Hospitalspersonale skal undre sig

Post-its på opslagtavlerne
De mange ideer skrives på små sedler og flyttes fra tavle til tavle i takt med de forskellige faser i innovationsprocessen
På Hospitalsenhed Horsens arbejder man systematisk med at få innovation til at blive lige så naturligt og indarbejdet som at iføre sig arbejdstøj. Det sker som led i en målbevidst og strategisk satsning

En del patienter på Kirurgisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens bliver sendt til tarmundersøgelse på Endoskopisk afdeling. Efter undersøgelsen vender patienten tilbage til Kirurgisk afdeling, og det er almindeligt, at patienten derefter udskrives.

Dét undrede en af de ansatte på Kirurgisk afdeling. Ville det ikke være nemmere og mere hensigtsmæssigt, at patienten blev udskrevet direkte fra tarmundersøgelsen? Derved kan Kirurgisk afdeling undgå at have en sengeplads stående ledig i flere timer.

På den måde blev en gammel kutyme ændret takket være en medarbejders undren, så afdelingen kan udnytte sengekapaciteten bedre og så patienten hurtigere bliver udskrevet.

Innovationsindsatsen medfører forandringer og forbedringer

Det er cand. cur. Anette Søgaard, der fortæller historien om det innovative tiltag. Hun er udviklingssygeplejerske på Kirurgisk afdeling og projektleder for ’Innovation som vandmærke’, som hele Hospitalsenhed Horsens arbejder med.

”Undren er en rigtig god drivkraft, og det arbejder vi systematisk med. Vi er rigtig godt på vej, men vil meget længere”, siger hun og understreger, at innovationsindsatsen allerede har kastet mange resultater af sig.

Nogle af de innovative forandringer betyder bedre patientservice eller bedre egenmestring for patienterne, andre forbedrer arbejdsmiljøet, mens atter andre medfører bedre resurseudnyttelse.

Konkret har afdelingen indkøbt seks tavler til personalestuen, hvor de ansatte anbringer små farvede sedler med undrespørgsmål. På faste fredagsmøder drøfter man sagerne og beslutter sig for konkrete tiltag. De små sedler bliver flyttet til andre tavler i takt med, at innovationsprocessen skrider frem.

Uddannelse styrker innovationskulturen

Hospitalsenhed Horsens blev for nogle år siden udpeget af Region Midtjylland som spydspids for innovationsindsatsen i regionen. Som følge af gode resultater, har alle regionens sygehuse nu fået en innovationsenhed.

I samarbejde med VIA University College har hospitalet valgt at uddanne ledere og medarbejdere til innovationsambassadører.

Anette Søgaard er en af de 52 medarbejdere, der har gennemført diplommodulet ”Innovation fra strategi til praksis”, mens 42 ledere har fået et kursus i innovations- og forandringsledelse.

”Uddannelsen gav mig en større værktøjskasse, og den ændrede mit mindset. Jeg er vant til, at vi ikke laver ændringer, uden at der er forskningsmæssigt belæg for det, men når det gælder arbejdsgange, så kan vi normalt uden videre sætte forandringer i værk”, fortæller den 39-årige projektleder.

Hospitalets sygeplejefaglige direktør, Inge Pia Christensen, understreger, at innovationsuddannelsen har været en af grundstenene i arbejdet med at styrke innovationskulturen.

”Uddannelsen har givet både ledere og medarbejdere værktøjer og metoder til i højere grad at arbejde systematisk og struktureret med innovation. Vi har fået et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad innovation er, hvordan man arbejder med det i praksis, og ikke mindst, hvordan man skaber en kultur, der understøtter innovationsarbejdet i praksis”, siger Inge Pia Christensen.


Download originalfoto