Kernen er sammen at skabe gode velfærdsmedarbejdere

Studerende Campus Aarhus N
Den nye samarbejdsaftale handler om at skabe velkvalificerede medarbejdere inden for det sundhedsfaglige og det, pædagogisk- og socialfaglige område. FOTO: Arkiv
Børn, unge og ældre i det midtjyske skal altid møde lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter med flere, der er på forkant med samfundsudviklingen og kompetente til at løse deres opgave for – og med brugeren. Det sikrer en ny aftale mellem Region Midtjylland, KKR, FTF Region Midtjylland og VIA University College, der afholder Kick Off arrangement den 23. februar. 

”Vi er rigtig glade for, at vi har samskabt et stærkt grundlag for både uddannelse og efteruddannelse af vores professionsbachelorer samt en plan for, hvordan vi kontinuerligt videndeler og arbejder med innovation og forskning i praksis”, lyder det samstemmende fra styregruppen for initiativet.

Fire fokusområder er omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen ”Samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region”. 

Det handler om: 1) kvalitet og relevans samt øget sammenhæng i professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske del, 2) livslang læring i professionerne, 3) professionsrettet forskning, udvikling og innovation samt 4) videndeling og innovationsspredning. 

Gennem de fire fokusområder vil parterne løbende samarbejde om at skabe de bedst kvalificerede velfærdsmedarbejdere inden for såvel det sundhedsfaglige som det pædagogisk- og socialfaglige område.

Fra ord til handling

Styregruppen for initiativet inviterer den 23. februar om eftermiddagen til et Kick Off arrangement om aftalen.  Ved arrangementet mødes de beslutningstagere og medarbejdere, der i den midtjyske region er optaget af uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet, og som fremadrettet skal bidrage til, at ord bliver til handling. 

Allerede nu er der forskellige konkrete bud på, hvordan indsatsområderne skal udmøntes i praksis. Eksempelvis skal der arbejdes med metodecentre og færdighedslaboratorier som en slags tredje læringsrum for både studerende og færdiguddannede fagprofessionelle, lige såvel som kommunerne og VIA sammen vil skabe nye måder at tilrettelægge kompetenceløft for medarbejdere inden for velfærdsområdet. 

”Vi glæder os til at tale mere om konkrete ideer til udmøntning af aftalen sammen med alle interesserede deltagere på arrangementet i februar”, siger Aase Lydiksen, direktør for VIA Sundhed, på vegne af styregruppen for initiativet. 

Læs mere om aftalen ”Samskabelse om uddannelse og kompetenceudvikling på velfærdsområdet i den midtjyske region”. 

Invitation til Kick Off arrangementet den 23. februar 2016 sendes ud i begyndelsen af januar 2016.

Styregruppen for initiativet er

Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland
Claus Damgaard, kommunaldirektør, Struer Kommune
Thor Jensen, regionsformand, FTF Region Midtjylland
Erik Hygum, direktør, VIA Pædagogik og Samfund
Louise Gade, direktør, VIA Efter- og Videreuddannelse
Aase Lydiksen, direktør, VIA Sundhed

For yderligere oplysninger kontakt

Marianne Wolf
Region Midtjylland
T: +45 78 41 08 08
E: marianne.wolf@stab.rm.dk

Inger Bojsen Nehm
KD-Net
T: +45 40 22 69 43
E: inbn@norddjurs.dk

Thor Jensen
FTF Region Midtjylland
T: +45 40 40 95 10
E: thor.swansea@gmail.com

Karen Frederiksen
VIA University College
T: +45 87 55 29 69
E: kafr@via.dk