Lodrette jordvarmeboringer er blevet hotte

Søren Andersen, direktør for Geodrilling
Søren Andersen, direktør for virksomheden Geodrilling. Foto: Carsten Lundager.
Lodrette jordvarmeanlæg er et uudnyttet energipotentiale, der kan medvirke til at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer og nedbringe danskernes CO2-udslip. Det er ikke kun noget, man tror. Det er noget, man nu ved - takket være et projekt hos forskningsgruppen VIA Energi & Miljø, der havde tæt kontakt til en række private virksomheder.

Den danske undergrund er generelt velegnet til lodrette jordvarmeboringer og kan levere et væsentligt bidrag til den omstilling til grønne energikilder, som Danmark er i gang med. De fejlslagne projekter, der tidligere fik borefirmaer til at rynke på næsen, er snarere et udtryk for fejldimensioneringer end for undergrundens beskaffenhed. Det viser et treårigt udviklingsprojekt, der er forankret i forskningsgruppen for Energi & Miljø på VIA University College i Horsens.

”Lodret jordvarme er uden tvivl et uudnyttet potentiale, der kan medvirke til energieffektivisering og væsentlig nedbringelse af vores CO2-udslip,” siger geolog Henrik Bjørn fra forskningsgruppen.

Korrekt dimensionering er altafgørende

Det omfattende projekt er udført i et tæt samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aarhus Universitet og flere virksomheder, herunder Dong Energy og Geodrilling, og resultaterne bygger på en lang række test af boremetoder og forseglingsteknikker i stort set alle jordbundstyper.

"Det er altafgørende, at varmepumpen, husets varmebehov og jordvarmeboringen er udført og dimensioneret korrekt i forhold til hinanden og til undergrunden. Ellers er der stor risiko for, at man står med et anlæg, der ikke virker. Eller måske virker det i et par år, men så har man fået skabt en isklump rundt om boringen, fordi man har forsøgt at trække for meget energi ud af jorden,” fortæller Henrik Bjørn.

Med resultater fra boreundersøgelserne har forskerne på projektet blandt andet udarbejdet en faktasamling med værktøjer og best practice for planlægning og design af lodrette jordvarmeanlæg. Samtidig indgår viden fra projektet nu i efteruddannelseskurser for fagfolk og i et fag for de bygningsingeniører, der vælger energilinjen.

Interessant for parcelhusejere

Lodret jordvarme som en alternativ, grøn energikilde kan også være interessant for parcelhusejere og boligforeninger, hvor pladsen kan være begrænset. I modsætning til et vandret jordvarmeanlæg, der fordrer mange kvadratmeter, kræver et lodret anlæg kun et eller to borehuller med en diameter på 20 cm.

”I Tyskland har de 600.000 jordvarmeboringer. Herhjemme har vi til sammenligning kun 715 anlæg. Så der er et kæmpe potentiale. Dertil kommer, at vi efterhånden også vil få behov for at køle vores huse om sommeren – både fordi mange huse nu mere er meget tætte, og fordi klimaforandringer giver os varmere somre. Her kan lodrette boringer levere næsten gratis køling, når det er varmt,” siger Søren Andersen fra virksomheden Geodrilling, der har bidraget til projektet.

For mere information, kontakt:

Henrik Bjørn
T: 87 55 42 74
E: hbj@via.dk

Denne artikel er oprindeligt bragt på uc-dk.dk

Download originalfoto