Fremtidens medarbejdere skal være tusindkunstnere

Fremtidens medarbejdere skal være tusindkunstnere
VIA Erhverv Analysen 2016 er gennemført af VIA University College og bygger på grundige, kvalitative interviews med topledelsen i 105 private virksomheder i forskellige brancher. Blandt de interviewede er Bestseller, Cowi, Terma, Fredericia Furniture, Arkitema Architects, Zentropa, EIVA, Henning Larsen Architects, ABUS-Gruppen Nordic, Lego, Kvadrat, Lantmännen Unibake, Hummel, MT Højgaard, Vola, DK Company, Siemens, Vestas, Grundfos og Raunstrup.
Erhvervslivet har tårnhøje krav til fremtidens arbejdskraft. Virksomhederne går målrettet efter medarbejdere, der har globale kompetencer, er klassisk dannede og mestrer rollen som både specialister og generalister. Det viser ny erhvervsanalyse fra VIA.

De unge kan godt begynde at ryste i bukserne. Virksomhederne har nemlig tårnhøje krav og forventninger til, hvad fremtidens arbejdskraft skal kunne. Spørgsmålet er, om virksomhederne forlanger mere, end de kan få…?

På en top 3-liste over de vigtigste kvalifikationer hos medarbejderne, sætter virksomhederne globale kompetencer på førstepladsen. At være dygtig til fremmedsprog, have kulturforståelse og være klar til rejser og udstationeringer rundt om i hele verden er dog langt fra nok.

Erhvervslivet efterspørger desuden medarbejdere, der på én gang er specialister og generalister og har dyb forretningsforståelse. Og oveni de faglige krav skal medarbejderne have sociale kompetencer og blandt andet være dygtige til at samarbejde, kommunikere og sætte sig i kundernes sted.

Svar fra 105 private virksomheder

Det viser en dugfrisk erhvervsanalyse, som Danmarks største professionshøjskole - VIA University College - netop har gennemført. Undersøgelsen bygger på grundige, kvalitative interviews med topledelsen i 105 private virksomheder i forskellige brancher.

VIA Erhverv Analysen 2016 offentliggøres på en konference mandag den 30. maj på VIAs Campus Aarhus C. Her deltager blandt anden en række af de virksomheder, der indgår i den nye undersøgelse.

Blandt de interviewede er Bestseller, Cowi, Terma, Fredericia Furniture, Arkitema Architects, Zentropa, EIVA, Henning Larsen Architects, ABUS-Gruppen Nordic, Lego, Kvadrat, Lantmännen Unibake, Hummel, MT Højgaard, Vola, DK Company, Siemens, Vestas, Grundfos og Raunstrup.

Fremtiden har hele verden som arbejdsplads

Ordet ’globalisering’ er topscorer i de 105 interviews, VIA netop har gennemført med erhvervsledere.

At kunne agere og navigere i hele verden er et must, og virksomhederne forklarer, at de har brug for medarbejdere, der kan arbejde på tværs af tidszoner, har kulturel forståelse, er parate til at rejse ud, kan håndtere kompleksitet, tænker globalt og er skrappe til sprog – især tysk og engelsk på tårnhøjt teknisk niveau.

”Størstedelen af virksomhederne ser globaliseringen som et kæmpe potentiale. Der er hele vejen rundt interesse for at inddrage nye medarbejdere, markeder og måder at tænke på,” forklarer Konstantin Lassithiotakis, der er direktør i VIA University College.

Klassisk dannelse tæller ofte højere end fagligheden

I interviewene dukker ’menneskelige egenskaber’ også ofte op som højt prioriteret, og virksomhederne – uanset branche og faglighed ¬– taler i VIA Erhverv Analysen rigtig meget om vigtigheden af at have sociale kompetencer. Mange virksomheder er klar til at gå på kompromis med medarbejdernes faglige baggrund, hvis til gengæld de sociale kompetencer er i top.

Konkret går virksomhederne efter medarbejdere, der kan samarbejde, begå sig blandt andre og aflæse den situation, han/hun står i. Det klassiske dannelsesideal er altså i høj kurs.

