Insero støtter ph.d.-projekt på VIA med kr. 300.000

Hans Jørn Hansen, uddannelseschef i Insero Horsens og Helle Eskesen Gode fra VIA Marketing Management
Hans Jørn Hansen, uddannelseschef i Insero Horsens, og Helle Eskesen Gode fra VIA Marketing Management-uddannelsen og VIAs Center for Virksomheders Globalisering glæder sig til at sætte Helles ph.d.-projekt i gang.
Helle Eskesen Gode, adjunkt på VIAs Marketing Management-uddannelse og medarbejder i VIAs center for forskning og udvikling i virksomheders globalisering, skal de næste fire år skrive en ph.d. med fokus på, hvordan alle medarbejdere kan bidrage til innovationsprocesser i virksomheder

Udgangspunktet er, at alle medarbejdere er en vigtig kilde til innovation, fordi de ofte har et stort detalje-kendskab om virksomheden, dens arbejdsprocesser, produkter og services. Derfor har de ofte gode idéer til nye produkter eller optimering og nytænkning af de processer, der foregår i virksomhederne.

Det konkrete mål med Helle Eskesen Godes ph.d. projekt er, at hun vil undersøge, hvordan virksomheder kan forbedre udnyttelsen af den viden, som medarbejderne har.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at virksomheder opfordrer deres medarbejdere til at sætte deres viden og kompetencer i spil med hjælp af en online idéplatform, der er åben og tilgængelig for alle medarbejdere.

En digitaliseret idekasse

Helle Eskesen Gode vil i sit forskningsprojekt arbejde med virksomheder i forskellige størrelser og indenfor forskellige brancher. I alt 10 virksomheder bliver inddraget i projektet, og bl.a. Miralix, Neets og LEGO, som i dag bruger en digitaliseret idékasse til deling af medarbejdernes viden, viser interesse i ph.d.-projektet:

”Jeg har valgt at arbejde med et bredt spekter af lokale og regionale virksomheder, fordi jeg vil have en indsigt i, om der er forskel på, hvordan medarbejderne bidrager til at arbejde innovativt afhængigt af om en virksomhed er stor eller lille og hvilke produkter den arbejder med”, siger Helle Eskesen Gode og fortsætter:

”Med en åben online idéplatform kan alle medarbejderne komme med idéer, men de kan også videreudvikle eller lade sig inspirere af andres idéer. Netop åbenheden kan være et godt udgangspunkt for at skabe netværk faglighederne imellem i virksomhederne og få innovationen til at spire”.

Der er viden og økonomisk vækst på spil

Den digitale idékasse er et internt socialt medie, der skal aktivere den viden, som er på spil i virksomhederne. Men spørgsmålet er, hvordan virksomheden, som har stillet den digitale idékasse til rådighed for medarbejderne, rent faktisk får alle medarbejderne engageret i at bidrage med gode idéer:

”Jeg skal i arbejdet med min ph.d. finde ud af, hvilke barrierer, der kan være for nogle medarbejdere i at deltage i denne åbne innovationsproces, men også hvad der motiverer medarbejderne til at bidrage til virksomhedens innovationsprocesser”, forklarer Helle Eskesen Gode og runder af:

”Innovation er afgørende for økonomisk vækst i Danmark. For uden at tænke innovativt kan virksomhederne ikke opretholde deres konkurrencedygtighed. Derfor håber jeg også, at jeg i mit projekt ender op med gode eksempler på, hvordan virksomheder har integreret den digitale idékasse til inspiration for andre”.

Insero støtter forskningen aktivt

Uddannelseschef i Insero Horsens, Hans Jørn Hansen, glæder sig over, at der er dygtige forskere i Horsens. Samtidig pointerer han, at Insero gerne vil bidrage til den fortsatte forskning og en større forskningshøjde - derfor har de valgt at støtte Helle Eskesen Godes ph.d.-projekt med kr. 300.000:

”Det er væsentligt at få undersøgt, hvordan nye sociale medier kan bruges til at nyudvikle og forbedre virksomhedernes forretning. Og i den sammenhæng er det afgørende, at virksomhederne får værktøjer – fx sociale medier - til at systematisere og forbedrer den måde, de arbejder med idéudvikling på”, siger Hans Jørn Hansen og slutter:

”Insero støtter op omkring den aktive forskning her i Horsens og vi vil gerne være med til at synliggøre den forskning, der foregår. Resultaterne i Helles forskningsprojekt kan forhåbentlig komme mange lokale virksomheder til gode og gøre dem klogere på, hvordan de kan udnytte digitale muligheder aktivt”.

Hvis du vil vide mere

Helle Eskesen Gode
T: + 45 87 55 44 29
E: heeg@via.dk

Hans Jørn Hansen
T: +45 41 32 98 37
E: hjh@insero.com


Download originalfoto