VIA med i PISA-testen i 2021

genrefoto af matematik
I PISA-testen i 2021 bliver skoleeleverne særligt testet i matematik – og som noget nyt også i finansielle kompetencer. 
VIA, UCL, VIVE, Danmarks Statistik og CBS har vundet opgaven med at gennemføre den næste PISA-test i Danmark i 2021. 

Om to år skal hundredetusindvis af skoleelever verden over igen gennemføre den internationale PISA-test. Og det bliver da professionshøjskolerne VIA University College og University College Lillebælt, der kommer til at stå bag den danske del af testen sammen med Danmarks Statistik, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og CBS. 

Konsortiet har nemlig netop vundet opgaven med at gennemføre den næste PISA-test i Danmark i 2021. 

Det er VIVE, der har det overordnede ansvar for undersøgelsen – for tredje gang i træk. Danmarks Statistik har ansvaret for indsamlingen af data. 

VIA, UCL og CBS bidrager med fageksperter på de fagområder, som PISA tester eleverne i. Fageksperterne vil bidrage med didaktisk og fagspecifik viden på de enkelte fagområder og sikre, at testspørgsmålene har relevans i en dansk skolesammenhæng. 

Særligt fokus på matematik næste gang

PISA tester, hvor gode elever i 15-årsalderen er til at bruge deres faglige viden inden for læsning, matematik og naturfag. 

Hver gang testen gennemføres, er der særligt fokus på ét af de tre fagområder. Dette såkaldte hoveddomæne bliver i 2021 matematik. 

”I de seneste tre afsluttede runder af PISA har vi set, at andelen af elever, der præsterede lavt i matematik, har været større end andelen, der præsterede højt. I 2015 var forskellen dog blevet mindre. Det bliver interessant at se, om den udvikling er fortsat, og om vi på et tidspunkt igen vil se, at andelen af højt præsterende overhaler andelen af lavt præsterende i matematik,” siger seniorforsker i VIVE, Vibeke Tornhøj Christensen.

Hun er projektleder på PISA 2021.

Finansielle kompetencer testes i 2021

De danske elever bliver i 2021 også for første gang testet på området finansielle kompetencer.

”Grundskolen har de senere år haft øget fokus på privatøkonomi og forbrugeradfærd i undervisningen. Derfor er det spændende, at man også i Danmark inkluderer en test af elevernes finansielle kompetencer i 2021, siger Vibeke Tornhøj Christensen. 

PISA-undersøgelsen gennemføres hvert tredje år, og i 2021 deltager Danmark for ottende gang. I alt 88 lande vil være med. 

Omtrent 480 skoler og 12.000 elever vil blive udtrukket til at deltage i den danske PISA-test i 2021.

 

Fakta om PISA:

  • PISA-testen kan give en samlet status over, hvordan det står til med læringen i det danske uddannelsessystem. 
  • PISA-testen er tænkt som et redskab, der blandt andet kan bidrage til at udvikle det danske skolevæsen ved at se det i et internationalt perspektiv. 
  • Alle deltagende lande bruger i PISA-testen samme metode til at indsamle data. Dermed kan man sammenligne Danmark med andre lande og deres måder at drive skole på.