Menneskelige egenskaber som at være engagerede, have lyst til at kaste sig ud i noget nyt, være robuste, proaktive og initiativrige, være udadvendte og kunne sætte sig i kundens sted er også ’top of mind’ hos arbejdsgiverne.

Specialist og generalist i samme person

Globale og sociale kompetencer er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Virksomhederne fortæller, at de også går målrettet efter medarbejdere, der ved, hvordan man bedst bidrager til forretningens vækst og udvikling - og samtidig har indgåede faglig viden.

Med andre ord konkluderer VIA Erhverv Analysen 2016, at erhvervslivet efterspørger medarbejdere, der på én gang er specialister og generalister. Det er ikke et enten-eller, men et både-og.

Erhvervslederne nævner en lang række kompetencer, de faglige specialister skal kunne ’oveni hatten’: Evner til at tænke i helheder og holde styr på detaljer og deadlines. At kunne tænke innovativt og finde frem til de rette løsninger. At være dynamiske, visionære og proaktive, at kunne forstå og udfordre kunderne. At have analytisk og strategisk tilgang til opgaverne. At kunne koble viden om teori og praksis. Og at have lederegenskaber, forståelse for økonomi samt kunne kommunikere fagligt og på flere sprog.

En guldgrube af viden til VIAs uddannelser og forskning

Konstantin Lassithiotakis betegner de 105 gennemførte interviews som en guldgrube af viden, der nu skal flyde ind i VIAs uddannelser, forskningsmiljøer og efteruddannelsesaktiviteter for at sikre højest mulig kvalitet og relevans.

”Vores overordnede mål er at sikre virksomhederne, at vores dimittender matcher det, der bliver efterspurgt fra praksis. Med VIA Erhverv Analysen står det tydeligt, at de studerende skal klædes på med at et væld af både faglige og ’bløde’ kompetencer, og det bliver vores fokus i de kommende år,” siger Konstantin Lassithiotakis.

Han understreger, at VIA Erhverv løbende er i dialog med erhvervslivet for at kunne understøtte vækst og styrket konkurrenceevne i virksomhederne, kende morgendagens behov og bidrage med viden og innovation.

Krav til de unge stiller også krav til arbejdsgiverne

Konstantin Lassithiotakis mener, at arbejdsgivernes tårnhøje krav til medarbejderne bør få virksomhederne til at overveje, om de stiller urealistisk høje krav til fremtidens arbejdskraft.

Direktøren for VIA Erhverv sætter spørgsmålstegn ved, om virksomhederne selv gør nok for at undgå mangel på kvalificerede medarbejdere.

”Virksomhederne siger, at de unge skal være proaktive. Men det skal virksomhederne også. Når virksomhederne i dag insisterer på proaktive unge, skal de huske, at de unge også forventer proaktive arbejdsgivere. Virksomheder, som ikke imødekommer de nye generationers forventninger og kultur, risikerer, at de bliver fravalgt, når der med de kommende, små ungdomsårgange formentlig bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i mange brancher. For at styrke rekrutteringen skal arbejdsgiverne være hurtige og gode til at sætte de unges særlige kendetegn og kompetencer i spil og ikke kun have fokus på medarbejdernes præstationer. Arbejdsgiverne bør også sikre en trivsel, der er attraktiv for den nye generation,” pointerer Konstantin Lassithiotakis.

Se hele analysen her

Yderligere oplysninger om VIA Erhverv Analysen 2016:

Direktør i VIA Erhverv, Konstantin Lassithiotakis. Mobiltelefon: 87 55 40 11. E-mail: kl@via.dk

Projektleder på VIA Erhverv Analysen, Louise Skjoldager Sørensen. Mobiltelefon: 87 55 40 15. E-mail: loss@via.dk

Analyseresultaterne fra VIA Erhverv Analysen 2016 helt kort:

 • Globaliseringen er i fuld gang
  Globalisering fylder meget i de danske virksomheder. Behovet for internationale medarbejdere samt danskere med rejselyst og kulturforståelse er markant.

