VIA og Erhvervsstyrelsen samarbejder om crowdsourcing

VIA og Erhvervsstyrelsen samarbejder om crowdsourcing i uddannelser på platformen challenges.dk
VIA og Erhvervsstyrelsen samarbejder om at bringe crowdsourcing fra platformen challenges.dk ind på de videregående uddannelser.
VIA University College og Erhvervsstyrelsen har dannet partnerskab om den digitale platform challenges.dk, hvor alle kan deltage i konkurrencer med idéer og løsninger på forskellige samfundsudfordringer. Målet er at forbedre vores samfund med innovation og kreative idéer.

Når byggeaffald skal genbruges i nye huse, eller patienters vej gennem sundhedssystemet bliver nemmere, så starter det ofte med en vild idé. Både det offentlige, virksomheder og organisationer støder ofte på problemstillinger, som de ikke selv har den fornødne viden til at løse.

Ved at inddrage hinanden og studerende kan alle få et bud på løsninger, som de ikke selv ville være kommet på. Det hedder crowdsourcing. VIA University College har netop indledt et partnerskab med Erhvervsstyrelsen om den digitale platform challenges.dk, hvor crowdsourcing og samskabelse er omdrejningspunktet.

For de studerende er det vigtigt, at de får adgang til problemstillinger, som opstår i den virkelige verden, og dermed vil challenges.dk gavne både de studerende og samfundet generelt.

Netop det at inddrage virksomheder, studerende og borgere i at finde løsninger på samfundsudfordringer, er Erhvervsstyrelsens tanke med at etablere platformen:

”De bedste løsninger på samfundets udfordringer kommer ofte fra uventet kant – og idérige studerende er ikke belastet af ”det-har-vi-prøvet”-tankegangen. Det er det mindset, der skaber både innovation og udvikling. Derfor er vi glade for at få VIA University med i partnerkredsen omkring challenges.dk”, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen.

Challenges.dk er et vindue til virkeligheden

For VIAs vedkommende er meningen bag partnerskabet klar. Det er nemlig vigtigt, at de studerende får mulighed for at arbejde med udfordringer og spørgsmål, der ikke kun er teoretiske eksempler fra lærebøgerne men i stedet kommer fra den virkelige verden. VIA har arbejdet med crowdsourcing som en del af undervisningen siden 2014 og er førende inden for feltet.

Flemming Binderup Gammelgaard er projektleder for VIAs samarbejde med Erhvervsstyrelsen om challenges.dk, og set med hans øjne er der en afgørende gevinst ved at inddrage crowdsourcing i undervisningen på uddannelserne: 

”De studerende er vigtige medskabere af fremtidens samfund, og gennem challenges.dk vil de få en unik mulighed for at finde løsninger på problemstillinger fra den virkelige verden. Det styrker innovationen i Danmark men også undervisningen på uddannelserne,” siger Flemming Binderup Gammelgaard. 

VIA University College har tidligere haft en tilsvarende platform, VIA Connect, som blev benyttet blandt de studerende på VIA. Men med challenges.dk vil studerende fra hele Danmark nu få mulighed for at komme med bud på løsninger på centrale samfundsudfordringer.

Crowdsourcing trækker på kollektiv intelligens

En af de virksomheder, der tidligere har benyttet crowdsourcing til at hente idéer fra de studerendes på VIA Connect, er det sjællandske entreprenørselskab Enemærke & Petersen. Her er forretningsudvikler Anders Sørensen ikke i tvivl om, hvad gevinsterne har været:

”Vi er gode til at bygge, men vi vil også gerne være skarpe på de nye trends, som rammer byggeriet. Ved at trække på kollektiv intelligens kan vi få tilført nye idéer fra friske studerende, som giver os en masse inspiration,” fortæller Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen.

Som virksomhed eller organisation kan der være flere gevinster ved at deltage i crowdsourcing. Én ting er, at man kan få løst et problem, men man kan også profilere sig over for studerende, bestemte entreprenante miljøer eller dygtige dimittender. Det kan give værdifulde kontakter og tiltrække arbejdskraft. 

Gør det lettere at rekruttere studerende

For Enemærke & Petersen giver crowdsourcing afkast på flere måder. Konkret har samarbejdet med VIA gjort det lettere at rekruttere praktikanter i det jyske:

"Vi vil gerne øge kendskabet til os blandt færdiguddannede og studerende, og samtidig vil vi gerne trække på videns- og uddannelsesinstitutioner som VIA for at få inspiration. Derfor vil vi helt klart benytte os af crowdsourcing igen. VIA Connect har været en slags multitool for os i forhold til at genere idéer og tiltrække arbejdskraft,” understreger Anders Sørensen.

Erfaringen med driften af VIA Connect danner grundlaget for VIAs partnerskab med Erhvervsstyrelsen, hvor VIA kan byde ind med erfaringerne med driften af portalen.

VIA vil bidrage med viden

”VIA kan bidrage med viden, blandt andet når det gælder, hvordan uddannelsesinstitutioner kan bruge metoder fra crowdsourcing i undervisningen. Problemstillinger, der er hentet fra virkeligheden, er en bonus for både studerende, virksomheder og organisationer, når det handler om at skabe innovation og fremdrift i samfundet,” fastslår Flemming Binderup Gammelgaard.

Platformen challenges.dk drives af Erhvervsstyrelsen i partnerskab med Realdania og VIA University College. Platformen er åben for alle challenges af ikke-kommerciel karakter, og partnerkredsen bliver udvidet løbende.

Kontakt

Flemming Binderup Gammelgaard
T: +45 87 55 05 29
E: flbg@via.dk