VIA med i treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Læreruddannelsen
Et forsøg fra Undervisningsministeriet skal give danske folkeskoler større viden om teknologi. Undervisningsministeriet har udpeget VIA University College til udvikle og drive en stor del af forsøget. Foto: Arkiv
De danske folkeskoler skal give eleverne større viden om teknologi. Undervisningsministeriet søsætter nu et forsøg med landets professionshøjskoler i spidsen.

Undervisningsministeriet har udpeget VIA University College til at være med til at udvikle og drive en stor del af et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. 

Blandt andet skal VIA kompetenceudvikle de folkeskolelærere og medarbejdere fra professionshøjskoler, der kommer til at indgå i projektet. 

”Ud over kompetenceudviklingen er VIA også projektleder på at udvikle og afprøve de undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, som skal indgå i forsøget,” fortæller projektleder Marianne Georgsen, der er ph.d. og centerleder for forskningscentret VIA Læring & IT.

I projektet vil VIA særligt trække på viden fra forskningscentret VIA Læring & IT, fra VIA Læreruddannelsen samt fra VIA Efter- og videreuddannelse, der har stor erfaring i kompetenceudvikling af skolelærere og mange andre faggrupper.

Obligatorisk undervisning i teknologi

Målet med forsøget er ifølge undervisningsminister Merete Riisager, at teknologiforståelse skal blive en integreret og obligatorisk del af undervisningen på landets folkeskoler. 

Teknologiforståelsen skal bidrage til at udvikle fremtidsrettede kompetencer og almendannelse hos eleverne. Merete Riisager ønsker, at folkeskoleeleverne blandt andet skal lære at forholde sig kritisk til teknologi og at forme den frem for blot at bruge den.

”Der er et kæmpe potentiale i teknologi, men vi har brug for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen klogt. Forsøget skal give os konkrete erfaringer med, hvordan elever i folkeskolen kan lære at forstå og skabe med teknologi – og kunne forholde sig til, hvordan teknologi påvirker deres hverdag og samfundet generelt. Det er et stort og omfattende arbejde at afprøve denne helt nye faglighed i folkeskolen, som venter leverandøren,” siger Merete Riisager. 

45 folkeskoler med i forsøget

Forsøget løber over tre år og vil fra nytår involvere ca. 45 folkeskoler, der skal have kompetenceudviklet lærere og undervise eleverne i teknologiforståelse. 

Alle folkeskoler landet over har siden maj kunnet søge om at deltage i forsøget og dermed være med til at lægge grunden til folkeskolens fremtidige arbejde med teknologiforståelse. 

Skoler, der ikke deltager i forsøget, får mulighed for at anvende materialer og erfaringer fra forsøget. 

Professionshøjskolerne i fælles konsortium

Projektet har været i EU-udbud, og Undervisningsministeriet har netop skrevet kontrakt med et konsortium af landets professionshøjskoler. Leverandørkonsortiet består således af VIA University College, Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland samt Læremiddel.dk, der er det nationale videncenter for læremidler og omfatter professionshøjskolerne UC Lillebælt, UC Syd og Absalon. 

Desuden indgår Rambøll Management Consulting som underleverandør på den del, der handler om evaluering. 

Leverandørens opgave er blandt andet at indsamle eksisterende viden, at udarbejde og afprøve undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, at kompetenceudvikle medarbejdere på de deltagende skoler til at undervise i teknologiforståelse og at evaluere forsøget. 

De skoler, der indgår i forsøget, afprøver forskellige veje til undervisning i teknologiforståelse, og modellernes evalueres. Nogle skoler skal i den treårige forsøgsperiode arbejde med teknologiforståelse som selvstændigt fag, mens andre skoler skal integrere teknologiforståelse i udvalgte fag. Endelig skal nogle skoler teste en kombination af de to første modeller.

Et projekt til i alt 54 millioner kroner

Undervisningsministeriet har afsat 32,7 millioner kroner til at udføre kontrakten. Desuden er der øremærket en pulje på 21,7 millioner kroner som økonomisk tilskud til de op til 45 skoler, der kommer til at deltage i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. 

Forsøget er en del af Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen. 

Forsøgsprogrammet skal samlet set danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvordan teknologiforståelse skal indføres som en permanent del af undervisningen på de danske folkeskoler. 

Formålet med forsøgsprogrammet er desuden at opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse på landets folkeskoler.