Kina holder "Denmark Week"

Denmark Week
Med Denmark Week styrkes samarbejdet mellem Danmark og Kina på flere fronter
I næste uge gennemfører millionbyen Chengdu i Vestkina en ”Denmark Week”. Kineserne har stor interesse for the Danish way of life, og ugen bliver en showcase for dansk pædagogik, ældrepleje, design og miljø
Uge 38 bliver præget af danske flag, danske sange og danske kompetencer, når Chengdu kommune i samarbejde med VIA University College, Horsens kommune, Region Midtjylland og Social- og Sundhedsskolen afholder en ugelang showcase af Danmark. De danske aktører vil bruge ugen til at gøde markedet for uddannelses- og forretningssamarbejde – fx i forhold til systemeksport indenfor børnehaver, ældrepleje, design og miljø. 

Dansk promoveringsplatform
I 2013 afholdte Chengdu en ”Denmark Day”. Dagen var så stor en succes, at Chengdu nu har udvidet den til at vare en uge. 
”Denmark Week er i høj grad en promoveringsplatform. Men det er også en uge, hvor samarbejdet og forståelsen mellem Danmark og Kina generelt bliver styrket,” siger International Chef i VIA, Rikke Nielsen. 

Kinesiske børn skal synge børnesang og opleve fremtidens legerum 
Ugen består dels af en række faglige workshops, dels af kulturelle indslag. Blandt andet har to VIA-studerende lavet en film om Horsens og Chengdu, som får premiere ved en officiel ceremoni. Her vil Horsens-musikeren Anders Boysen desuden lære kinesiske børn at synge en dansk-kinesisk børnesang skrevet til lejligheden. 

En anden happening er, at det danske arkitektfirma Zeso Architects i samarbejde med kinesiske studerende vil bygge ”fremtidens” legerum, som vil udfordre kinesiske børns fantasi. Og så vil studerende fra VIA Design i samarbejde med kinesiske kolleger udvikle en børnetøjskollektion, som bliver fremvist ved et modeshow i løbet af ugen. 

Det handler om at skabe muligheder for studerende og forskere
For VIA handler Denmark Week i høj grad om at udbygge det akademiske samarbejde, man i mange år har haft med kinesiske universiteter, myndigheder og institutioner til gavn for studerende, undervisere og forskere. 

”Vi ønsker at give vores studerende bedre muligheder for at tage en del af deres uddannelse eller praktik i Kina og få kinesiske studerende og undervisere til Danmark. VIAs undervisere, fx indenfor pædagogik og bygningskonstruktion, har i flere år undervist i Kina. Og forskningssamarbejde er også et stigende fokus for os,” fortæller Rikke Nielsen.

Dansk-kinesisk samarbejde om forurenet jord og grundvand
På miljøområdet underskriver Region Midtjylland og VIA University College en 3 årig samarbejdsaftale med miljømyndighederne i Sichuan provinsen. Aftalen danner grundlag for samarbejde mellem kinesiske og danske videninstitutioner og miljømyndigheder. Målet er, at danske virksomheder indenfor miljøsektoren kan bidrage til at løse kinesernes voksende udfordringer med jord- og grundvandsforurening.

Social- og Sundhedsskolen sælger uddannelsesforløb til Kina
På Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens glæder man sig også over invitationen fra Kina, som man allerede har gode relationer til: 

”Vi har netop haft besøg af en delegation på 17 personer fra vores samarbejdspartner i Kina – en virksomhed, der arbejder med privat hjemmepleje. Virksomheden har gennem vores efter- og videreuddannelsesafdeling købt særlige uddannelsesforløb i demens, der er skræddersyede til det kinesiske sundhedspersonale.” Siger Uddannelses- og EVI-chef Thomas Thomsen.

”Social- og Sundhedsskolen håber med Denmark Week at kunne skabe relationer, der også kan betyde udveksling af elever i praktik.  En praktikperiode i udlandet er både med til at forbedre vores elevers sproglige kompetence, give dem en indsigt i og forståelse for fremmede kulturer og forberede dem til at arbejde på et globalt arbejdsmarked", siger Thomas Thomsen
 
Borgmester ser eksportmuligheder for lokale virksomheder
Denmark Week er resultatet af en dansk-kinesisk venskabsbyaftale mellem Horsens Kommune, BusinessHorsens og Hedensted Kommune. Borgmester i Horsens, Peter Sørensen, siger, at aftalen åbner eksportmuligheder for lokale virksomheder og institutioner.

”Kineserne er i første omgang meget interesseret i dansk kultur og livsstil. Derfor har vi også gjort meget ud af det kulturelle på dette års Denmark Week. Men vi oplever også en interesse for dansk pædagogik, teknologi, design og ældrepleje. Og her kan danske virksomheder i samarbejde med uddannelsesinstitutioner som VIA komme på banen,” siger Peter Sørensen, der også er formand for bestyrelsen i VIA.

Danmark kan lære meget af Kina
Peter Sørensen understreger, at man som dansk kommune også kan lære meget af Kina, som står overfor mange af de samme udfordringer, som i Danmark – fx i forhold til stigningen i antallet af ældre, klimaforandringer, miljø og vandforsyning. 

”Her kan vi i høj grad udveksle viden. Jeg ser ikke kun Denmark Week som en fejring af, hvad vi kan i Danmark. Det går i høj grad også den anden vej,” siger han.

Denmark Week afholdes i Chengdu fra den 14.-20. september. 

Se program for ugen her


For yderligere information, kontakt:

Rikke Nielsen, Chef for VIA International
T: 87 55 15 02, 
E: rikn@via.dk

Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og bestyrelsesformand i VIA University College
T: 76292001    
E: borgmester@horsens.dk