Video I Energipæle kan bruges til grøn omstilling

4. maj 2017

Jakob Østergaard, arkitekt og byplanlægger i Vejle Kommune, forklarer hvad energipæle er, og hvordan de kan blive et skridt på vejen til byers grønne omstilling, hvis de fx bruges i en hel bydel.

Blødt underlag

I Ny Rosborg er jorden så blød, at der skal pælefunderes inden man bygger selv et 1-etages hus. Det vil sige, at der skal bankes betonpæle ned til stabilt lag i ca. 10 meters dybde. Først derefter kan man begynde at bygge. I filmen fortæller Jakob Østergaard, arkitekt og byplanlægger i Vejle Kommune, om de muligheder der ligger i at bruge energipæle til fundering i Ny Rosborg frem for almindelige armerede betonpæle.

Opvarmning med grøn energi

Energipæle er i princippet et jordvarmeanlæg, hvor man støber slanger ind i betonpæle. Når fundamentet består af energipæle, kan man både opvarme og afkøle bygningerne med grøn energi. Energipæle et vertikalt anlæg, hvorimod de klassiske jordvarmeanlæg er horisontale. Fordelene ved de vertikale pæle, er at varmen er mere stabil, og energien derfor udnyttes bedre. Derudover er det en stor fordel, at der ikke opstår spildplads. Der bruges ikke overfladeareal, man ellers kunne bruge til byudvikling.

Ingen fossile brændstoffer i 2050

Hvad har det af potentiale, hvis hele Ny Rosborg bygges på energipæle? Kan det forsyne en hel bydel eller måske endnu mere? Og hvad betyder det for den grønne omstilling, at man udnytter behovet for at pælefundere med en grøn jordvarmeteknologi? Det arbejder VIA for at finde svar på, og derfor er Vejle Kommune i samarbejde med VIA ved at undersøge mulighederne for at bygge Ny Rosborg på energipæle.