 • Specialister og generalister
  Der er hos erhvervslivet stor efterspørgsel på medarbejdere med både dyb og bred faglighed. Det er ikke nok at være specialist eller generalist. I dag skal man være både og - og topdygtig i begge roller.

 • Samarbejde og dannelse
  Dannelse og sociale kompetencer fylder en del. Virksomhederne efterspørger medarbejdere, der blandt andet er gode til at samarbejde, kan sætte sig i andres situation og har kulturforståelse.

 • Behov for ny viden
  Virksomhederne er meget bevidste om behovet for at få tilført ny viden - særligt gennem fleksibel og tempofyldt efter- og videreuddannelse, digitalisering og netværk. Virksomhederne har særligt behov for at styrke de kommunikative kompetencer.

Uddrag fra VIA Erhverv Analysen 2016 - udtalelser fra interviewede erhvervsledere:

Fem citater om behovet for globale kompetencer:

”Vi er en international virksomhed og ønsker et internationalt miljø, så vi vil gerne have flere internationale kræfter. Vi ønsker nogen, der favner bredere end specialister og kan tænke i flere platforme. Vi vil gerne have medarbejdere, der f.eks. forstår det kinesiske marked”.

International product & buying manager hos Bestseller A/S, Jesper Rasmussen.

”80 procent af vores omsætning er i udlandet, og vi har nu ansat den første ikkedansktalende. Vi overvejer at begynde mere systematisk at rekruttere medarbejdere fra andre lande.

Administrerende direktør hos Minimum A/S, Peder Tang.

”Vi har brug for rejselystne medarbejdere, men mange danskere er ikke specielt rejselystne. De kan godt lide ideen om rejser, men når det betyder, at man ikke er hjemme hver dag, er de ikke vilde med det”.

Administrerende direktør Jeppe Nielsen fra EIVA A/S.

”Danmark er ikke verdens navle. Man skal være vant til at se bredt og have den fundamentale åbenhed”.

Global Marketing Director hos Lantmännen Unibake, Anette Kalle.

”Udenlandske studerende er meget velkomne, da tegnestuen arbejder internationalt, og da det forventes, at alle medarbejdere har et åbent og internationalt mindset”.

Partner hos Henning Larsen Architects, Signe Kongebro.


Fire citater om behovet for medarbejdere, der på én gang er specialister og generalister:

”Vi kan godt finde akademiske ingeniører. Men vores udfordring er at få ingeniører, der også har en praktisk tilgang til tingene. Og som også har det fokus, der hedder købmandskab. Vi skal i entreprenørbranchen have ansatte, som bestrider mange kompetencer. Og det har vist sig at være en temmelig stor udfordring, at det er sådan en slags tusindkunstner, vi skal have”.

Administrerende direktør Flemming Skøtt fra Munck Forsyningsledninger A/S.

”Vi har brug for generalister, der samtidig har en solid faglig ballast. Kompleksiteten i projekter stiger, og det betyder, at det er vigtigt, at ingeniørerne er helhedstænkende og har gode kommunikative kompetencer suppleret med projektledelseskompetencer. De skal have økonomisk forståelse i forhold til både projektøkonomi og virksomhedsøkonomi”.

Direktør hos Fjernvarme-Horsens, Christian Niederbockstruck.

"Medarbejderne skal have en god indsigt i praksis og i erhvervslivets udfordringer. De skal kunne bringe deres teoretiske viden over i de praktiske opgaver ret hurtigt efter, at de kommer ud i virksomheden. De skal samtidig kunne reagere rettidigt, hvis en deadline ser ud til at skride”.

HR-partner/ejer hos Lundquist Human Resource ApS, Lene Lundquist.

“Vi forventer, at medarbejderne er skarpe på helhedsforståelsen, som er en forudsætning for samlingskraften, udviklingen og designprocessen. De skal kunne tænke selv og mere end bare på skrivebordet. Forretning og design er to lige vigtige områder”.

