Flot finale på ingeniørernes innovationsuger

flot-finale-paa-ingenioerernes-innovationsuger
Den omvendte parasol var en del af vinderholdets projekt. Parasollen skal indsamle regnvand. Foto: Arkiv
300 ingeniør- og produktionsteknologstuderende har i tre uger arbejdet  - i grupper på otte-ni deltagere – med syv forskellige udfordringer. Fredag den 16. december blev de bedste løsningsforslag kåret.

Det er FNs 17 bæredygtighedsmål som var det overordnede tema for de syv forskellige udfordringer, som ligeledes syv forskellige virksomheder havde stillet til de ingeniørstuderende. I alt 35 grupper deltog i arbejdet og de 10 dygtigste grupper præsenterede deres løsninger til finalen.

I finalen havde hver gruppe syv minutter til at pitche deres løsning på den udfordring, som de havde valgt at arbejde med. Efterfølgende havde de seks dommere, som bestod af repræsentanter fra de virksomheder, der havde stillet udfordringerne og repræsentanter fra VIA, tre minutter til at stille spørgsmål.

Grupperne præsenterede deres pitch med både fysiske modeller og små film som samtidig skulle illustrere deres løsningsforslag til udfordringen.

God entusiasme
Mille Hjorth Schausen, procesingeniør i Horsens Vand, var både med som dommer og havde været med til at formulere en af de syv udfordringer. Hun var imponeret over de studerendes entusiasme:

”Overordnet set er de studerende kommet op med nogle gode løsninger. Og der er kommet mange spændende bud, hvor jeg synes de studerende i særdeleshed har forstået at tænke små løsninger ind i en større kontekst”, siger Mille Hjorth Schausen og fortsætter:

”De grupper der arbejdede med den udfordring vi, Horsens Vand, stillede, besøgte os og jeg viste dem bl.a. den pumpestation, vi har. De var meget entusiastiske i arbejdet, og selvom udfordringerne måske ikke var så lette, har de grebet det flot an”.

Udfordringen var ikke den største udfordring
Rasmus Jensen, 3. semester studerende på Global Business Engineering-uddannelsen, var med i den gruppe, der blev kåret som den overordnede vinder. Gruppen havde givet deres bud på, hvordan man kan blive bedre til at genbruge regnvand i Aarhus:

”Det var en spændende udfordring at arbejde med. Men den største udfordring i processen var egentlig, at alle i min gruppe kom fra forskellige lande og fra næsten lige så mange forskellige ingeniøruddannelser. Det betød, at vi havde et meget forskelligt fokus og havde forskellige ambitioner på udfordringens delelementer”, forklarer Rasmus Jensen og runder af:

”Den løsning vi havde fundet frem til i vores gruppe handlede - meget forenklet sagt – om, at vi vil opstille en form for omvendte parasoller, som kan være med til at opsamle regnvandet. I bunden af de omvendte parasoller er der installeret flere filtre som skal være med til at rense vandet og gøre det drikkeklart”.

Faglighed, samarbejdsevner og inspiration
Formålet med innovationsugerne for de ingeniørstuderende handler både om, at de studerende får nogle udfordringer, som de kan bruge deres faglighed og kreativitet til at løse. Men det handler i lige så høj grad om, at de studerende lærer at samarbejde.

For mange af de ingeniørstuderende vil, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, opleve at der bliver stillet krav til dem om både at arbejde tværfagligt og ikke mindst med kollegaer fra andre nationer. Det skal innovationsugerne være med til at kvalificere dem til.

Som inspiration til at løse deres udfordring og ryste grupperne sammen var de 300 studerende en dag i Aarhus i begyndelsen af forløbet. Her besøgte de bl.a. Den Gamle By. Tanken bag besøget var, at de studerende skulle se tilbage i tiden og reflektere for at kunne se fremad og skabe visionære løsninger.

 

Kontakt
Vil du vide mere om de ingeniørstuderendes innovationsuger, er du velkommen til at kontakte:
Marianne Lippert
T: 8755 4206
E: mlip@via.dk

 

Se originalfoto