”Voksne” bliver meritpædagoger i Viborg

meritpædagogerne Søren Sidelmann og Trine Damsgaard på campus viborg
Søren Sidelmann og Trine Damsgaard har begge et job, når deres uddannelse er afsluttet
En særlig udgave af pædagoguddannelsen taler i særlig grad til voksne, der i en årrække har arbejdet som ufaglært pædagogmedhjælper eller dagplejer

Når Søren Sidelmann og Trine Damsgaard i næste måned for sidste gang forlader det grønne eksamensbord på VIA Campus Viborg, kan de kalde sig meritpædagoger. De har så gennemført en særlig uddannelse, der indholds- og kvalitetsmæssigt svarer til en almindelig pædagoguddannelse, men med en helt anden studieform.

”Merituddannelsen er en rigtig god uddannelse, som især henvender sig til ’voksne’ studerende. For at kunne blive optaget, skal man have arbejdet mindst fem år som pædagogmedhjælper, dagplejer eller lignende. Og studieformen gør det normalt muligt at have bedre økonomiske vilkår end de unge på den almindelige pædagoguddannelse”, fortæller Poul Smed Folmersen, der er leder af VIA Pædagoguddannelsen i Viborg. Han tilføjer, at merituddannelsen overvejende gennemføres via internettet.

38-årige Søren Sidelmann har i en årrække arbejdet som uddannet butiksassistent, men i 2008 skiftede han spor. Han blev ansat som pædagogmedhjælper i en børnehave, og det førte i 2011 til, at han uddannede sig som pædagogisk assistent.

”Derefter valgte jeg at søge ind på meritpædagoguddannelsen. Det første år er på fuld tid, og det betyder, at jeg kunne søge Statens Voksenuddannelsesstøtte, fordi børnehaven ville give mig orlov. Økonomisk er det vigtigt, for voksenuddannelsesstøtten er en del bedre end SU”, fortæller han.

Teori og praksis går hånd i hånd

De to sidste år gennemføres på deltid. Derved kan de studerende samtidig have halvtidsarbejde, hvilket normalt foregår i den daginstitution, de tidligere arbejdede i.

”Det er vigtigt at have en indkomst i de to år. Men fagligt er det også givende at kunne uddanne sig og være i praksis sideløbende”, siger Søren Sidelmann.

”Det gør det nemt at afprøve teorierne i praksis”, tilføjer Trine Damsgaard, 44.

Hun har læst religionshistorie på universitetet og i en årrække været medhjælpende ægtefælle i ægtemandens virksomhed. Men som Søren Sidelmann valgte hun at betræde nye stier ved at blive pædagogmedhjælper i en børnehave, inden hun søgte ind på meritpædagoguddannelsen.

God uddannelse med særlige udfordringer

De er begge godt tilfreds med uddannelsesforløbet.

”Vi har haft nogle fantastiske og lydhøre undervisere, der er villige til at give os vejledning, når vi har brug for det”, siger Trine Damsgaard, og Søren Sidelmann supplerer:

”Jeg er glad for faget, og uddannelsen har været god”.

At få vejledning er særlig vigtigt, når der er tale om en netbaseret uddannelse, er Søren og Trine enige om. Søren fortæller, at underviserne kan finde på at vejlede i deres ferie via Skype fra et hotelværelse i syden.

De er enige om, at den netbaserede studieform rummer både fordele og ulemper.

”At gå på en netbaseret uddannelse kræver høj grad af disciplin, og det er vigtigt at være i en god studiegruppe. Fleksibiliteten er et gode – man kan placere studieaktiviteterne på tidspunkter og steder, man selv vælger”, siger Søren Sidelmann, der synes, det er lidt ærgerligt, at studieformen ikke giver så gode muligheder for kontakt med undervisere og medstuderende.

Selv om hovedparten af uddannelsen gennemføres digitalt, skal de studerende møde på campus én dag hver anden uge.

”Det har været meget intensive dage”, fastslår Trine Damsgaard.

Både Søren og Trine er sikret et pædagogjob i de børnehaver, de hidtil har været pædagogmedhjælpere i.

 

FAKTABOKS

Sådan bliver du meritpædagog på VIA Campus Viborg

  • Du skal have arbejdet mindst fem år som pædagogmedhjælper, dagplejer el.lign., inden du kan optages på uddannelsen. Det betyder, at du slipper for 2 x ½ års praktik i løbet af uddannelsen
  • Du skal gennemføre de samme fag som på den almindelige pædagoguddannelse. Og du skal til de samme eksaminer
  • Din uddannelse varer tre år. Første år på fuld tid (hvor du kan søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte), de to sidste år på cirka halv tid. Den anden halvdel af tiden kan du passe et erhvervsarbejde
  • Merituddannelsen er baseret på, at du overvejende gennemfører studiet via internettet. Én dag hver anden uge skal du dog møde frem på campus i Viborg
  • Der skal betales deltagergebyr. Ofte er det arbejdsgiveren/kommunen, der betaler