Medejer og administrerende direktør hos mp Denmark A/S, Morten Bundgaard.


Tre citater om behovet for medarbejdere, der er dannede og gode til samarbejde:

“Når vi ansætter nye medarbejdere, er det ikke så vigtigt, hvilken uddannelsesbaggrund de har, men i langt højere grad at den nye medarbejder er villig til at ’gå ind i cirklen’ og blive en aktiv del af virksomheden. Det er vigtigt at finde den rigtige person, for vi vil gerne beholde vores medarbejdere i lang tid”.

Administrerende direktør hos JBS Textile Group A/S, Michael Alstrup.

”Det er ikke kun et spørgsmål om den faglige værktøjskasse. Kulturforståelse og sociale kompetencer er vigtige. Som mindre virksomhed er vi i tæt kontakt med samarbejdspartnere og kunder globalt. Det er afgørende, at vores medarbejdere har en god kulturel forståelse og gode sociale kompetencer for at sikre en god udvikling i virksomheden”.

Fabriksdirektør hos Vola A/S, Peder Nygaard.

”Man skal være i stand til at samarbejde og kommunikere med folk i hele verden. F.eks. med vores medarbejdere i Indien, hvor en mail ikke er ensbetydende med, at det er kommunikeret og forstået. Medarbejdere skal have kulturforståelse og være gode til at kommunikere et konkret budskab, så det er forstået”.

Senior Director hos Vestas Wind Systems A/S, Henrik Espensen.


Fire citater vedrørende behovet for ny viden:

”Meget tyder på, at foredragsholdere, som tilbyder live eller filmede e-foredrag, går kronede dage i møde, fordi virksomhederne åbner op for digital viden, og der er penge at spare. Virksomhederne tager i høj grad ny viden ind gennem digitale platforme. Der er fokus på ny viden, som understøtter innovation og udvikling. Hos VIA Erhverv forventer vi, at virksomhederne fremover vil være meget åbne for vores online efteruddannelser via MOOC (massive open online course)”.

Direktør i VIA University College, Konstantin Lassithiotakis.

”For at få ny viden spotter vi mulige kandidater og indbyder dem til projekter eller praktik. Samtidig bruger vi også regelmæssigt studerende og andre til at stille spørgsmål og undre sig over, hvordan tingene ser ud. Det giver et udgangspunkt for fornyelse og forbedringer”.

Logistic Manager hos Holger Christiansen A/S, Helle Stausholm.

”Jeg oplever en tendens til, at mange virksomheder bruger konsulenter til efter- og videreuddannelse hos virksomheden i stedet for at sende medarbejderne på eksterne kurser. Det skyldes, at man på den måde kan målrette uddannelsen 100 procent til den enkelte virksomheds behov og sikre en praktisk forankring, så det ikke bare bliver en række teoretiske modeller og en kursusmappe, der samler støv på hylden”.

HR-partner/ejer hos Lundquist Human Resource ApS, Lene Lundquist.

”Vi tager ny viden ind via internettet, messer, netværk og sociale medier. Og vi lytter til vores unge kolleger. Ny viden skal anvendes til sortimentsudvikling, som jo er et konkurrenceparameter”.

Produktchef hos Bauhaus Danmark A/S, Hanne Mejer Nielsen.


Interviewede virksomheder, som indgår I VIA Erhverv Analysen 2016:

VIA ANIMATION WORKSHOP interviewede:

Aardman Animations Ltd, Jess McKillop, Executive Producer
Aardman Animations Ltd, Matt Rees, Senior Animation Supervisor  
Aardman Animations Ltd, Elizabeth Boyles, CGI Department and Production Coordinator
Arthur Cox, Sarah Cox, Ejer og Creative Director
Forlaget Cobolt A/S, Pernille Arvedsen, Publishing Assistant
Funday Factory ApS, Kristian Bang Nørgaard, CEO
Ghost VFX, Jeppe Nygaard Christensen, CEO
Industrial Light & Magic, Laurent Hugueniot, CG supervisor
Industrial Light & Magic, Thomas Knight, Talent Manager
IO-Interactive A/S, Peter Eide Paulsen, Creative Section Manager 
Kanda ApS, Kristian Emil Andreasen, Director
LEGO A/S, Torsten Jacobsen, Senior Director
Mood Visuals, Line Ditlev Bundgaard, Studio Manager
Nexus Productions, Luke Youngman, Executive Producer/Deputy Head of Production
Nexus Productions, Natalie Busuttil, Studio Manager
Nobrow Press, Sam Arthur, Director and co-founder
SelfMadeHero, Sam Humphrey, Sales & Marketing Manager

