Gitte Sommer Harrits bliver VIAs nye prorektor

gitte
Gitte Sommer Harrits er rekrutteret internt i VIA. Hun kommer fra stillingen som forskningschef for VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund. Med sig i bagagen har Gitte Sommer Harrits også mange år som underviser ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.
Fra 1. marts 2020 hedder VIAs prorektor Gitte Sommer Harrits. Hun er rekrutteret internt fra stillingen som forskningschef for VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, har mange års undervisererfaring og bliver mødt af stor ros fra rektor Harald Mikkelsen.

Direktionen og bestyrelsen i VIA University College har efter en grundig rekrutteringsproces ansat Gitte Sommer Harrits som ny prorektor fra 1. marts 2020.

Som prorektor bliver 48-årige Gitte Sommer Harrits den øverst ansvarlige for alle VIAs professionsbacheloruddannelser og efteruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland – nemlig Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum.

Hun bliver desuden medlem af VIAs direktion. Gitte Sommer Harrits afløser på posten som prorektor Louise Gade, der forlod VIA i oktober 2019 for at blive HR-direktør i Salling Group.

Gitte Sommer Harrits er rekrutteret internt i VIA. Hun kommer fra stillingen som forskningschef for VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund. Med sig i bagagen har Gitte Sommer Harrits også mange år som underviser ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Studenterunderviser, adjunkt og lektor

Uddannelsesmæssigt er Gitte Sommer Harrits cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet i 2001, og i 2005 havde hun gennemført sin forskeruddannelse som ph.d. i statskundskab fra Aarhus Universitet.

Samtidig med cand.scient.pol.-uddannelsen og ph.d.-uddannelsen var Gitte Sommer Harrits studenterunderviser i årene fra 1996 til 2005.

Efter sin ph.d.-ansættelse på Aarhus Universitet fra 2001 til 2005 arbejdede Gitte Sommer Harrits som adjunkt på Aalborg Universitet fra 2005 til 2007, hvor hun var tilknyttet Centre for Comparative Welfare studies. Dernæst kom Gitte Sommer Harrits tilbage til Aarhus Universitet som først adjunkt og siden lektor på Institut for statskundskab fra 2010 til 2018. Sideløbende var hun fra 2013 til 2016 studieleder samme sted.

I 2016 og 2017 var Gitte Sommer Harrits gæsteforsker ved Institute for Social and Policy Studies ved University of Kansas i USA.

Til VIA som forskningsleder og forskningschef

I september 2018 kom Gitte Sommer Harrits til VIA som forskningsleder i Center for ledelse og organisationsudvikling ved VIA Efter- og videreuddannelse.

Da VIA i 2019 gennemførte en større organisationsændring, blev Gitte Sommer Harrits ansat som forskningschef for VIAs nye Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund. Her har hun – ud over at varetage lederrollen – arbejdet med at bringe sin store viden om samfundsforhold i spil i forhold til uddannelser, aftagere, medier og andre interessenter.

Særligt har Gitte Sommer Harrits fra undervisning og forskning stor viden om social ulighed, inklusion og eksklusion, social klasse, køn, demokrati, medborgerskab, mødet mellem borgere og professionelle, professionel autoritet, forskningsmetoder samt implementering, organisering og ledelse af professionelt arbejde.

Gitte Sommer Harrits har udgivet en række videnskabelige artikler og markeret sig i medierne med flere interviews og debatindlæg – og så har hun i øvrigt siden 2018 været udpeget som medlem af Danmarks Akkrediteringsråd.

Fagligt velkvalificeret

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, fortæller, at VIA i søgeprocessen efter ny prorektor modtog 53 ansøgninger, hvilket er mange for en stilling på dette niveau.

Mange af ansøgerne var kvalificerede, og der har været to runder af samtaler, før valget faldt på Gitte Sommer Harrits.

”I VIAs direktion og formandskab er vi enige om, at Gitte Sommer Harrits er den helt rette person til posten som prorektor. Hun er fagligt velkvalificeret, har stor viden om uddannelse, undervisning og hele uddannelsessektoren og har samtidig et super behageligt og engageret væsen. Desuden har Gitte i VIA bevist, at hun også er rigtig dygtig i rollen som leder. Hun er en leder, der ikke går af vejen for en kritisk og konstruktiv udfordring af argumenter, uanset om de kommer fra hendes chef eller medarbejdere,” fremhæver Harald Mikkelsen og fortsætter:

”Jeg er helt tryg ved, at Gitte kan stå i front med at udvikle VIAs uddannelser til gavn for både de ansatte og de studerende. Udviklingen vil selvfølgelig ske i tæt samarbejde med uddannelsernes 11 uddannelsesdekaner, øvrige ledere, undervisere og øvrige medarbejdere,” fremhæver Harald Mikkelsen.

Han ser det som et plus, at Gitte Sommer Harrits på forhånd kender VIA godt som organisation. Harald Mikkelsen pointerer desuden, at Gitte Sommer Harrits på grundlag af hendes relativt nylige tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner kan tilføje en god portion ny inspiration til VIA.

Fokus på uddannelseskvalitet og sammenhæng

Som prorektor skal Gitte Sommer Harrits være med til at sætte et visionært aftryk på VIAs uddannelser og være med til at lede VIA ind i en fremtid, hvor VIA til stadighed udvikler sig i takt med omverdenens behov og fortsat kan levere fremragende uddannelser til de studerende.

En af de første opgaver for den nye prorektor bliver at videreføre og intensivere arbejdet med at styrke uddannelseskvalitet og sammenhæng på tværs af hele VIA.

Gitte Sommer Harrits skal også bidrage til at fremme digitalisering i uddannelserne samt styrke og udvikle VIAs udadrettede strategiske fokus.

Ønsker tæt samarbejde med ledere og undervisere

Gitte Sommer Harrits fortæller, at hun glæder sig meget til jobbet som prorektor.

”Når jeg har søgt stillingen som prorektor, er det fordi, jeg virkelig brænder for professionsuddannelser og for undervisning. Muligheden for at komme til at stå i spidsen for lige præcis VIAs uddannelser har været afgørende for, at jeg netop nu vælger at skifte spor fra forskning og tilbage til uddannelse,” siger Gitte Sommer Harrits.

Hun understreger, at hun vil lægge stor vægt på et tæt samarbejde med VIAs ledere og medarbejdere om at udvikle uddannelserne, så de til enhver tid er relevante og kendetegnet ved høj kvalitet – uanset om der er tale om velfærdsuddannelserne, de privatrettede uddannelser eller efteruddannelserne i VIA.

Fritid med familie, yoga og kultur

Privat er Gitte Sommer Harrits gift med Jens, der er gymnasielærer. Parret bor i Aarhus C med deres to børn – Anna på 20 år, der har et sabbatår efter studentereksamen, og Kristian på 17 år, der går i 1.g. 

I fritiden dyrker Gitte Sommer Harrits yoga og løber en tur i ny og næ. Desuden holder hun af at læse skønlitteratur og gør flittigt brug af Aarhus’ kulturtilbud. Desuden tilbringer Gitte Sommer Harrits en del tid med familien i deres sommerhus i Fjellerup Strand på Djursland.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der overtager Gitte Sommer Harrits’ nuværende job, når hun fratræder jobbet som forskningschef for VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund for at blive VIAs nye prorektor fra 1. marts.

Kontakt for yderligere information:

Gitte Sommer Harrits, prorektor i VIA fra 1. marts 2020.
Mobiltelefon: 87 55 18 76.
E-mail: gish@via.dk