nye veje at gå”.

Yderligere oplysninger fås hos:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Erik Løvgren Brejner
Leder af erhvervskontakt, entreprenørskab og studentervæksthus ved VIA University College
T: 87 55 44 11
E: elb@via.dk

Se desuden video, hvor Erik Løvgren Brejner forklarer, hvordan VIA arbejder med entreprenørskab.