VIA BUSINESS interviewede:

ABUS-Gruppen Nordic A/S, Kim Møller Nielsen, Adm. direktør
Bauhaus Danmark A/S, Hanne Mejer Nielsen, Produktchef
Frøkjær IT Consulting ApS, Rene Frøkjær, CEO/Owner
GENie Byggeoptimering, Glenn Emil Nilsson, Energirådgiver og byggesagkyndig
Holger Christiansen A/S, Helle Stausholm, Logistic Manager
Horsens Sygehus, Kirsten Rytter Knudsen, Ledende økonoma
Lantmännen Unibake, Anette Kalle, Global Marketing Director
Lundquist Human Resource ApS, Lene Lundquist, HR-partner/ejer
Region Midtjylland, Bent Stenstrup, Logistikchef
Schur Pack Danmark A/S, Kirsten Kjær Olesen, Key Account Manager
Siemens Wind Power, Mathias Kath, Afdelingsleder
Siemens Wind Power, Michael Forthoft, Specialkonsulent og afdelingsleder
STM Sport & Fashion A/S, Louise Bagger Nielsen, Marketing Manager
Terma A/S, Jacob Søgaard Jacobsen, Manager, Procurement, Supply Chain & Procurement
Vestas Wind Systems A/S, Henrik Espensen, Senior Director
Vola A/S, Peder Nygaard, COO/Fabriksdirektør
Würth Danmark A/S, Michael Gadegaard, Marketingchef

VIA BYGGERI interviewede:

A/S Boligbeton, Tom Kristensen, Teknisk direktør
Aarhus Kommune, Ann Hamborg, Chef for byggeri
Aarhus Universitets Forskningsfondens Ejendomsselskab, Jesper M. Pedersen, Bygningskonstruktør og ejendomschef 
AffaldVarme Aarhus, Elsebeth Arnt, Afdelingschef 
Alectia A/S, Henrik Als Andersen, Afdelingsleder Konstruktioner Nord
Andelsboligforeningen Odinsgaard, Michael Meldgaard, Direktør 
Arkitema Architects K/S, Ulrik Dybro, Produktionsdirektør
CASA A/S, Morten Langhoff-Jensen, Projektchef
Cowi A/S, Anders Birk, Chartered Surveyor
Hedensted Kommune, Henrik Frost, GIS & IT Koordinator
Henning Larsen Architects, Signe Kongebro, partner og leder af bæredygtighedsafdelingen
Jørgen Friis Poulsen A/S, Niels Henrik Madsen, COO
Konstruktørforeningen, Ida Andkjær Koch, Uddannelseskonsulent
LIFA A/S Landinspektører, Jakob Larsen, Landinspektør og partner
Midtconsult, Thomas Duedahl, Direktør
MT Højgaard A/S, Ole Berard, Afdelingschef
NCC A/S, Lars Nielsen, Tilbudssansvarlig
Spotland A/S, Henrik Krab, Områdechef
Vejle kommune – Teknologi og Miljø, Michael Sloth, Sekretær
Velfac A/S, John Christian Asmussen, Salgsdirektør

VIA DESIGN interviewede:

