Efter corona søger flere ind på uddannelser med online undervisning

Studerende
Mange flere end tidligere søger nu ind på VIAs uddannelser med online undervisning - det sker i kølvandet på situationen med corona. 
VIA University College har i år modtaget 23 procent flere ansøgninger til sine netbaserede uddannelser til sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver end i fjor. Forklaringen er formentlig, at coronakrisen har fjernet skrækken for virtuel undervisning.
Meget tyder på, at coronakrisen har gjort flere unge tiltrukket af at tage deres uddannelse online. VIA University College regner derfor med, at der ved ansøgningsfristen til de videregående uddannelser den 5. juli vi være langt flere ansøgere til de online uddannelser end tidligere.

Allerede nu har VIA fået 23 procent flere ansøgninger til sine uddannelser i online version end på samme tidspunkt i fjor.

Tendensen er ifølge VIAs prorektor, Gitte Sommer Harrits, en mulig følge af, at flere er blevet fortrolige med at studere online under coronakrisen, og at mange dermed nu har sluppet skrækken for eksempelvis digital undervisning gennem computerskærmen derhjemme.

Førsteprioriten er det online for mange

Konkret havde VIA pr. 15. juni modtaget i alt 492 ansøgninger til sine netbaserede uddannelser til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog mod 401 ansøgninger til de tre uddannelser på samme dato i 2019. Og der er kommet flere ansøgninger til de netbaserede uddannelser hver dag siden, ligesom det er erfaringen, at mange først søger ind på de videregående uddannelser kort før ansøgningsfristen.

216 af de 492 ansøgninger, der var kommet til de netbaserede uddannelser hos VIA pr. 15. juni, er førsteprioritetsansøgninger. Det vil sige, at ansøgerne har det som deres højeste ønske at komme ind på den søgte netuddannelse.

Interessen for netuddannelserne gælder ikke alene sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Også den netbaserede læreruddannelse, som VIA i år for første gang udbyder i en selvstændig version, oplever en pæn søgning.

Konkret havde den netbaserede læreruddannelse hos VIA modtaget 46 ansøgninger pr. 15. juni – heraf har 23 af ansøgerne det som deres førsteprioritet at uddanne sig til lærer online.

Organisatorisk er den netbaserede læreruddannelse forankret ved VIAs læreruddannelse i Nørre Nissum, hvor der i en årrække er høstet erfaringer med delvis online undervisning. VIAs netuddannelser til sygeplejerske og pædagog er knyttet til VIAs Campus Viborg. Og netudgaven af socialrådgiveruddannelsen ’bor’ på Campus Aarhus C.

Netstuderende har også fysisk fremmøde

Undersøgelser fra VIA viser, at de netbaserede uddannelser traditionelt tiltrækker studerende, der gerne vil have ekstra fleksibilitet under studierne, og som samtidig er gode til at arbejde struktureret på egen hånd.

Selvdisciplin er vigtigt, da de netbaserede uddannelser helt ligesom deres søsteruddannelser med fysisk fremmøde til undervisning fordrer, at de studerende bruger gennemsnitligt 40 timer om ugen på uddannesen. Undervejs skal netstuderende samarbejde med medstuderende i studiegrupper gennem digitale medier.

På netuddannelserne skal de studerende tillige jævnligt møde op på campus til fysisk undervisning og gruppearbejde, så underviserne og de studerende også møder hinanden ’live’.

Desuden skal de netstuderende i praktik ’ude i virkeligheden’ på eksempelvis sygehuse og i daginstitutioner helt på samme måde som de studerende på ’almindelige’ professionsbacheloruddannelser.

Målgruppen for netuddannelser er blevet bred

”De internetbaserede uddannelser har altid tiltrukket en del studerende, men jeg er ret sikker på, at målgruppen er blevet bredere som følge af situationen med coronavirus. Nu er det ikke ’bare’ studerende, der bor langt fra campus, som skal passe børn sideløbende med uddannelsen, eller som eksempelvis skal kunne dyrke eliteidræt ved siden af studierne, der finder det attraktivt primært at studere hjemmefra. I kølvandet på coronakrisen har flere oplevet, at det for dem er positivt at kunne studere hjemmefra ved at bruge Skype, Zoom, Teams, digitale bøger og andre online medier,” påpeger Gitte Sommer Harrits.

Hun forklarer, at online erfaringerne fra coronakrisen også kommer til at slå igennem på VIAs sædvanlige uddannelser.

Direktionen har nemlig sat det som et pejlemærke, at gennemsnitligt 25 procent af undervisningen og vejledningen på VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland skal gennemføres virtuelt i efterårssemestret 2020.

De digitale kompetencer bliver styrket

"Beslutningen om flere online aktiviteter har vi truffet af flere årsager. For det første vil brugen af mere online undervisning sikre, at vi har plads til alle de studerende, når VIAs uddannelser genåbner fysisk i august – også selv om der måske stadig er eller bliver genindført retningslinjer, vi skal følge på grund af corona. Det er jo ikke sikkert, at vi i august kan vende tilbage helt som før corona,” fremhæver VIAs prorektor og fortsætter:

”For det andet vil vi gerne udnytte momentum til at gøre VIAs studerende og ansatte endnu bedre på det digitale område. Dét matcher VIAs strategiske målsætning om at ruste de studerende og ansatte med styrkede digitale kompetencer til fremtidens samfund og om at sikre uddannelser af høj kvalitet og i konstant udvikling – også på det digitale felt”.

Gitte Sommer Harrits understreger, at de 25 procent online undervisning skal ses som et overordnet pejlemærke og en ambition og ikke et eksakt mål. De enkelte uddannelser skal selv tilrettelægge, hvilke undervisningsforløb eller dele af undervisningen, det giver mening at lade foregå online, og på nogle uddannelser vil der blive noget mindre online undervisning end 25 procent. 

Hvor meget af undervisningen, der vil foregå virtuelt om et, tre eller fem år, vil afhænge af samfundsudviklingen og af de erfaringer, VIA høster på området. Lige nu deltager VIA i et landsdækkende forskningsprojekt, der skal samle op på erfaringerne med online undervisning hos både studerende og undervisere på de videregående uddannelser under COVID-19.

Undervisningen bliver ikke revolutioneret

Gitte Sommer Harrits er sikker på, at hovedparten af undervisningen hos VIA fremover bliver ved med primært at foregå fysisk på de uddannelser, der ikke er deciderede netuddannelser.

”For en meget stor del af både de studerende og underviserne er interaktionen, samværet og studiemiljøet med undervisere i klasserummere og side om side med medstuderende en vigtig del af dét at tage en uddannelse. Derfor er der på ingen måde tale om, at vi nu er på vej til at revolutionere undervisnings- eller studieformen. Omvendt følger vi selvfølgelig med tiden og er opmærksomme på arbejdsmarkedets behov for digitale kompetencer. Derfor går vi efter den bedst mulige vekselvirkning,” påpeger Gitte Sommer Harrits, der som prorektor er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Hun tilføjer, at VIA sidste år omorganiserede og ansatte en digitaliseringsdirektør netop til at sikre, at VIA rykker på det digitale område.  

Yderligere oplysninger fås hos:

Gitte Sommer Harrits, prorektor hos VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 18 76. E-mail: gish@via.dk