Husk at spørge aftagerne om kvalitet i uddannelserne - især om det tværfaglige

Erik Hygum
Direktør i hovedområdet Pædagogik & Samfund, Erik Hygum, mener, arbejdsgivernes stemme er vigtig i udviklingen af uddannelsers kvalitet og relevans. Foto: Arkiv
Når politikerne forhandler om en bevillingsreform af de videregående uddannelser, bør de tænke arbejdsgiverne ind i diskussionen af kvalitet og relevans, lyder det fra Skive-direktør og VIA-direktør

Siden Uddannelses- og Forskningsministeriet den 4. maj fremlagde regeringens forslag til en bevillingsreform for de videregående uddannelser, har debatten om, hvordan man måler uddannelseskvalitet og -relevans raset. Udfordringen, både for ministeriet, uddannelsesinstitutionerne og de arbejdsgivere, der skal ansætte vores dimittender, er, at kvalitet er en kompliceret størrelse.

Det kan involvere ledighedstal, gennemførselsprocent, studieintensitet og -tilfredshed, omfanget af forskning, og en række andre parametre.

Afgørende vigtigt – og en smule fraværende fra debatten - er at spørge dem, der ansætter uddannelsernes dimittender.

410 kommunale ledere har svaret

VIA Pædagogik & Samfund, der omfatter de pædagogiske og socialfaglige uddannelser på landets største professionshøjskole, har for nyligt fået Rambøll til at gennemføre en aftagerundersøgelse. Her har 410 ledere i kommunernes daginstitutioner, skoler og forvaltninger vurderet kompetencerne hos nyuddannede fra VIA sammenlignet med de mere erfarne medarbejdere. Samtidigt har lederne skulle udpege de største udfordringer i deres institution og profession lige nu.  

En række ledere i Skive Kommune har deltaget i undersøgelsen. Som samarbejdspartner for VIAs læreruddannelse i Skive samt forsknings- og udviklingsaktiviteter, og som aftager af VIAs pædagog-, lærer-, socialrådgiver- og administrationsbachelorstuderende, har lederne i kommunen forholdt sig til uddannelsernes kvalitet. Resultatet giver VIA afgørende viden om, hvorvidt vores uddannelser leverer høj kvalitet og afspejler arbejdsgivernes behov.  

Stærke på IT, svagere på tværfaglighed

I undersøgelsen svarer tre ud af fire (75 pct.) ledere, at VIAs dimittender har opdateret viden om faglige metoder og tilgange, mens 88 pct. siger, de nyuddannede har kompetencerne til at holde sig opdaterede. Digitalisering spiller også en stigende rolle i lærer- og pædagogfaget, ligesom udbredelsen af nye systemer og it-platforme går stærkt indenfor socialrådgiver- og administrationsbachelorernes arbejdsområder.

Positivt er det at se, at VIAs aftagere mener, de nyuddannede formår at bruge nye it-redskaber (84 pct.) i deres arbejde. Erfarne medarbejdere har ikke samme kompetencer (64 pct.) ifølge deres ledere. Det er en vigtig viden i forhold til udbud og tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse.  

Til gengæld halter de nyuddannedes evne til at arbejde tværfagligt. Hele 86 pct. af lederne vurderer, at tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper er vigtigt. Men kun 54 pct. mener, VIAs dimittender formår netop det. Til gengæld siger 74 pct. af lederne, at de erfarne medarbejdere er i stand til samme.

Tværfaglige kompetencer vigtige for Skive Kommune

At styrke de studerendes tværprofessionelle kompetencer er vigtigt for kommuner som Skive. Det er nødvendigt, hvis vi skal løse de komplekse udfordringer, fremtidens velfærdssamfund står overfor.  

VIA forsøger at imødekomme det behov. Fx har vi indlagt tværfaglige moduler og forløb på alle vores uddannelser. Vi har samlet flere uddannelser på campusser, hvor studerende lærer side om side med andre professioner. Men de nye tal viser, at vi må blive bedre. Vi går nu videre med at se på, hvordan.  

Forskning og udvikling er også en vigtig del af samarbejdet mellem VIA og Skive Kommune. Derfor er det tilfredsstillende, når 83 pct. af de partnere, VIA har gennemført projekter sammen med, siger, de har opnået et værdifuldt udbytte af samarbejdet.  

Et eksempel er projekt 'Familien i fokus'. Her har Skive Kommune med midler fra bl.a. Beskæftigelsesministeriet gentænkt måden, hvorpå man håndterer de mest udsatte familier. Resultaterne viser, at antallet af indberetninger på børn er faldet, flere voksne er flyttet fra passiv forsørgelse til uddannelse og arbejde, og børnenes trivsel er steget. Vi håber i Skive Kommune, at den nye tilgang på sigt fører til et lavere resurseforbrug.

Forskere fra VIA deltog i projektet. Og VIA vil bruge den nye viden i de pædagogiske og socialfaglige uddannelser, så fremtidens pædagoger og socialrådgivere bliver endnu bedre til at arbejde med andre faggrupper.

Behov for at uddanne flere lærere førte til traineeuddannelse i Skive

Skive Kommune og VIA samarbejder altså både omkring forskning, studerende, fx i forhold til praktikforløb, og efter-videreuddannelse. Senest har vi sammen oprettet en traineeuddannelse, hvor kommende lærere uddannes samtidigt med, at de arbejder på en skole. Uddannelsen udsprang af et behov i kommunen for at uddanne flere lærere.  

Lederne, i analysen fra Rambøll, bliver også bedt om at prioritere de problemstillinger, der lige nu vejer tungest i deres egen institution og professionen generelt. Svarene er interessante, både for VIA og i et samfundsmæssigt lys.  

Kommunale ledere peger på innovation som største udfordring

Den udfordring, de 410 ledere i gennemsnit vurderer er størst, er at skulle 'innovere indsatserne, så der kan leveres høj faglig kvalitet inden for den økonomiske ramme'. (For skolelederne fylder arbejdet med inklusion dog mest lige nu.)

Samlet giver aftagernes svar et billede af, hvad VIAs uddannelser skal ruste de studerende til. At kunne arbejde innovativt og finde nye (tværfaglige) tilgange til arbejdet – fx med udsatte børn – ligger højt på arbejdsgivernes ønskeliste.   

I samarbejdet med VIA tager Skive Kommune medansvar for at udvikle kvaliteten af de videregående uddannelser. Samarbejdet er en del af VIAs kvalitetssystem, som løbende sikrer kvalitet og relevans.

Det er vigtigt at huske, når forhandlingerne om bevillingsreformen nu går i gang.