Barbara I Gongini A/S, Barbara Gongini, CEO
Bestseller A/S, Jesper Rasmussen, International product & buying manager
Black Lily A/S, Lene Motzkus Boesen, CEO
Brands4kids A/S, Michael Nederby, Salgsdirektør
DK Company, Jens Obel, Direktør
Egetæpper A/S, Svend Aage Færch Nielsen, Adm. direktør
Erfurt Luxury Accessories, Jacob Hjorth, CEO
Fredericia Furniture A/S, Kaja Møller, Adm. direktør 
Fritz Hansen, Christian Andresen, Designchef,
Hummel A/S, Lone Lisbjerg, Head of HR
JBS Textile Group A/S, Michael Alstrup, Adm. direktør
Kabooki A/S, Christoffer Silcowitz, Adm. Direktør
Kontrapunkt, Thomas Gamst, partner & Adm. direktør
Kopenhagen Fur, Torben Nielsen, Adm. direktør
Kvadrat, Mads Nygård, Direktør for strategi & forretningsprojekter
Leander A/S, Stig Leander, Founder
Minimum A/S, Peder Tang, CEO
mp Denmark A/S, Morten Bundgaard, Medejer og Adm. direktør
Stelton A/S, Michael Ring, CEO
Won Hundred, Nikolaj Nielsen, CEO

VIA ENGINEERING interviewede:

ABiX ApS, Anders Hedeager, Owner and BI Project Manager
Atkins Danmark A/S, Per Støvring, Direktør
Atkins Danmark A/S, Frederik Birkedal Wagner, Afdelingschef
Atkins Danmark A/S, Irene Ostenfeld, Afdelingschef
BIIR ApS, Jens Jacob Troensegaard, HR Manager
CC Jensen A/S, Jannik Brix Poulsen, Global Segment Manager
DAVINCI development A/S, Ole Lykke Jensen, Adm. direktør
DAVINCI development A/S, Jesper Blok, Team Manager
EIVA A/S, Jeppe Nielsen, CEO
Eltronic A/S, Jesper Rantala, Director Power Electronics
EnviDan A/S, Morten Fjerbæk, CEO
Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck, Direktør
Hedema A/S (Hedensted Maskinfabrik), Joachim D. Holst, Konstruktør
Herning Vand A/S, Niels Møller Jensen, Direktør
Hundsbæk & Henriksen A/S, Niels Lerbech Sørensen, Adm. direktør
Hydac A/S, Peter Stage Sørensen, R&D Manager
INSERO Software A/S, Kim Foged, Head of ATM Systems
Kamstrup A/S, Michael Stubbe, Vice President HR
LEGO A/S, Ronen Hadar, Senior Manager Specialist
LEGO A/s, Innovation House, Billund, Marianne Peschardt Assenholt, Senior QA Manager
Munck Forsyningsledninger A/S, Flemming Skøtt, Adm. direktør 
NIRAS A/S, Stefan Schmidt, Forretningschef
Per Aarsleff A/S, Henrik Rasmussen, Afdelingsleder Vandbygning Vest
Power Electronics, Jesper Rantala, Direktør
Raunstrup A/S, Erik Pagaard Nielsen, Direktør/COO
R&D A/S, Steen Rosenstand, CEO
Schur Technology A/S, Per Bækgaard, Projektchef
Siemens Wind Power, Henrik Vinther Jakobsen, Teamleder
SP moulding A/S, Thomas Junggreen, Logistic Manager 
Stibo Systems A/S, Jesper Grode, Section Manager
Terma Aerostructures A/S, Jesper Freltoft, Direktør
Vejdirektoratet, Michael Aakjer Nielsen, Afdelingsleder

VIA FILM & TRANSMEDIA interviewede:

JACK & JONES, Anders Rægaard Nielsen, Media Manager
Designit A/S, Hans-Henrik Sørensen, Managing Director
DR, Signe Aggerholm, Chef for DR Aarhus
DR, Rasmus Ladefoged, Redaktionschef Børn & Unge
Envision A/S, Anne Glad, Forbrugerekspert
Grundfos, Frank B. Winther, Communication Manager
Solagern, Christian Fonnesbech, Creative Producer
MAYDAY FILM A/S, Kristian Jørgensen, Creative Director/Partner
Zentropa, Peter Aalbæk Jensen, Producer